عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


فر توکار اخوان

گازیبرقیگاز و برق


قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF3
مدل : F3
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 71163000 ریال
قیمت : 64758000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF5
مدل : F5
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 71040000 ریال
قیمت : 65357000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF11
مدل : F11
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 69733000 ریال
قیمت : 63457000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF15
مدل : F15
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 70200000 ریال
قیمت : 63882000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF17
مدل : F17
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 70220000 ریال
قیمت : 63900000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF18
مدل : F18
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 76382000 ریال
قیمت : 69508000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF19
مدل : F19
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 72740000 ریال
قیمت : 66193000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF19PRO
مدل : F19PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 82450000 ریال
قیمت : 75030000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF20X
مدل : F20X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 99762000 ریال
قیمت : 90783000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF20PRO
مدل : F20PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 112790000 ریال
قیمت : 102639000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF21X
مدل : F21X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 86650000 ریال
قیمت : 78852000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF22X
مدل : F22X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 88690000 ریال
قیمت : 80708000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF23
مدل : F23
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 85220000 ریال
قیمت : 77550000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF24
مدل : F24
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 81783000 ریال
قیمت : 74423000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF25X
مدل : F25X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 97290000 ریال
قیمت : 88534000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF25PRO
مدل : F25PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 1104000000 ریال
قیمت : 1004640000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF28
مدل : F28
نوع : تمام گازی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 73000000 ریال
قیمت : 66430000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF30
مدل : F30
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 92920000 ریال
قیمت : 84557000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF31
مدل : F31
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 104250000 ریال
قیمت : 94868000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF32X
مدل : F32X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 101390000 ریال
قیمت : 93279000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF35X
مدل : F35X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 109180000 ریال
قیمت : 99354000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF36X
مدل : F36X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 107320000 ریال
قیمت : 97661000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF42X
مدل : F42X
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 95843000 ریال
قیمت : 87217000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF42PRO
مدل : F42PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 108817000 ریال
قیمت : 99023000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF4
مدل : F4
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 70170000 ریال
قیمت : 63855000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF8
مدل : F8
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 73530000 ریال
قیمت : 67648000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF12
مدل : F12
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 69732000 ریال
قیمت : 63456000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF13
مدل : F13
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 69992000 ریال
قیمت : 63693000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF26
مدل : F26
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 100051564 ریال
قیمت : 91047000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF27
مدل : F27
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 99440000 ریال
قیمت : 90490000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF29
مدل : F29
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 99210000 ریال
قیمت : 90281000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF34X
مدل : F34X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 93550000 ریال
قیمت : 85131000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF33
مدل : F33
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 94811000 ریال
قیمت : 86278000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمّّF38
مدل : ّّF38
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 94962118 ریال
قیمت : 86416000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمّّF39
مدل : ّّF39
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 93755366 ریال
قیمت : 85317000 ریال

در حال تولید

فروش ویژه انواع فر توکار اخوان-(ثبت سفارش،تماس کارشناسان ما،پرداخت در محل) با بالاترین ٪ تخفیف انتخاب از سایت فروشگاه مرکزی اخوان
خرید انواع فر گاز و برق،برقی،گازی اخوان با نمای ظاهری استیل و شیشه دارای پنل تخت و هلالی
فر توکار اخوان صرفآ جهت مصارف خانگی طراحی شده و هر گونه استفاده نا مناسب دیگری از آن که منجر به بروز آسیب میگردد شامل تعهدات کارخانه نمی باشد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان و متخصصان و با کیفیتی بالا تولید میشود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین میکند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده فر توکار در خاورمیانه.فر اخوان دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش از شما بخاطر انتخاب محصولات اخوان تشکر می نماییم.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

مشخصات منحصر به فرد فر توکار اخوان

فر گاز و برق اخوان:
دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.
فر برقی اخوان:
دارای سه و چهار المنت,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت ۸ و 12 برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,دارای حسگر پخت,دارای برنامه یخ زدایی,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی و الکترونیکی به طرفین راست وچپ.
فر گازی اخوان:
دارای گریل و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش یکشنبه 01/06/27). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد