عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


فر توکار اخوان

گازیبرقیگاز و برق


قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF3
مدل : F3
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 89664598 ریال
قیمت : 89665000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF5
مدل : F5
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 89507450 ریال
قیمت : 89507000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF11
مدل : F11
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 87862559 ریال
قیمت : 87863000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF15
مدل : F15
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 88450415 ریال
قیمت : 88450000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF17
مدل : F17
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 88472423 ریال
قیمت : 88472000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF18
مدل : F18
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 96240365 ریال
قیمت : 96240000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF19
مدل : F19
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 91649316 ریال
قیمت : 91649000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF19PRO
مدل : F19PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 103880638 ریال
قیمت : 103881000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF20X
مدل : F20X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 125699718 ریال
قیمت : 125700000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF20PRO
مدل : F20PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 142110046 ریال
قیمت : 142110000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF21X
مدل : F21X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 109173818 ریال
قیمت : 109174000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF22X
مدل : F22X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 111745463 ریال
قیمت : 111745000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF23
مدل : F23
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 107371012 ریال
قیمت : 107371000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF24
مدل : F24
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 103046447 ریال
قیمت : 103046000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF25X
مدل : F25X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 122579254 ریال
قیمت : 122579000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF25PRO
مدل : F25PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 138776086 ریال
قیمت : 138776000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF28
مدل : F28
نوع : تمام گازی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 91983972 ریال
قیمت : 91984000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF30
مدل : F30
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 117082446 ریال
قیمت : 117082000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF31
مدل : F31
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 131349689 ریال
قیمت : 131350000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF32X
مدل : F32X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 127749581 ریال
قیمت : 127750000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF35X
مدل : F35X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 137562708 ریال
قیمت : 137563000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF36X
مدل : F36X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 135225010 ریال
قیمت : 135225000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF42X
مدل : F42X
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 120760966 ریال
قیمت : 120761000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF42PRO
مدل : F42PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 137109106 ریال
قیمت : 137109000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF4
مدل : F4
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 88408961 ریال
قیمت : 88409000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF8
مدل : F8
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF12
مدل : F12
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 87862559 ریال
قیمت : 87863000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF13
مدل : F13
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 88189775 ریال
قیمت : 88190000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF26
مدل : F26
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 126064970 ریال
قیمت : 126065000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF27
مدل : F27
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 125293361 ریال
قیمت : 125293000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF29
مدل : F29
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 125004328 ریال
قیمت : 125004000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF34X
مدل : F34X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 117868498 ریال
قیمت : 117868000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF33
مدل : F33
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 119462392 ریال
قیمت : 119462000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیّّF38
مدل : ّّF38
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 125634882 ریال
قیمت : 125635000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیّّF39
مدل : ّّF39
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 124038349 ریال
قیمت : 124038000 ریال

در حال تولید

فروش ویژه انواع فر توکار اخوان-(ثبت سفارش،تماس کارشناسان ما،پرداخت در محل) با بالاترین ٪ تخفیف انتخاب از وب سایت اخوان
خرید انواع فر گاز و برق،برقی،گازی اخوان با نمای ظاهری استیل و شیشه دارای پنل تخت و هلالی
فر توکار اخوان صرفآ جهت مصارف خانگی طراحی شده و هر گونه استفاده نا مناسب دیگری از آن که منجر به بروز آسیب میگردد شامل تعهدات کارخانه نمی باشد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان و متخصصان و با کیفیتی بالا تولید میشود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین میکند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده فر توکار در خاورمیانه.فر اخوان دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش از شما بخاطر انتخاب محصولات اخوان تشکر می نماییم.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

مشخصات منحصر به فرد فر توکار اخوان

فر گاز و برق اخوان:
دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.
فر برقی اخوان:
دارای سه و چهار المنت,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت ۸ و 12 برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,دارای حسگر پخت,دارای برنامه یخ زدایی,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی و الکترونیکی به طرفین راست وچپ.
فر گازی اخوان:
دارای گریل و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتیاخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/02/09). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد