عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


فر توکار اخوان

گازیبرقیگاز و برق


فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF35X
مدل : F35X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 80441721 ریال
قیمت : 76420000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF36X
مدل : F36X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 79074720 ریال
قیمت : 75121000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF34X
مدل : F34X
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 68925255 ریال
قیمت : 64100000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF30
مدل : F30
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 68465601 ریال
قیمت : 65042000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF28
مدل : F28
نوع : گازی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 49877000 ریال
قیمت : 46386000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF25X
مدل : F25X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 70301476 ریال
قیمت : 66786000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF24
مدل : F24
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 56412729 ریال
قیمت : 52464000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF23
مدل : F23
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 59350891 ریال
قیمت : 55196000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF22
مدل : F22
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 64710311 ریال
قیمت : 61475000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF20X
مدل : F20X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 73504672 ریال
قیمت : 69829000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF19
مدل : F19
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 49695533 ریال
قیمت : 47211000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF42
مدل : F42
نوع : توکار
برقی توکار
قیمت لیست : 70610000 ریال
قیمت : 67080000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF15
مدل : F15
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 47960975 ریال
قیمت : 44604000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF16
مدل : F16
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 51018306 ریال
قیمت : 47447000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF17
مدل : F17
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 47972908 ریال
قیمت : 44615000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF21X
مدل : F21X
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 63221106 ریال
قیمت : 58796000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF18
مدل : F18
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 49439000 ریال
قیمت : 49439000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF32X
مدل : F32X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 74703357 ریال
قیمت : 70968000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF33
مدل : F33
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 69857308 ریال
قیمت : 64967000 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF13
مدل : F13
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 47819646 ریال
قیمت : 44472000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF12
مدل : F12
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 47642218 ریال
قیمت : 44307000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF11
مدل : F11
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 47642218 ریال
قیمت : 44307000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF5
مدل : F5
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 48534137 ریال
قیمت : 45137000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF4
مدل : F4
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 47938497 ریال
قیمت : 44583000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF3
مدل : F3
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 48619348 ریال
قیمت : 45216000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمّّF39
مدل : ّّF39
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 72533163 ریال
قیمت : 68907000 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمّّF38
مدل : ّّF38
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 73466758 ریال
قیمت : 68324000 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF31
مدل : F31
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF29
مدل : F29
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 69251000 ریال
قیمت : 69251000 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF27
مدل : F27
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 69411000 ریال
قیمت : 69411000 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF26
مدل : F26
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 69839000 ریال
قیمت : 69839000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF8
مدل : F8
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 47589000 ریال
قیمت : 47589000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF7
مدل : F7
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 46073000 ریال
قیمت : 46073000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF6
مدل : F6
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM

فروش ویژه انواع فر توکار اخوان - ( ثبت سفارش،تماس کارشناسان ما،پرداخت در محل ) با بالاترین ٪ تخفیف انتخاب از سایت فروشگاه مرکزی اخوان
خرید انواع فر گاز و برق،برقی،گازی اخوان با نمای ظاهری استیل و شیشه دارای پنل تخت و هلالی
فر توکار اخوان صرفآ جهت مصارف خانگی طراحی شده و هر گونه استفاده نا مناسب دیگری از آن که منجر به بروز آسیب میگردد شامل تعهدات کارخانه نمی باشد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان و متخصصان و با کیفیتی بالا تولید میشود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین میکند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده فر توکار در خاورمیانه.فر اخوان دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش از شما بخاطر انتخاب محصولات اخوان تشکر می نماییم.

مشخصات منحصر به فرد فر توکار اخوان

فر گاز و برق اخوان:
دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.
فر برقی اخوان:
دارای سه و چهار المنت,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت ۸ و 12 برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,دارای حسگر پخت,دارای برنامه یخ زدایی,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی و الکترونیکی به طرفین راست وچپ.
فر گازی اخوان:
دارای گریل و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد