عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


فر توکار اخوان

گازیبرقیگاز و برق


خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF3
مدل : F3
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 29063481 ریال
قیمت : 20490000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF4
مدل : F4
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 28657000 ریال
قیمت : 20203000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF5
مدل : F5
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 29012544 ریال
قیمت : 20454000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF6
مدل : F6
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 29239335 ریال
قیمت : 20614000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF7
مدل : F7
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 29071204 ریال
قیمت : 20495000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF8
مدل : F8
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 30027733 ریال
قیمت : 21170000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF11
مدل : F11
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 28479376 ریال
قیمت : 20078000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF12
مدل : F12
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 28479376 ریال
قیمت : 20078000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF13
مدل : F13
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 28585438 ریال
قیمت : 20153000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF15
مدل : F15
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 28669921 ریال
قیمت : 20212000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF16
مدل : F16
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 30497520 ریال
قیمت : 21501000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF17
مدل : F17
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 28677055 ریال
قیمت : 20217000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF18
مدل : F18
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 31194920 ریال
قیمت : 21992000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF19
مدل : F19
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 29706798 ریال
قیمت : 20943000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF20
مدل : F20
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 45194740 ریال
قیمت : 31862000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF21
مدل : F21
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 38871835 ریال
قیمت : 27405000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF22
مدل : F22
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 39787000 ریال
قیمت : 28050000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF23
مدل : F23
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 36492213 ریال
قیمت : 25727000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF24
مدل : F24
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 34685668 ریال
قیمت : 24453000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF25
مدل : F25
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 41602703 ریال
قیمت : 29330000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF26
مدل : F26
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 46659184 ریال
قیمت : 32895000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF27
مدل : F27
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 46373410 ریال
قیمت : 32693000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF28
مدل : F28
نوع : گازی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 29815272 ریال
قیمت : 21020000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF29
مدل : F29
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 44944537 ریال
قیمت : 31686000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF30
مدل : F30
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 39175878 ریال
قیمت : 27619000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF31
مدل : F31
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF32
مدل : F32
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 47282692 ریال
قیمت : 33334000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF33
مدل : F33
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 42952139 ریال
قیمت : 30281000 ریال

نا موجود
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF34
مدل : F34
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 42379062 ریال
قیمت : 29877000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF35
مدل : F35
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 51933023 ریال
قیمت : 36613000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF36
مدل : F36
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 51050000 ریال
قیمت : 35990000 ریال
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمّّF38
مدل : ّّF38
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
خرید فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمّّF39
مدل : ّّF39
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM

فروش ویژه انواع فر توکار اخوان - ( ثبت سفارش،تماس کارشناسان ما،پرداخت در محل ) با بالاترین ٪ تخفیف انتخاب از سایت فروشگاه مرکزی اخوان
خرید انواع فر گاز و برق،برقی،گازی اخوان با نمای ظاهری استیل و شیشه دارای پنل تخت و هلالی
فر توکار اخوان صرفآ جهت مصارف خانگی طراحی شده و هر گونه استفاده نا مناسب دیگری از آن که منجر به بروز آسیب میگردد شامل تعهدات کارخانه نمی باشد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان و متخصصان و با کیفیتی بالا تولید میشود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین میکند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده فر توکار در خاورمیانه.فر اخوان دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش.از شما بخاطر انتخاب محصولات اخوان تشکر می نماییم.

مشخصات منحصر به فرد فر توکار اخوان

فر گاز و برق اخوان:
دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.
فر برقی اخوان:
دارای سه و چهار المنت,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت ۸ و 12 برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,دارای حسگر پخت,دارای برنامه یخ زدایی,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی و الکترونیکی به طرفین راست وچپ.
فر گازی اخوان:
دارای گریل و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد