عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


فر توکار اخوان جم

گازیبرقیگاز و برق


خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F35
مدل : F35
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 57126326 ریال
قیمت : 57126000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F34
مدل : F34
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 48947816 ریال
قیمت : 45521000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F33
مدل : F33
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 49609720 ریال
قیمت : 49610000 ریال

در حال تولید
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F32
مدل : F32
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 53051181 ریال
قیمت : 53051000 ریال

در حال تولید
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F30
مدل : F30
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 45248139 ریال
قیمت : 45248000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F28
مدل : F28
نوع : گازی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 35420543 ریال
قیمت : 32941000 ریال

در حال تولید
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F25
مدل : F25
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 48051122 ریال
قیمت : 44688000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F24
مدل : F24
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 40061946 ریال
قیمت : 37258000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F23
مدل : F23
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 42148506 ریال
قیمت : 39198000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F22
مدل : F22
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 45954540 ریال
قیمت : 42738000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F21
مدل : F21
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 44896969 ریال
قیمت : 41754000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F20
مدل : F20
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 52199925 ریال
قیمت : 52200000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F19
مدل : F19
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 35291676 ریال
قیمت : 32821000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F18
مدل : F18
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 37059565 ریال
قیمت : 34465000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F17
مدل : F17
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 34068341 ریال
قیمت : 31684000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F16
مدل : F16
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 36231054 ریال
قیمت : 33695000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F15
مدل : F15
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 34059866 ریال
قیمت : 31676000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F13
مدل : F13
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 33959501 ریال
قیمت : 31582000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F12
مدل : F12
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 33833498 ریال
قیمت : 31465000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F11
مدل : F11
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 33833498 ریال
قیمت : 31465000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F5
مدل : F5
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 34466902 ریال
قیمت : 32054000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F4
مدل : F4
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 34043903 ریال
قیمت : 31661000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F3
مدل : F3
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 34527415 ریال
قیمت : 32110000 ریال
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی ّّF39
مدل : ّّF39
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 51510000 ریال
قیمت : 51510000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی ّّF38
مدل : ّّF38
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 52173000 ریال
قیمت : 48521000 ریال

در حال تولید
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F36
مدل : F36
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 56155538 ریال
قیمت : 56156000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F31
مدل : F31
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F29
مدل : F29
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 51910941 ریال
قیمت : 51911000 ریال

در حال تولید
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F27
مدل : F27
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 52030966 ریال
قیمت : 52031000 ریال

در حال تولید
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F26
مدل : F26
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 52351605 ریال
قیمت : 52352000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F8
مدل : F8
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 35672947 ریال
قیمت : 33176000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F7
مدل : F7
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 34536590 ریال
قیمت : 34537000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی F6
مدل : F6
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 34736330 ریال
قیمت : 34736000 ریال

نا موجود

فروش ویژه انواع فر توکار اخوان - ( ثبت سفارش،تماس کارشناسان ما،پرداخت در محل ) با بالاترین ٪ تخفیف انتخاب از سایت فروشگاه مرکزی اخوان
خرید انواع فر گاز و برق،برقی،گازی اخوان با نمای ظاهری استیل و شیشه دارای پنل تخت و هلالی
فر توکار اخوان صرفآ جهت مصارف خانگی طراحی شده و هر گونه استفاده نا مناسب دیگری از آن که منجر به بروز آسیب میگردد شامل تعهدات کارخانه نمی باشد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان و متخصصان و با کیفیتی بالا تولید میشود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین میکند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده فر توکار در خاورمیانه.فر اخوان دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش از شما بخاطر انتخاب محصولات اخوان تشکر می نماییم.

مشخصات منحصر به فرد فر توکار اخوان

فر گاز و برق اخوان:
دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.
فر برقی اخوان:
دارای سه و چهار المنت,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت ۸ و 12 برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,دارای حسگر پخت,دارای برنامه یخ زدایی,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی و الکترونیکی به طرفین راست وچپ.
فر گازی اخوان:
دارای گریل و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد