عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


فر توکار اخوان

گازیبرقیگاز و برق


فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF35X
مدل : F35X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 97100000 ریال
قیمت : 84477000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF36X
مدل : F36X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 95450000 ریال
قیمت : 83042000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF34X
مدل : F34X
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 83200000 ریال
قیمت : 72384000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF30
مدل : F30
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 82650000 ریال
قیمت : 71906000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF28
مدل : F28
نوع : گازی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 60200000 ریال
قیمت : 52374000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF25X
مدل : F25X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 84850000 ریال
قیمت : 73820000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF24
مدل : F24
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 68100000 ریال
قیمت : 59247000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF23
مدل : F23
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 71650000 ریال
قیمت : 62336000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF22
مدل : F22
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 78100000 ریال
قیمت : 67947000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF20X
مدل : F20X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 88750000 ریال
قیمت : 77213000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF19
مدل : F19
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 6000000 ریال
قیمت : 5220000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF42
مدل : F42
نوع : توکار
برقی توکار
قیمت لیست : 85250000 ریال
قیمت : 74168000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF15
مدل : F15
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 57500000 ریال
قیمت : 50025000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF16
مدل : F16
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 61600000 ریال
قیمت : 53592000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF17
مدل : F17
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 57900000 ریال
قیمت : 50373000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF21X
مدل : F21X
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 76350000 ریال
قیمت : 66425000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF18
مدل : F18
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 63000000 ریال
قیمت : 54810000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF32X
مدل : F32X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 90200000 ریال
قیمت : 78474000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF33
مدل : F33
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 84350000 ریال
قیمت : 73385000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF13
مدل : F13
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 57750000 ریال
قیمت : 50243000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF12
مدل : F12
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 57500000 ریال
قیمت : 50025000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF11
مدل : F11
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 57500000 ریال
قیمت : 48875000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF5
مدل : F5
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 58600000 ریال
قیمت : 50982000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF4
مدل : F4
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 57900000 ریال
قیمت : 50373000 ریال
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF3
مدل : F3
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 58700000 ریال
قیمت : 51069000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمّّF39
مدل : ّّF39
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 87600000 ریال
قیمت : 76212000 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمّّF38
مدل : ّّF38
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 88700000 ریال
قیمت : 77169000 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF31
مدل : F31
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF29
مدل : F29
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 88250000 ریال
قیمت : 76778000 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF27
مدل : F27
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 88450000 ریال
قیمت : 76952000 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF26
مدل : F26
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 84733000 ریال
قیمت : 72870000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF8
مدل : F8
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 57739000 ریال
قیمت : 51965000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF7
مدل : F7
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 55900000 ریال
قیمت : 50310000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - خرید اینترنتی + تحویل فوری | سایت رسمی اخوان جمF6
مدل : F6
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM

فروش ویژه انواع فر توکار اخوان - ( ثبت سفارش،تماس کارشناسان ما،پرداخت در محل ) با بالاترین ٪ تخفیف انتخاب از سایت فروشگاه مرکزی اخوان
خرید انواع فر گاز و برق،برقی،گازی اخوان با نمای ظاهری استیل و شیشه دارای پنل تخت و هلالی
فر توکار اخوان صرفآ جهت مصارف خانگی طراحی شده و هر گونه استفاده نا مناسب دیگری از آن که منجر به بروز آسیب میگردد شامل تعهدات کارخانه نمی باشد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان و متخصصان و با کیفیتی بالا تولید میشود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین میکند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده فر توکار در خاورمیانه.فر اخوان دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش از شما بخاطر انتخاب محصولات اخوان تشکر می نماییم.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

مشخصات منحصر به فرد فر توکار اخوان

فر گاز و برق اخوان:
دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.
فر برقی اخوان:
دارای سه و چهار المنت,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت ۸ و 12 برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,دارای حسگر پخت,دارای برنامه یخ زدایی,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی و الکترونیکی به طرفین راست وچپ.
فر گازی اخوان:
دارای گریل و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد