عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


فر توکار اخوان

گازیبرقیگاز و برق


قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF3
مدل : F3
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 114100000 ریال
قیمت : 108395000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF5
مدل : F5
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 113910000 ریال
قیمت : 108215000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF11
مدل : F11
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 111810000 ریال
قیمت : 106220000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF15
مدل : F15
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 112570000 ریال
قیمت : 106942000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF17
مدل : F17
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 112590000 ریال
قیمت : 106961000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF18
مدل : F18
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 122470000 ریال
قیمت : 116347000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF19
مدل : F19
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 116630000 ریال
قیمت : 110799000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF19PRO
مدل : F19PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 132190000 ریال
قیمت : 125581000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF20X
مدل : F20X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 159970000 ریال
قیمت : 151972000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF20PRO
مدل : F20PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 180840000 ریال
قیمت : 171798000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF21X
مدل : F21X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 138940000 ریال
قیمت : 131993000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF22X
مدل : F22X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 142210000 ریال
قیمت : 133677000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF23
مدل : F23
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 136640000 ریال
قیمت : 129808000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF24
مدل : F24
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 131390000 ریال
قیمت : 124821000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF25X
مدل : F25X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 155990000 ریال
قیمت : 148191000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF25PRO
مدل : F25PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 176610000 ریال
قیمت : 167780000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF28
مدل : F28
نوع : تمام گازی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 117050000 ریال
قیمت : 111198000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF30
مدل : F30
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 149000000 ریال
قیمت : 141550000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF31
مدل : F31
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 167150000 ریال
قیمت : 158793000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF32X
مدل : F32X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 162570000 ریال
قیمت : 154442000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF35X
مدل : F35X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 175060000 ریال
قیمت : 166307000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF36X
مدل : F36X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 172080000 ریال
قیمت : 163476000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF42X
مدل : F42X
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 153680000 ریال
قیمت : 145996000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF42PRO
مدل : F42PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 174480000 ریال
قیمت : 165756000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF4
مدل : F4
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 112510000 ریال
قیمت : 106885000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF8
مدل : F8
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF12
مدل : F12
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 111810000 ریال
قیمت : 106220000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF13
مدل : F13
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 112280000 ریال
قیمت : 106666000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF26
مدل : F26
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 160430000 ریال
قیمت : 152409000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF27
مدل : F27
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 159440000 ریال
قیمت : 151468000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF29
مدل : F29
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 159080000 ریال
قیمت : 151126000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF34X
مدل : F34X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 150000000 ریال
قیمت : 142500000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیF33
مدل : F33
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 152030000 ریال
قیمت : 144429000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیّّF38
مدل : ّّF38
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 159880000 ریال
قیمت : 151886000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی، گاز و برق، تمام گازیّّF39
مدل : ّّF39
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 157850000 ریال
قیمت : 149958000 ریال

در حال تولید

با توجه به اینکه دکوراسیون خانه‌ها به سمت مدرنیته شدن حرکت می کند، برای رفع نیاز شما به پخت و طبخ انواع غذا با فر، فر توکار برند اخوان بهترین راه حل است. این فر ها علاوه بر این‌که به شما در پخت و طبخ غذا کمک می کنند، فضای آشپزخانه شما را لوکس تر و زیبا تر می کنند. با استفاده از فناوری روز دنیا، فر توکار اخوان قابلیت پخت و پز انواع غذا را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم می‌کند و با اشغال حداقل فضای ممکن، بالا ترین و کارآمد ترین وسیله در آشپزخانه شما محسوب می‌شود. با فر های توکار اخوان، آشپزی را به تجربه‌ای شگفت انگیز تبدیل کنید.
فر توکار اخوان صرفآ جهت مصارف خانگی طراحی شده و هر گونه استفاده نا مناسب دیگری از آن که منجر به بروز آسیب میگردد شامل تعهدات کارخانه نمی باشد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان و متخصصان و با کیفیتی بالا تولید میشود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین میکند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده فر توکار در خاورمیانه.فر اخوان دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش از شما بخاطر انتخاب محصولات اخوان تشکر می نماییم.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر


معرفی فر توکار اخوان و انواع آن

فر توکار اخوان یک وسیله هوشمند است که برای پخت و پز انواع غذاها، نان، کیک و ... در آشپزخانه به کار می‌رود. این دستگاه با استفاده از فناوری روز دنیا، قابلیت تنظیم دمای مناسب، زمان پخت و پز، عملکرد گریل و فانکشن‌های مختلف را دارا می‌باشد.
زمینه فر توکار اخوان برای پاسخ به نیازهای مختلف مدل‌های متنوعی را طراحی کرده است. این مدل‌ها در 3 دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه به معرفی ویژگی‌های هریک خواهیم پرداخت.

فر برقی اخوان :
این مدل فر برقی اخوان دارای سه و چهار المنت، موتور جوجه گردون، تایمر تاچ اسکرین با قابلیت 12 برنامه پخت، فن داکتی جهت یکنواخت کردن حرارت، شلف به همراه ریل تلسکوپی، حسگر پخت، برنامه یخ زدایی، Easy to clean و قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی و الکترونیکی به طرفین راست و چپ می‌باشد.

فر گازی اخوان:
این مدل دارای گریل و شعله پخش کن گازی، موتور جوجه گردان، تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت، فن داکتی جهت یکنواخت کردن حرارت، شلف به همراه ریل تلسکوپی، شیلنگ ایمنی استنلس استیل، شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی، ترموکوپل دو زمانه، Easy to clean و قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی را ارائه می‌دهد.

فر گاز و برق اخوان:
این مدل دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی می‌باشد که با موتور جوجه گردان، تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت، فن داکتی جهت یکنواخت کردن حرارت و شلف به همراه ریل تلسکوپی، شیلنگ ایمنی استنلس استیل، شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی، ترموکوپل دو زمانه و قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی ارائه می‌شود.
با توجه به نیازهای خود، می‌توانید از بین این مدل‌های فر توکار اخوان یکی مناسب برای آشپزخانه‌تان انتخاب کنید. با داشتن یک فر توکار اخوان، می‌توانید با راحتی و سرعت غذاهای لذیذ و متنوعی را پخت و تهیه کنید و در عین حال، آشپزخانه‌ی خود را شیک و مدرن کنید.

قابلیت‌های فر توکار اخوان

فر توکار اخوان مانند سایر محصولات این برند دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فرد زیادی می‌باشد در زیر این قابلیت‌ها را برشمرده‌ایم.
• قابلیت پخت و پز انواع غذاها از جمله گوشت، مرغ، ماهی، سبزیجات و ...
• قابلیت پخت نان و کیک با کیفیت عالی
• قابلیت تنظیم دمای مناسب برای پخت و پز
• قابلیت تنظیم زمان پخت و پز
• قابلیت گریل کردن غذا با کیفیت بالا
• قابلیت استفاده از فانکشن‌های متنوع شامل تخم‌مرغ‌پز، گریل، پخت غذا با بخار و ...
• دارای صفحه نمایش لمسی
همچنین، فر توکار اخوان با قابلیت‌های متنوع دیگری نیز ارائه می‌شود. به عنوان مثال، بعضی از مدل‌های فر توکار اخوان دارای صفحات شیشه‌ای و یا بدنه استیل ضدزنگ هستند که راحتی در تمیز کردن آنها را فراهم می‌کنند.

چرا فر توکار اخوان را برای آشپزخانه انتخاب کنیم؟

برای انتخاب فر توکار اخوان بعنوان عضوی از آشپزخانه باید به مزایای استفاده از فر توکار اخوان توجه داشت.
• صرفه جویی در زمان پخت و پز
• کاهش هزینه‌های انرژی در مقایسه با فرهای معمولی
• امکان پخت و پز انواع غذاها و نان با کیفیت بالا
• قابلیت تنظیم دما، زمان پخت و پز و استفاده از فانکشن‌های مختلف
• طراحی زیبا و جذاب
• سهولت در تمیز کردن و نگهداری


نحوه کارکرد فر توکار اخوان

فر توکار اخوان با تنظیم دما، زمان پخت و پز و استفاده از فانکشن‌های مختلف، امکان پخت و پز انواع غذا را به راحتی برای کاربر فراهم می‌کند. با استفاده از صفحه نمایش لمسی، کاربر می‌تواند با سهولت تمامی تنظیمات لازم پخت و پز را انجام دهد. همچنین، فر توکار اخوان با استفاده از فناوری گریل، به کاربر امکان می‌دهد تا غذا را در حالت گریل شده و با طعم خوشبو و لذیذ سرو کند.

نکات مهم هنگام نصب

- نصب و راه‌اندازی دستگاه باید توسط فنی‌کاران مجرب و با مهارت انجام شود.
- در هنگام نصب، به این نکته توجه داشته باشید که دستگاه به فاصله کافی از سایر دستگاه‌های آشپزخانه و نزدیک آتش نیست.
- قبل از هر چیز، مطمئن شوید که جریان برق ثابت در منزل شما حداقل ۲۰ آمپر است.
- بهتر است قبل از هرگونه عملیات نصب و راه‌اندازی، دستگاه را خاموش کنید و از راه‌اندازی آن تا بعد از نصب و راه‌اندازی به شکل کامل جلوگیری کنید.
- در هنگام استفاده از دستگاه، حتماً به دفترچه راهنمای دستگاه توجه کنید و از رعایت نکات ایمنی مطمئن شوید.
- در صورتی که قصد نصب دستگاه را ندارید، برای نصب آن حتماً به فنی‌کاران مجرب و با مهارت مراجعه کنید.
در نهایت، نصب و راه‌اندازی فر توکار گازی اخوان با رعایت نکات ایمنی و توسط فنی‌کاران مجرب، به شما این امکان را می‌دهد که از این دستگاه چند منظوره در آشپزخانه خود بهره‌برداری کنید.

قیمت فر توکار اخوان

قیمت انواع فرهای توکار اخوان از 8 میلیون شروع شده و تا 14 میلیون ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است این قیمت‌ها مربوط به تیرماه 1402 می‌باشد و اگر در زمانی دیگر این مطلب را مطالعه می‌کنید امکان تغییر قیمت‌ها باتوجه به شرایط موجود در بازار وجود دارد. جهت مشاهده لیست قیمت فر اخوان به صفحه مربوطه لیست قیمت فر توکار اخوان مراجعه کنید.

نحوه کارکرد فر توکار اخوان

فر توکار اخوان با تنظیم دما، زمان پخت و پز و استفاده از فانکشن‌های مختلف، امکان پخت و پز انواع غذا را به راحتی برای کاربر فراهم می‌کند. با استفاده از صفحه نمایش لمسی، کاربر می‌تواند با سهولت تمامی تنظیمات لازم پخت و پز را انجام دهد. همچنین، فر توکار اخوان با استفاده از فناوری گریل، به کاربر امکان می‌دهد تا غذا را در حالت گریل شده و با طعم خوشبو و لذیذ سرو کند.

نحوه تمیز کردن و نگهداری فر توکار اخوان

نوع نگهداری هر وسیله خانگی دارای اهمیت است چراکه باعث افزایش طول عمر آن خواهد شد. یکی از مواردی که در نگهداری فر توکار حائز اهمیت است نحوه تمیز کردن آن است. در زیر این مهم را مرحله به مرحله توضیح داده‌ایم:
1. قبل از هر چیز، دستگاه را خاموش کنید و به آرامی از پریز بردارید
2. با استفاده از دستمال یا اسفنج مرطوب، صفحه نمایش لمسی و بدنه دستگاه را تمیز کنید
3. از شوینده‌های قوی استفاده نکنید و از آب سرد استفاده کنید
4. برای نگهداری دستگاه، آن را در جای خشک و دور از نور خورشید نگهداری کنید


نکات قابل توجه هنگام خرید فر توکار

هنگام خرید فر توکار باید فاکتورهای زیر را مدنظر بگیرید تا خرید بهتری داشته باشید:

بررسی کیفیت ساخت و قابلیت‌های دستگاه
فر توکار اخوان با استفاده از فناوری جدید و به روز دنیا ساخته شده است و دارای استانداردهای ایمنی لازم می‌باشد.

بررسی میزان مصرف انرژی دستگاه
با توجه به صرفه جویی در زمان پخت و پز و کاهش هزینه‌های انرژی در مقایسه با فرهای معمولی، می‌توان گفت که هزینه‌های فر توکار اخوان نسبت به دستگاه‌های پخت و پز دیگر، معقول و به صرفه است.
در نظر گرفتن سایز و فضای مورد نیاز در آشپزخانه
به عنوان یک دستگاه پرکاربرد در آشپزخانه، فر توکار اخوان باید در فضای موجود در آشپزخانه شما جای بگیرد و بتوانید از آن به راحتی استفاده کنید. شما باید به این نکته توجه کنید که فضای لازم برای نصب و استفاده از دستگاه فر توکار اخوان شامل فضایی برای قرار دادن دستگاه، فضایی برای باز کردن درب دستگاه و همچنین فضایی برای قرار دادن ظروف پخت و پز است. این موارد می‌تواند تاثیر گذار بر نحوه نصب و استفاده از دستگاه فر توکار اخوان باشد.

بررسی ظرفیت دستگاه برای پخت و پز غذا
برای بررسی ظرفیت دستگاه برای پخت و پز غذا، نیاز به اطلاعاتی مانند ابعاد دستگاه، حجم داخلی فر، توان مصرفی و دمای قابل تنظیم دستگاه داریم. با داشتن این اطلاعات، می‌توانیم بررسی کنیم که دستگاه چه تعداد غذا یا میزان حجم غذا را می‌تواند در یک دوره پخت و پز انجام دهد. به عنوان مثال، فر توکار اخوان با حجم داخلی 30 لیتر می‌تواند ظرفیتی برابر با یک پیتزای بزرگ را داشته باشد.

راهنمای خرید فر توکار اخوان

اگر به دنبال یک فر توکار با کیفیت و گارانتی مطمئن هستید، محصولات اخوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما است. برای خرید این محصول، می‌توانید محصولات اخوان را با قیمت ویژه و با 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) در این وبسایت خریداری کنید.
لازم به ذکر است که محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی تولید می‌شوند و با کیفیتی بالا همراه هستند. همچنین، کارخانه اخوان عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین می‌کند و محصولات اخوان با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری، قادر به رضایت بسیاری از مشتریان هستند.
بعد از خرید فر توکار اخوان، شما می‌توانید از خدمات پس از فروش این شرکت نیز استفاده کنید که این خدمات شامل تعمیرات و سرویس دهی در صورت نیاز به تعمیر و یا خرابی محصول می‌شود. برای بهره‌مندی از این ویژگی‌ها می‌توانید از این فروشگاه که معتبرترین نمایندگی فروش اخوان در تهران است و یا از طریق مراجعه به نزدیک‌ترین نمایندگی برند اخوان در شهر محل سکونتتان اقدام کنید.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش سه شنبه (03/02/4). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد