عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان

مشاهده قيمت به روز شده:دوشنبه 16 تیر 99،تصاویر محصولات با مشخصات کامل فر اخوان خرید از فروشگاه مرکزی اخوان | دانلود جدیدترین ليست قيمت انواع فر توکار با کارکرد گازی،برقی ،گاز و برق در نمای ظاهری شیشه و استیل

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات3624000036240000نا موجودگاز و برقF3فر توکار اخوان جم
جزئیات3574000035740000نا موجودگاز و برقF4فر توکار اخوان جم
جزئیات3618000036180000نا موجودگاز و برقF5فر توکار اخوان جم
جزئیات3647000036470000نا موجودگاز و برقF6فر توکار اخوان جم
جزئیات3626000036260000نا موجودگاز و برقF7فر توکار اخوان جم
جزئیات3745000037450000نا موجودگاز و برقF8فر توکار اخوان جم
جزئیات3552000035520000نا موجودگاز و برقF11فر توکار اخوان جم
جزئیات3552000035520000نا موجودگاز و برقF12فر توکار اخوان جم
جزئیات3564000035640000نا موجودگاز و برقF13فر توکار اخوان جم
جزئیات3574000035740000نا موجودگاز و برقF15فر توکار اخوان جم
جزئیات3800000038000000نا موجودگاز و برقF16فر توکار اخوان جم
جزئیات3570000035700000نا موجودگاز و برقF17فر توکار اخوان جم
جزئیات3890000038900000نا موجودگاز و برقF18فر توکار اخوان جم
جزئیات4058000040580000نا موجودبرقیF19فر توکار اخوان جم
جزئیات6000000060000000نا موجودبرقیF20فر توکار اخوان جم
جزئیات4715000047150000نا موجودگاز و برقF21فر توکار اخوان جم
جزئیات4825000048250000نا موجودگاز و برقF22فر توکار اخوان جم
جزئیات4425000044250000نا موجودگاز و برقF23فر توکار اخوان جم
جزئیات4200000042000000نا موجودگاز و برقF24فر توکار اخوان جم
جزئیات5525000055250000نا موجودبرقیF25فر توکار اخوان جم
جزئیات5235200052351605نا موجودبرقیF26فر توکار اخوان جم
جزئیات5203100052030966در حال تولیدبرقیF27فر توکار اخوان جم
جزئیات3720000037200000نا موجودگازیF28فر توکار اخوان جم
جزئیات5970000059700000در حال تولیدبرقیF29فر توکار اخوان جم
جزئیات5200000052000000نا موجودبرقیF30فر توکار اخوان جم
جزئیات00در حال تولیدبرقیF31فر توکار اخوان جم
جزئیات6095000060950000در حال تولیدبرقیF32فر توکار اخوان جم
جزئیات4961000049609720در حال تولیدگاز و برقF33فر توکار اخوان جم
جزئیات4894800048947816نا موجودگاز و برقF34فر توکار اخوان جم
جزئیات6570000065700000نا موجودبرقیF35فر توکار اخوان جم
جزئیات6457000064570000نا موجودبرقیF36فر توکار اخوان جم
جزئیات6000000060000000در حال تولیدبرقیّّF38فر توکار اخوان جم
جزئیات5923000059230000نا موجودبرقیّّF39فر توکار اخوان جم
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات36240000F3 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات35740000F4 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات36180000F5 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات36470000F6 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات36260000F7 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات37450000F8 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات35520000F11 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات35520000F12 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات35640000F13 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات35740000F15 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات38000000F16 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات35700000F17 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات38900000F18 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات40580000F19 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات60000000F20 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات47150000F21 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات48250000F22 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات44250000F23 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات42000000F24 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات55250000F25 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات52352000F26 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات52031000F27 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات37200000F28 گازیفر توکار اخوان جم
جزئیات59700000F29 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات52000000F30 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات0F31 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات60950000F32 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات49610000F33 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات48948000F34 گاز و برقفر توکار اخوان جم
جزئیات65700000F35 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات64570000F36 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات60000000ّّF38 برقیفر توکار اخوان جم
جزئیات59230000ّّF39 برقیفر توکار اخوان جم

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد