عضویت | ورود کاربران
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم

مشاهده قيمت به روز شده:شنبه 20 اردیبهشت 99،تصاویر محصولات با مشخصات کامل فر اخوان خرید از فروشگاه مرکزی اخوان | دانلود جدیدترین ليست قيمت انواع فر توکار با کارکرد گازی،برقی ،گاز و برق در نمای ظاهری شیشه و استیل

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات2762200034527415موجودگاز و برقF3فر توکار اخوان
جزئیات2723500034043903موجودگاز و برقF4فر توکار اخوان
جزئیات2757400034466902موجودگاز و برقF5فر توکار اخوان
جزئیات2778900034736330نا موجودگاز و برقF6فر توکار اخوان
جزئیات2762900034536590نا موجودگاز و برقF7فر توکار اخوان
جزئیات2853800035672947نا موجودگاز و برقF8فر توکار اخوان
جزئیات2706700033833498موجودگاز و برقF11فر توکار اخوان
جزئیات2706700033833498موجودگاز و برقF12فر توکار اخوان
جزئیات2716800033959501موجودگاز و برقF13فر توکار اخوان
جزئیات2724800034059866موجودگاز و برقF15فر توکار اخوان
جزئیات2898500036231054موجودگاز و برقF16فر توکار اخوان
جزئیات2725500034068341موجودگاز و برقF17فر توکار اخوان
جزئیات2964800037059565موجودگاز و برقF18فر توکار اخوان
جزئیات2823300035291676موجودبرقیF19فر توکار اخوان
جزئیات4176000052199925موجودبرقیF20فر توکار اخوان
جزئیات3591800044896969موجودگاز و برقF21فر توکار اخوان
جزئیات3676400045954540موجودگاز و برقF22فر توکار اخوان
جزئیات3371900042148506موجودگاز و برقF23فر توکار اخوان
جزئیات3205000040061946موجودگاز و برقF24فر توکار اخوان
جزئیات4084300048051122موجودبرقیF25فر توکار اخوان
جزئیات4188100052351605نا موجودبرقیF26فر توکار اخوان
جزئیات4162500052030966در حال تولیدبرقیF27فر توکار اخوان
جزئیات2833600035420543در حال تولیدگازیF28فر توکار اخوان
جزئیات4152900051910941در حال تولیدبرقیF29فر توکار اخوان
جزئیات3619900045248139موجودبرقیF30فر توکار اخوان
جزئیات00در حال تولیدبرقیF31فر توکار اخوان
جزئیات4244100053051181در حال تولیدبرقیF32فر توکار اخوان
جزئیات3968800049609720در حال تولیدگاز و برقF33فر توکار اخوان
جزئیات3915800048947816موجودگاز و برقF34فر توکار اخوان
جزئیات5141400057126326نا موجودبرقیF35فر توکار اخوان
جزئیات5054000056155538در حال تولیدبرقیF36فر توکار اخوان
جزئیات4173800052173000در حال تولیدبرقیّّF38فر توکار اخوان
جزئیات4120800051510000در حال تولیدبرقیّّF39فر توکار اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات27622000F3 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27235000F4 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27574000F5 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27789000F6 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27629000F7 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات28538000F8 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27067000F11 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27067000F12 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27168000F13 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27248000F15 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات28985000F16 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27255000F17 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات29648000F18 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات28233000F19 برقیفر توکار اخوان
جزئیات41760000F20 برقیفر توکار اخوان
جزئیات35918000F21 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات36764000F22 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات33719000F23 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات32050000F24 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات40843000F25 برقیفر توکار اخوان
جزئیات41881000F26 برقیفر توکار اخوان
جزئیات41625000F27 برقیفر توکار اخوان
جزئیات28336000F28 گازیفر توکار اخوان
جزئیات41529000F29 برقیفر توکار اخوان
جزئیات36199000F30 برقیفر توکار اخوان
جزئیات0F31 برقیفر توکار اخوان
جزئیات42441000F32 برقیفر توکار اخوان
جزئیات39688000F33 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات39158000F34 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات51414000F35 برقیفر توکار اخوان
جزئیات50540000F36 برقیفر توکار اخوان
جزئیات41738000ّّF38 برقیفر توکار اخوان
جزئیات41208000ّّF39 برقیفر توکار اخوان

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد