عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت فر توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان

مشاهده ليست قيمت فر اخوان جم در فروشگاه مرکزی اخوان | دانلود جدیدترین ليست قيمت فر توکار اخوان جم 98/01/27 قيمت فر گازی،برقی ،گاز و برق اخوان جم.

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات2325100029063481موجودگاز و برقF3فر توکار اخوان
جزئیات2292600028657000موجودگاز و برقF4فر توکار اخوان
جزئیات2321000029012544موجودگاز و برقF5فر توکار اخوان
جزئیات2339100029239335نا موجودگاز و برقF6فر توکار اخوان
جزئیات2325700029071204نا موجودگاز و برقF7فر توکار اخوان
جزئیات2402200030027733نا موجودگاز و برقF8فر توکار اخوان
جزئیات2278400028479376موجودگاز و برقF11فر توکار اخوان
جزئیات2278400028479376موجودگاز و برقF12فر توکار اخوان
جزئیات2286800028585438موجودگاز و برقF13فر توکار اخوان
جزئیات2293600028669921موجودگاز و برقF15فر توکار اخوان
جزئیات2439800030497520موجودگاز و برقF16فر توکار اخوان
جزئیات2294200028677055موجودگاز و برقF17فر توکار اخوان
جزئیات2495600031194920موجودگاز و برقF18فر توکار اخوان
جزئیات2376500029706798موجودبرقیF19فر توکار اخوان
جزئیات3615600045194740موجودگاز و برقF20فر توکار اخوان
جزئیات3109700038871835نا موجودگاز و برقF21فر توکار اخوان
جزئیات3183000039787000نا موجودگاز و برقF22فر توکار اخوان
جزئیات2919400036492213موجودگاز و برقF23فر توکار اخوان
جزئیات2774900034685668نا موجودگاز و برقF24فر توکار اخوان
جزئیات3328200041602703نا موجودبرقیF25فر توکار اخوان
جزئیات3732700046659184نا موجودبرقیF26فر توکار اخوان
جزئیات3941700046373410نا موجودبرقیF27فر توکار اخوان
جزئیات2385200029815272نا موجودگازیF28فر توکار اخوان
جزئیات3595600044944537نا موجودبرقیF29فر توکار اخوان
جزئیات3134100039175878موجودبرقیF30فر توکار اخوان
جزئیات00در حال تولیدبرقیF31فر توکار اخوان
جزئیات4019000047282692موجودبرقیF32فر توکار اخوان
جزئیات3436200042952139نا موجودگاز و برقF33فر توکار اخوان
جزئیات3390300042379062موجودگاز و برقF34فر توکار اخوان
جزئیات4154600051933023موجودبرقیF35فر توکار اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات23251000F3 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات22926000F4 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات23210000F5 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات23391000F6 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات23257000F7 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات24022000F8 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات22784000F11 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات22784000F12 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات22868000F13 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات22936000F15 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات24398000F16 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات22942000F17 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات24956000F18 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات23765000F19 برقیفر توکار اخوان
جزئیات36156000F20 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات31097000F21 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات31830000F22 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات29194000F23 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27749000F24 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات33282000F25 برقیفر توکار اخوان
جزئیات37327000F26 برقیفر توکار اخوان
جزئیات39417000F27 برقیفر توکار اخوان
جزئیات23852000F28 گازیفر توکار اخوان
جزئیات35956000F29 برقیفر توکار اخوان
جزئیات31341000F30 برقیفر توکار اخوان
جزئیات0F31 برقیفر توکار اخوان
جزئیات40190000F32 برقیفر توکار اخوان
جزئیات34362000F33 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات33903000F34 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات41546000F35 برقیفر توکار اخوان

TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد