عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت فر توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم

مشاهده قيمت به روز شده: چهارشنبه 2 بهمن 98 ،تصاویر محصولات با مشخصات کامل فر اخوان خرید از فروشگاه مرکزی اخوان در جشنواره دی ماه | دانلود جدیدترین ليست قيمت انواع فر توکار با کارکرد گازی،برقی ،گاز و برق در نمای ظاهری شیشه و استیل

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات2150700029063481موجودگاز و برقF3فر توکار اخوان
جزئیات2120600028657000موجودگاز و برقF4فر توکار اخوان
جزئیات2146900029012544موجودگاز و برقF5فر توکار اخوان
جزئیات2163700029239335نا موجودگاز و برقF6فر توکار اخوان
جزئیات2151300029071204نا موجودگاز و برقF7فر توکار اخوان
جزئیات2222100030027733نا موجودگاز و برقF8فر توکار اخوان
جزئیات2107500028479376موجودگاز و برقF11فر توکار اخوان
جزئیات2107500028479376موجودگاز و برقF12فر توکار اخوان
جزئیات2115300028585438موجودگاز و برقF13فر توکار اخوان
جزئیات2121600028669921موجودگاز و برقF15فر توکار اخوان
جزئیات2256800030497520موجودگاز و برقF16فر توکار اخوان
جزئیات2122100028677055موجودگاز و برقF17فر توکار اخوان
جزئیات2308400031194920موجودگاز و برقF18فر توکار اخوان
جزئیات2198300029706798موجودبرقیF19فر توکار اخوان
جزئیات3344400045194740موجودبرقیF20فر توکار اخوان
جزئیات2876500038871835نا موجودگاز و برقF21فر توکار اخوان
جزئیات2944200039787000موجودگاز و برقF22فر توکار اخوان
جزئیات2700400036492213موجودگاز و برقF23فر توکار اخوان
جزئیات2601400034685668نا موجودگاز و برقF24فر توکار اخوان
جزئیات3078600041602703نا موجودبرقیF25فر توکار اخوان
جزئیات3452800046659184نا موجودبرقیF26فر توکار اخوان
جزئیات3431600046373410نا موجودبرقیF27فر توکار اخوان
جزئیات2206300029815272نا موجودگازیF28فر توکار اخوان
جزئیات3325900044944537نا موجودبرقیF29فر توکار اخوان
جزئیات2899000039175878موجودبرقیF30فر توکار اخوان
جزئیات00در حال تولیدبرقیF31فر توکار اخوان
جزئیات3498900047282692موجودبرقیF32فر توکار اخوان
جزئیات3178500042952139نا موجودگاز و برقF33فر توکار اخوان
جزئیات3136100042379062موجودگاز و برقF34فر توکار اخوان
جزئیات4154600051933023موجودبرقیF35فر توکار اخوان
جزئیات0موجودبرقیF36فر توکار اخوان
جزئیات0موجودبرقیّّF38فر توکار اخوان
جزئیات0موجودبرقیّّF39فر توکار اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات21507000F3 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات21206000F4 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات21469000F5 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات21637000F6 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات21513000F7 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات22221000F8 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات21075000F11 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات21075000F12 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات21153000F13 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات21216000F15 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات22568000F16 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات21221000F17 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات23084000F18 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات21983000F19 برقیفر توکار اخوان
جزئیات33444000F20 برقیفر توکار اخوان
جزئیات28765000F21 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات29442000F22 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات27004000F23 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات26014000F24 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات30786000F25 برقیفر توکار اخوان
جزئیات34528000F26 برقیفر توکار اخوان
جزئیات34316000F27 برقیفر توکار اخوان
جزئیات22063000F28 گازیفر توکار اخوان
جزئیات33259000F29 برقیفر توکار اخوان
جزئیات28990000F30 برقیفر توکار اخوان
جزئیات0F31 برقیفر توکار اخوان
جزئیات34989000F32 برقیفر توکار اخوان
جزئیات31785000F33 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات31361000F34 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات41546000F35 برقیفر توکار اخوان
جزئیات0F36 برقیفر توکار اخوان
جزئیات0ّّF38 برقیفر توکار اخوان
جزئیات0ّّF39 برقیفر توکار اخوان

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد