عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت فر توکار اخوان | سایت رسمی اخوان جم

مشاهده قيمت به روز شده:دوشنبه 5 آبان 99،تصاویر محصولات با مشخصات کامل فر اخوان خرید از فروشگاه مرکزی اخوان | دانلود جدیدترین ليست قيمت انواع فر توکار با کارکرد گازی،برقی ،گاز و برق در نمای ظاهری شیشه و استیل

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات4606100046061000 نا موجودگاز و برقF3فر توکار اخوان
جزئیات4541600045416000 نا موجودگاز و برقF4فر توکار اخوان
جزئیات4598000045980000 نا موجودگاز و برقF5فر توکار اخوان
جزئیات0نا موجودگاز و برقF6فر توکار اخوان
جزئیات4607300046073000 نا موجودگاز و برقF7فر توکار اخوان
جزئیات4758900047589000 نا موجودگاز و برقF8فر توکار اخوان
جزئیات4513500045135000 نا موجودگاز و برقF11فر توکار اخوان
جزئیات4513500045135000 نا موجودگاز و برقF12فر توکار اخوان
جزئیات4530300045303000 نا موجودگاز و برقF13فر توکار اخوان
جزئیات4543700045437000 موجودگاز و برقF15فر توکار اخوان
جزئیات4833400048334000موجودگاز و برقF16فر توکار اخوان
جزئیات4328400043283827نا موجودگاز و برقF17فر توکار اخوان
جزئیات4943900049439000 نا موجودگاز و برقF18فر توکار اخوان
جزئیات4708000047080000موجودبرقیF19فر توکار اخوان
جزئیات7311000073110000موجودبرقیF20Xفر توکار اخوان
جزئیات5989400059894000 موجودگاز و برقF21Xفر توکار اخوان
جزئیات6743000067430000موجودگاز و برقF22فر توکار اخوان
جزئیات5622800056228000 موجودگاز و برقF23فر توکار اخوان
جزئیات5344400053444000موجودگاز و برقF24فر توکار اخوان
جزئیات6993000069930000موجودبرقیF25Xفر توکار اخوان
جزئیات6983900069839000 نا موجودبرقیF26فر توکار اخوان
جزئیات6941100069411000در حال تولیدبرقیF27فر توکار اخوان
جزئیات4961000049610000موجودگازیF28فر توکار اخوان
جزئیات6925100069251000 در حال تولیدبرقیF29فر توکار اخوان
جزئیات6810600068106150موجودبرقیF30Xفر توکار اخوان
جزئیات00در حال تولیدبرقیF31فر توکار اخوان
جزئیات7431000074310000 موجودبرقیF32Xفر توکار اخوان
جزئیات6618100066181000 در حال تولیدگاز و برقF33فر توکار اخوان
جزئیات6529800065298000 موجودگاز و برقF34Xفر توکار اخوان
جزئیات8763900087639200نا موجودبرقیF35فر توکار اخوان
جزئیات8614000086140000نا موجودبرقیF36فر توکار اخوان
جزئیات6960100069601000 در حال تولیدبرقیّّF38فر توکار اخوان
جزئیات6871600068716000 در حال تولیدبرقیّّF39فر توکار اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات46061000F3 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات45416000F4 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات45980000F5 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات0F6 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات46073000F7 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات47589000F8 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات45135000F11 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات45135000F12 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات45303000F13 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات45437000F15 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات48334000F16 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات43284000F17 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات49439000F18 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات47080000F19 برقیفر توکار اخوان
جزئیات73110000F20X برقیفر توکار اخوان
جزئیات59894000F21X گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات67430000F22 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات56228000F23 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات53444000F24 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات69930000F25X برقیفر توکار اخوان
جزئیات69839000F26 برقیفر توکار اخوان
جزئیات69411000F27 برقیفر توکار اخوان
جزئیات49610000F28 گازیفر توکار اخوان
جزئیات69251000F29 برقیفر توکار اخوان
جزئیات68106000F30X برقیفر توکار اخوان
جزئیات0F31 برقیفر توکار اخوان
جزئیات74310000F32X برقیفر توکار اخوان
جزئیات66181000F33 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات65298000F34X گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات87639000F35 برقیفر توکار اخوان
جزئیات86140000F36 برقیفر توکار اخوان
جزئیات69601000ّّF38 برقیفر توکار اخوان
جزئیات68716000ّّF39 برقیفر توکار اخوان

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد