عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت فر توکار اخوان | سایت رسمی اخوان جم

مشاهده قيمت به روز شده:چهارشنبه 24 دی 99،تصاویر محصولات با مشخصات کامل فر اخوان خرید از فروشگاه مرکزی اخوان | دانلود جدیدترین ليست قيمت انواع فر توکار با کارکرد گازی،برقی ،گاز و برق در نمای ظاهری شیشه و استیل

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات4521600048619348نا موجودگاز و برقF3فر توکار اخوان
جزئیات4458300047938497موجودگاز و برقF4فر توکار اخوان
جزئیات4513700048534137موجودگاز و برقF5فر توکار اخوان
جزئیات0نا موجودگاز و برقF6فر توکار اخوان
جزئیات4607300046073000 نا موجودگاز و برقF7فر توکار اخوان
جزئیات4758900047589000 نا موجودگاز و برقF8فر توکار اخوان
جزئیات4430700047642218 نا موجودگاز و برقF11فر توکار اخوان
جزئیات4430700047642218 نا موجودگاز و برقF12فر توکار اخوان
جزئیات4447200047819646نا موجودگاز و برقF13فر توکار اخوان
جزئیات4460400047960975 موجودگاز و برقF15فر توکار اخوان
جزئیات4744700051018306موجودگاز و برقF16فر توکار اخوان
جزئیات4461500047972908موجودگاز و برقF17فر توکار اخوان
جزئیات4943900049439000 موجودگاز و برقF18فر توکار اخوان
جزئیات4721100049695533موجودبرقیF19فر توکار اخوان
جزئیات6982900073504672موجودبرقیF20Xفر توکار اخوان
جزئیات5879600063221106موجودگاز و برقF21Xفر توکار اخوان
جزئیات6147500064710311موجودگاز و برقF22فر توکار اخوان
جزئیات5519600059350891 موجودگاز و برقF23فر توکار اخوان
جزئیات5246400056412729موجودگاز و برقF24فر توکار اخوان
جزئیات6678600070301476موجودبرقیF25Xفر توکار اخوان
جزئیات6983900069839000 نا موجودبرقیF26فر توکار اخوان
جزئیات6941100069411000در حال تولیدبرقیF27فر توکار اخوان
جزئیات4638600049877000موجودگازیF28فر توکار اخوان
جزئیات6925100069251000 در حال تولیدبرقیF29فر توکار اخوان
جزئیات6504200068465601موجودبرقیF30فر توکار اخوان
جزئیات00در حال تولیدبرقیF31فر توکار اخوان
جزئیات7096800074703357موجودبرقیF32Xفر توکار اخوان
جزئیات6496700069857308در حال تولیدگاز و برقF33فر توکار اخوان
جزئیات6410000068925255 موجودگاز و برقF34Xفر توکار اخوان
جزئیات7642000080441721موجودبرقیF35Xفر توکار اخوان
جزئیات7512100079074720موجودبرقیF36Xفر توکار اخوان
جزئیات6832400073466758در حال تولیدبرقیّّF38فر توکار اخوان
جزئیات6890700072533163 در حال تولیدبرقیّّF39فر توکار اخوان
جزئیات6708000070610000موجودبرقیF42فر توکار اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات45216000F3 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات44583000F4 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات45137000F5 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات0F6 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات46073000F7 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات47589000F8 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات44307000F11 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات44307000F12 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات44472000F13 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات44604000F15 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات47447000F16 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات44615000F17 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات49439000F18 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات47211000F19 برقیفر توکار اخوان
جزئیات69829000F20X برقیفر توکار اخوان
جزئیات58796000F21X گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات61475000F22 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات55196000F23 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات52464000F24 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات66786000F25X برقیفر توکار اخوان
جزئیات69839000F26 برقیفر توکار اخوان
جزئیات69411000F27 برقیفر توکار اخوان
جزئیات46386000F28 گازیفر توکار اخوان
جزئیات69251000F29 برقیفر توکار اخوان
جزئیات65042000F30 برقیفر توکار اخوان
جزئیات0F31 برقیفر توکار اخوان
جزئیات70968000F32X برقیفر توکار اخوان
جزئیات64967000F33 گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات64100000F34X گاز و برقفر توکار اخوان
جزئیات76420000F35X برقیفر توکار اخوان
جزئیات75121000F36X برقیفر توکار اخوان
جزئیات68324000ّّF38 برقیفر توکار اخوان
جزئیات68907000ّّF39 برقیفر توکار اخوان
جزئیات67080000F42 برقیفر توکار اخوان

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد