عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان توکارقیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39032000 ریال
قیمت : 35909000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم601
مدل : 601
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 47832000 ریال
قیمت : 44005000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39032000 ریال
قیمت : 35909000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم600
مدل : 600
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 47832000 ریال
قیمت : 44005000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26050000 ریال
قیمت : 23966000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30532000 ریال
قیمت : 28089000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26340000 ریال
قیمت : 24233000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30815807 ریال
قیمت : 28351000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18050000 ریال
قیمت : 16606000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 21660000 ریال
قیمت : 19927000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18050000 ریال
قیمت : 16606000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 21660000 ریال
قیمت : 19927000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم380S
مدل : 380S
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29196000 ریال
قیمت : 26860000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 33620000 ریال
قیمت : 30930000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 27540000 ریال
قیمت : 25337000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 31970000 ریال
قیمت : 29412000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم368S
مدل : 368S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18060000 ریال
قیمت : 16615000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم368
مدل : 368
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21660000 ریال
قیمت : 19927000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19260000 ریال
قیمت : 17719000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22255000 ریال
قیمت : 20475000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 27640000 ریال
قیمت : 25429000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 30940000 ریال
قیمت : 28465000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 58160000 ریال
قیمت : 53507000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 36660000 ریال
قیمت : 33727000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 46340000 ریال
قیمت : 42633000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 66482000 ریال
قیمت : 61163000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 20374000 ریال
قیمت : 18744000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 21600000 ریال
قیمت : 19872000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 27806000 ریال
قیمت : 25582000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 32040000 ریال
قیمت : 29477000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 33220000 ریال
قیمت : 30562000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 41341000 ریال
قیمت : 38034000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 60850000 ریال
قیمت : 55982000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 54580000 ریال
قیمت : 50214000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26020000 ریال
قیمت : 23938000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30450000 ریال
قیمت : 28014000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31960000 ریال
قیمت : 29403000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 36153000 ریال
قیمت : 33261000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 36145000 ریال
قیمت : 33253000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34202000 ریال
قیمت : 31466000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38390000 ریال
قیمت : 35319000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 288880000 ریال
قیمت : 265770000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 33320000 ریال
قیمت : 30654000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 23640000 ریال
قیمت : 21749000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 23640000 ریال
قیمت : 21749000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29341000 ریال
قیمت : 26994000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 33770000 ریال
قیمت : 31068000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29340000 ریال
قیمت : 26993000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 33770000 ریال
قیمت : 31068000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29340000 ریال
قیمت : 26993000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 33772000 ریال
قیمت : 31070000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32040000 ریال
قیمت : 29477000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 36460000 ریال
قیمت : 33543000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32040000 ریال
قیمت : 29477000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 36462000 ریال
قیمت : 33545000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34010592 ریال
قیمت : 31290000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38440000 ریال
قیمت : 35365000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16100000 ریال
قیمت : 14812000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 14357000 ریال
قیمت : 13208000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14240000 ریال
قیمت : 13101000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23411000 ریال
قیمت : 21538000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26690000 ریال
قیمت : 24555000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24302000 ریال
قیمت : 22358000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19730000 ریال
قیمت : 18152000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19730000 ریال
قیمت : 18152000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27712000 ریال
قیمت : 25495000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24302000 ریال
قیمت : 22358000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24302000 ریال
قیمت : 22358000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم141
مدل : 141
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23271000 ریال
قیمت : 21409000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم139
مدل : 139
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 21584000 ریال
قیمت : 19857000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15280000 ریال
قیمت : 14058000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم136
مدل : 136
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15278000 ریال
قیمت : 14056000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 25232000 ریال
قیمت : 23213000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم109
مدل : 109
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18950000 ریال
قیمت : 17434000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم108
مدل : 108
نوع : توکار
100*52 CM
قیمت لیست : 19660000 ریال
قیمت : 18087000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 21612000 ریال
قیمت : 19883000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم72
مدل : 72
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22960000 ریال
قیمت : 21123000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 7470000 ریال
قیمت : 6872000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم21
مدل : 21
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 11734818 ریال
قیمت : 10796000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 14250000 ریال
قیمت : 13110000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم18
مدل : 18
نوع : توکار
120*44 CM
قیمت لیست : 21770000 ریال
قیمت : 20028000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم15
مدل : 15
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 20306000 ریال
قیمت : 18682000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم14
مدل : 14
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 17880000 ریال
قیمت : 16450000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم12
مدل : 12
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24844000 ریال
قیمت : 22856000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم8
مدل : 8
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27290000 ریال
قیمت : 25107000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم6
مدل : 6
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 24420000 ریال
قیمت : 22466000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم4
مدل : 4
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 22095000 ریال
قیمت : 20327000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم2
مدل : 2
نوع : توکار
62*50 CM
قیمت لیست : 18915000 ریال
قیمت : 17402000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 11662665 ریال
قیمت : 10147000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 21139453 ریال
قیمت : 19026000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 23253399 ریال
قیمت : 20463000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم10
مدل : 10
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18789702 ریال
قیمت : 16347000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم16
مدل : 16
نوع : توکار
138*50 CM
قیمت لیست : 26754296 ریال
قیمت : 23276000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم43
مدل : 43
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24133626 ریال
قیمت : 20996000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم44
مدل : 44
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26543159 ریال
قیمت : 23093000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم47
مدل : 47
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24158146 ریال
قیمت : 21018000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم49
مدل : 49
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 26102178 ریال
قیمت : 22709000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم65
مدل : 65
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 21332665 ریال
قیمت : 18559000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم67
مدل : 67
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 23466317 ریال
قیمت : 20416000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم69
مدل : 69
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 23831958 ریال
قیمت : 20734000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم71
مدل : 71
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 24199774 ریال
قیمت : 21054000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 19569253 ریال
قیمت : 17025000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم113
مدل : 113
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18944000 ریال
قیمت : 17428000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم114
مدل : 114
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20550000 ریال
قیمت : 18906000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15278000 ریال
قیمت : 14056000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 16240000 ریال
قیمت : 14941000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم140
مدل : 140
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 22738000 ریال
قیمت : 20919000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 21960000 ریال
قیمت : 20203000 ریال

نا موجود

خرید سینک توکار اخوان | قیمت روز 85 مدل ظرفشویی توکار - وبسایت اخوان جم
تمام سینک اخوان توکار از جنس استیل ضد آب بوده و با توجه به کیفیت ساخت بالایی که دارند می‌توان از آنها مدت زمان بسیار زیادی استفاده کرده و هیچ نگرانی بابت آسیب دیدن یا زنگ زدن آنها نخواهید داشت. برای انتخاب سینک ها اکثرا به اندازه، تعداد لگن ها و طرح سینک توجه می‌کنند. با توجه به اندازه آشپزخانه باید انواع سینک ظرفشویی مناسب را تهیه کرد. تعداد لگن ها می‌تواند با اندازه های سینک ظرفشویی متفاوت باشد.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

معرفی سینک توکار اخوان همراه با ویژه گی ها

سینک توکار اخوان دارای 3 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

• سینک باکسی :
این سینک که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML است و عمق لگن 20 CM.

• سینک فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک نیمه فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه محل کار ......است.

با مشخصات سینک ظرفشویی اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک آشپزخانه اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک توکار تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

2- عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.

3- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد. جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.

4- لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک های ظرفشویی اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.

5- براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.

6- تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.

7- مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.

8- قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.

مشخصات استیل استنلس اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش یکشنبه 01/06/27). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد