عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان توکارسینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم601
مدل : 601
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41412597 ریال
قیمت : 33958000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33793459 ریال
قیمت : 27711000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم600
مدل : 600
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41412597 ریال
قیمت : 33958000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22558769 ریال
قیمت : 18498000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26434576 ریال
قیمت : 21676000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22804546 ریال
قیمت : 18700000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26680353 ریال
قیمت : 21878000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18751471 ریال
قیمت : 15939000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 15623819 ریال
قیمت : 13280000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 15623819 ریال
قیمت : 13280000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18751471 ریال
قیمت : 15939000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 19000881 ریال
قیمت : 15581000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم380S
مدل : 380S
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 25277619 ریال
قیمت : 21486000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29104803 ریال
قیمت : 23866000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 23840744 ریال
قیمت : 19549000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 27677119 ریال
قیمت : 22695000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم368S
مدل : 368S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14618041 ریال
قیمت : 12425000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم368
مدل : 368
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 17445693 ریال
قیمت : 14829000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 16675033 ریال
قیمت : 14174000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19267685 ریال
قیمت : 16378000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 23926737 ریال
قیمت : 20338000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 26784097 ریال
قیمت : 21963000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 50351467 ریال
قیمت : 41288000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 31739648 ریال
قیمت : 26027000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40119418 ریال
قیمت : 32898000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 57559611 ریال
قیمت : 47199000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 17639252 ریال
قیمت : 14464000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 18701360 ریال
قیمت : 15335000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 24073990 ریال
قیمت : 19741000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 27736430 ریال
قیمت : 22744000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 28759895 ریال
قیمت : 23583000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 35793800 ریال
قیمت : 29351000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 52677651 ریال
قیمت : 43196000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 47257239 ریال
قیمت : 38751000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 22524311 ریال
قیمت : 18470000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26360687 ریال
قیمت : 21616000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27673999 ریال
قیمت : 22693000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31300752 ریال
قیمت : 25667000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 31293440 ریال
قیمت : 25661000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 29612141 ریال
قیمت : 24282000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33238894 ریال
قیمت : 27256000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 25011728 ریال
قیمت : 20510000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 28848103 ریال
قیمت : 23655000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 20467905 ریال
قیمت : 16784000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 20467905 ریال
قیمت : 16784000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم312
مدل : 312
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 20467905 ریال
قیمت : 16784000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25403866 ریال
قیمت : 20831000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 29240241 ریال
قیمت : 23977000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25403866 ریال
قیمت : 20831000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29240241 ریال
قیمت : 23977000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25403866 ریال
قیمت : 20831000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29240241 ریال
قیمت : 23977000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27733178 ریال
قیمت : 22741000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 31569553 ریال
قیمت : 25887000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27733178 ریال
قیمت : 22741000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 31569553 ریال
قیمت : 25887000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27733178 ریال
قیمت : 22741000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 31569553 ریال
قیمت : 25887000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم165
مدل : 165
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13939409 ریال
قیمت : 11848000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 12430688 ریال
قیمت : 10566000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 12324514 ریال
قیمت : 10476000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20269456 ریال
قیمت : 16621000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23108649 ریال
قیمت : 18949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21040048 ریال
قیمت : 17253000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 17081549 ریال
قیمت : 14007000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 17081549 ریال
قیمت : 14007000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23992811 ریال
قیمت : 19674000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21040048 ریال
قیمت : 17253000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21040051 ریال
قیمت : 17253000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم141
مدل : 141
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20148817 ریال
قیمت : 16522000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم139
مدل : 139
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 18688191 ریال
قیمت : 15324000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم136NEW CR SP
مدل : 136NEW CR SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 14059755 ریال
قیمت : 11951000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم136
مدل : 136
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 13225843 ریال
قیمت : 11242000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 21847273 ریال
قیمت : 18570000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم109
مدل : 109
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 16401795 ریال
قیمت : 13449000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم108
مدل : 108
نوع : توکار
100*52 CM
قیمت لیست : 17018574 ریال
قیمت : 13955000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18712542 ریال
قیمت : 15906000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم72
مدل : 72
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19876063 ریال
قیمت : 16298000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 6464774 ریال
قیمت : 5495000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم21
مدل : 21
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 10668016 ریال
قیمت : 9068000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 12338207 ریال
قیمت : 10487000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم18
مدل : 18
نوع : توکار
120*44 CM
قیمت لیست : 18849236 ریال
قیمت : 16022000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم15
مدل : 15
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 17581620 ریال
قیمت : 14417000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم14
مدل : 14
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 15480456 ریال
قیمت : 12694000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم12
مدل : 12
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 21510109 ریال
قیمت : 18284000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم8
مدل : 8
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23627006 ریال
قیمت : 20083000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم6
مدل : 6
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 21139453 ریال
قیمت : 17334000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم4
مدل : 4
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19129525 ریال
قیمت : 15686000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم2
مدل : 2
نوع : توکار
62*50 CM
قیمت لیست : 16376406 ریال
قیمت : 13920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 10602423 ریال
قیمت : 9012000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 21139453 ریال
قیمت : 17969000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 21139453 ریال
قیمت : 17969000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم10
مدل : 10
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 17081547 ریال
قیمت : 14519000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم16
مدل : 16
نوع : توکار
138*50 CM
قیمت لیست : 24322088 ریال
قیمت : 24079000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم43
مدل : 43
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 21939660 ریال
قیمت : 21940000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم44
مدل : 44
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24130145 ریال
قیمت : 24130000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم47
مدل : 47
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 21961951 ریال
قیمت : 18668000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم49
مدل : 49
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 23729253 ریال
قیمت : 23729000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم65
مدل : 65
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 19393332 ریال
قیمت : 19393000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم67
مدل : 67
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 21333015 ریال
قیمت : 21333000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم69
مدل : 69
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 21665416 ریال
قیمت : 21665000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم71
مدل : 71
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 22000000 ریال
قیمت : 22000000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 17790230 ریال
قیمت : 17790000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم113
مدل : 113
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 16401795 ریال
قیمت : 13449000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم114
مدل : 114
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 17790230 ریال
قیمت : 17790000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 13225843 ریال
قیمت : 11242000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 14059755 ریال
قیمت : 11951000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم140
مدل : 140
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 19686453 ریال
قیمت : 19686000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار - خرید اینترنتی + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21040051 ریال
قیمت : 21040000 ریال

نا موجود

تمام سینک اخوان توکار از جنس استیل ضد آب بوده و با توجه به کیفیت ساخت بالایی که دارند می‌توان از آنها مدت زمان بسیار زیادی استفاده کرده و هیچ نگرانی بابت آسیب دیدن یا زنگ زدن آنها نخواهید داشت. برای انتخاب سینک ها اکثرا به اندازه، تعداد لگن ها و طرح سینک توجه می‌کنند. با توجه به اندازه آشپزخانه باید انواع سینک ظرفشویی مناسب را تهیه کرد. تعداد لگن ها می‌تواند با اندازه های سینک ظرفشویی متفاوت باشد.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

معرفی سینک توکار اخوان همراه با ویژه گی ها

سینک توکار اخوان دارای 3 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

• سینک باکسی :
این سینک که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML است و عمق لگن 20 CM.

• سینک فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک نیمه فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه محل کار ......است.

با مشخصات سینک ظرفشویی اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک آشپزخانه اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک توکار تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

2- عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.

3- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد. جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.

4- لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک های ظرفشویی اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.

5- براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.

6- تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.

7- مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.

8- قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.

مشخصات استیل استنلس اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد