عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان توکارقیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40980000 ریال
قیمت : 40980000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم601
مدل : 601
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 50220000 ریال
قیمت : 50220000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40984000 ریال
قیمت : 40984000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم600
مدل : 600
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 50220000 ریال
قیمت : 50220000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27359000 ریال
قیمت : 27359000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32060000 ریال
قیمت : 32060000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27660000 ریال
قیمت : 27660000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32360000 ریال
قیمت : 32360000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18950000 ریال
قیمت : 18950000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 22740000 ریال
قیمت : 22740000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18950000 ریال
قیمت : 18950000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 22740000 ریال
قیمت : 22740000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 35300000 ریال
قیمت : 35300000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 28920000 ریال
قیمت : 28920000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 33570000 ریال
قیمت : 33570000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم368S
مدل : 368S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18950000 ریال
قیمت : 18950000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم368
مدل : 368
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22740000 ریال
قیمت : 22740000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20223000 ریال
قیمت : 20223000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 23370000 ریال
قیمت : 23370000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 29020000 ریال
قیمت : 29020000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 32480000 ریال
قیمت : 32480000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 61070000 ریال
قیمت : 61070000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 38492000 ریال
قیمت : 38492000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 48660000 ریال
قیمت : 48660000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 69810000 ریال
قیمت : 69810000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 21393000 ریال
قیمت : 21393000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 22680000 ریال
قیمت : 22680000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 29195000 ریال
قیمت : 29195000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 33640000 ریال
قیمت : 33640000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 34880000 ریال
قیمت : 34880000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 43410000 ریال
قیمت : 43410000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 63890000 ریال
قیمت : 63890000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 57320000 ریال
قیمت : 57320000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27320000 ریال
قیمت : 27320000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31970000 ریال
قیمت : 31970000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 33562000 ریال
قیمت : 33562000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 37960000 ریال
قیمت : 37960000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 37960000 ریال
قیمت : 37960000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 35920000 ریال
قیمت : 35920000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40310000 ریال
قیمت : 40310000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 30332000 ریال
قیمت : 30332000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 34990000 ریال
قیمت : 34990000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 24830000 ریال
قیمت : 24830000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24823000 ریال
قیمت : 24823000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30810000 ریال
قیمت : 30810000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 35462000 ریال
قیمت : 35462000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30810000 ریال
قیمت : 30810000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 35462000 ریال
قیمت : 35462000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30810000 ریال
قیمت : 30810000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 35461000 ریال
قیمت : 35461000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33640000 ریال
قیمت : 33640000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38286000 ریال
قیمت : 38286000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33640000 ریال
قیمت : 33640000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38290000 ریال
قیمت : 38290000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33640000 ریال
قیمت : 33640000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38290000 ریال
قیمت : 38290000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16910000 ریال
قیمت : 16910000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 15080000 ریال
قیمت : 15080000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14950000 ریال
قیمت : 14950000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24582000 ریال
قیمت : 24582000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 28025015 ریال
قیمت : 28025000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25520000 ریال
قیمت : 25520000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20720000 ریال
قیمت : 20720000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20720000 ریال
قیمت : 20720000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 29100000 ریال
قیمت : 29100000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25520000 ریال
قیمت : 25520000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25520000 ریال
قیمت : 25520000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم141
مدل : 141
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24440000 ریال
قیمت : 24440000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم139
مدل : 139
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 22650000 ریال
قیمت : 22650000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 17060000 ریال
قیمت : 17060000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم136
مدل : 136
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 16040000 ریال
قیمت : 16040000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 26495000 ریال
قیمت : 26495000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم109
مدل : 109
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19892000 ریال
قیمت : 19892000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم108
مدل : 108
نوع : توکار
100*52 CM
قیمت لیست : 20640000 ریال
قیمت : 20640000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 22694000 ریال
قیمت : 22694000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم72
مدل : 72
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24110000 ریال
قیمت : 24110000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 7840000 ریال
قیمت : 7840000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم21
مدل : 21
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 12940000 ریال
قیمت : 12940000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 14970000 ریال
قیمت : 14970000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم18
مدل : 18
نوع : توکار
120*44 CM
قیمت لیست : 22860000 ریال
قیمت : 22860000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم15
مدل : 15
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 21330000 ریال
قیمت : 21330000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم14
مدل : 14
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 18774000 ریال
قیمت : 18774000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم12
مدل : 12
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 2609000 ریال
قیمت : 2609000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم8
مدل : 8
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 28660000 ریال
قیمت : 28660000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم6
مدل : 6
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 25640000 ریال
قیمت : 25640000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم4
مدل : 4
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23200000 ریال
قیمت : 23200000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم2
مدل : 2
نوع : توکار
62*50 CM
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 11662665 ریال
قیمت : 11663000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 21139453 ریال
قیمت : 21139000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 23253399 ریال
قیمت : 23253000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم10
مدل : 10
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20720000 ریال
قیمت : 20720000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم16
مدل : 16
نوع : توکار
138*50 CM
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم43
مدل : 43
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24133626 ریال
قیمت : 24134000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم44
مدل : 44
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26543159 ریال
قیمت : 26543000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم47
مدل : 47
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24158146 ریال
قیمت : 24158000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم49
مدل : 49
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 26102178 ریال
قیمت : 26102000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم65
مدل : 65
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 21332665 ریال
قیمت : 21333000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم67
مدل : 67
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 23466317 ریال
قیمت : 23466000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم69
مدل : 69
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 23831958 ریال
قیمت : 23832000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم71
مدل : 71
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 24199774 ریال
قیمت : 24200000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 19569253 ریال
قیمت : 19569000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم113
مدل : 113
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19892000 ریال
قیمت : 19892000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم114
مدل : 114
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20550000 ریال
قیمت : 20550000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15278000 ریال
قیمت : 15278000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 16240000 ریال
قیمت : 16240000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم140
مدل : 140
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 22738000 ریال
قیمت : 22738000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 23044000 ریال
قیمت : 23044000 ریال

نا موجود

تمام سینک توکار اخوان از جنس استیل ضد آب بوده و با توجه به کیفیت ساخت بالایی که دارند می‌توان از آنها مدت زمان بسیار زیادی استفاده کرده و هیچ نگرانی بابت آسیب دیدن یا زنگ زدن آنها نخواهید داشت. برای انتخاب سینک ظرفشویی اکثرا به اندازه، تعداد لگن ها و طرح سینک توجه می‌کنند. با توجه به اندازه آشپزخانه باید سینک مناسب را تهیه کرد. تعداد لگن ها می‌تواند با اندازه های سینک ظرفشویی متفاوت باشد.

جهت دریافت مطالب جدید سینک اخوان در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

قیمت سینک توکار اخوان

برای اطلاع از به روزترین قیمت های سینک توکار ایرانی میتوانید صفحه ی لیست قیمت سینک ظرفشویی را مشاهده کرده و یا با کارشناسان ما تماس بگیرید .

معرفی سینک توکار همراه با ویژه گی ها

سینک تو کار اخوان دارای 7 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

• سینک R16 :
سینک طرفشویی سری R16 جدیدترین تولیدات اخوان میباشد و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق لگن 20 سانت با طراحی روز و منحصر به فرد به فروش میرسد.

• سینک R70 :
سینک ظرفشویی سری R70 جدید ترین و خاص ترین سینک های تولید شده شرکت اخوان است و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق 20 سانتی متر آماده خرید میباشد.

• سینک R0 (Rect) :
با لگن چهارگوش که شما می توانید مدرن ترین و خاص ترین سینک های از این سری انتخاب نمایید و دارای ضخامت ورق 1 است و عمق لگن 20 CM دارد.

• سینک R25 :
این مدل سینک ظرفشویی دارای ضخامت ورق 0.8 % با عمق لگن 20 سانتی متر می توانید از مدل های متنوع و مدرن این دسته سینک ها انتخاب نمایید.

• سینک سری 300 :
سینک هایی که با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و با ورق فوق کشش تولید شد اند و دارای ضخامت ورق 7 % با عمق لگن 15.5 سانتی متر عرضه بازار میشود

• سینک فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک نیمه فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و قیمت سینک سری نیمه فانتزی ارزان تر از سایر سری های این شرکت محسوب میشود و متناسب آشپرخانه های امروزی است.

با مشخصات سینک ظرفشویی توکار آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی توکار تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

2- عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.

3- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد. جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.

4- لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک های ظرفشویی اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.

5- براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.

6- تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.

7- مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.

8- قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.

مشخصات استیل استنلس سینک اخوان توکار

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
شيركواحمدي (1398-11-14)

سلام خسته نباشيد راستي جنساتون خيلي خيلي گرونه


پاسخ کارشناسان:
سلام وقت بخیر
محصولات تا جای امکان با تخفیف ویژه عرضه میشود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید .
02133531664 - 02133531641

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش سه شنبه 01/11/11). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد