عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم

خرید و مشاهده قيمت به روز شده:سه شنبه 4 اردیبهشت 1403، سینک ظرفشویی مدرن با مشخصات کامل از وب سایت اخوان
دانلود جدیدترین قیمت سینک اخوان در انواع مدل روکار، توکار، زیر کروینی سری باکسی، فانتزی، نیمه فانتزی،R25، ،R70 ،Rect ،300 ،R16 زیرکابنتی، معمولی، صنعتی.
سینک اخوان دارای لگن ها و سینی : دو قلو (دو لگنه) با سینی و بدون سینی، تک لگنه (یک لگنه) با میوه شور و بدون میوه شور تک سینی و بدون سینی تولید میشود.

برای اطلاع از قیمت روز سینک ظرفشویی مدل های زیرکروینی،توکار و روکار به لینک های زیر مراجعه فرمایید:
قیمت سینک توکار
قیمت سینک روکار
قیمت سینک زیرکروین
جدیدترین مدل سینک ظرفشویی با قیمت

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات5724200062220000موجودتوکار 300سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5028700054660000موجودتوکار 300Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5724200062220000در حال تولیدتوکار 302سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5028700054660000در حال تولیدتوکار 302Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5724200062220000موجودتوکار 304سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5028700054660000موجودتوکار 304Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5301000057620000در حال تولیدتوکار 306سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5006000050060000در حال تولیدتوکار 306Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5763000057630000نا موجودتوکار 308سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5006000050060000نا موجودتوکار 308Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5302000057630000موجودتوکار 310سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4605500050060000موجودتوکار 310Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4034000040340000در حال تولیدتوکار 314سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3711300040340000موجودتوکار 316سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5230200056850000موجودتوکار 318سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4534700049290000موجودتوکار 318Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5555000060380000موجودروکار320سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4858500052810000موجودروکار320Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5000200054350000موجودروکار322سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات6026900065510000موجودتوکار 324سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5369100058360000موجودتوکار 324Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5674600061680000موجودتوکار 326سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5017700054540000موجودتوکار 326Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات146924000159700000نا موجودتوکار 330سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات126905000137940000نا موجودتوکار 332سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات8416200091480000موجودتوکار 334سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5214600056680000موجودتوکار 336سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5028700054660000موجودتوکار 338سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4521800049150000موجودتوکار 340سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3727800040520000موجودتوکار 342سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3613800039280000موجودتوکار 344سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1500015578نا موجودتوکار 346سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات100436000109170000نا موجودتوکار 348سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات8404200091350000نا موجودتوکار 350 سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات118993000129340000نا موجودتوکار 354سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4715000047150000نا موجودتوکار 360 سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5022000050220000نا موجودروکار362سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3797000037970000نا موجودتوکار 364سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3286000032860000نا موجودتوکار 364Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3542600037290000موجودزیرکار400سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4570500048110000موجودزیرکار401سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4228500044510000موجودزیرکار402سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2676000026760000موجودزیرکار403سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2181400021814000نا موجودزیرکار404سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2549000025490000نا موجودزیرکار405سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3355400035320000موجودزیرکار406سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3221500033910000موجودزیرکار407سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3037200031970000موجودزیرکار408سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2228000022280000موجودزیرکار409سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات7266200078980000موجودزیرکار410سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3096000030960000موجودتوکار 373سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3771000037710000موجودتوکار 4سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4166000041660000موجودتوکار 6سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4657000046570000نا موجودتوکار 8سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3197700033660000موجودتوکار 157سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3197700033660000موجودتوکار 158سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4239000042390000نا موجودتوکار 12سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3051000030510000موجودتوکار 14سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3465000034650000موجودتوکار 15سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3715000037150000نا موجودتوکار 18سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2432000024320000موجودتوکار 20سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2100000021000000موجودتوکار 21سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1274000012740000نا موجودتوکار 22سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4033000040330000موجودروکار23سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4459000044590000موجودروکار25سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3511000035110000نا موجودروکار27سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4264000042640000نا موجودروکار29سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2996000029960000موجودروکار31سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3809000038090000موجودروکار36سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1369500013694954نا موجودروکار37سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2420600024450000نا موجودروکار38سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3358200033582223نا موجودروکار41سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2413400024133626نا موجودتوکار 43سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2654300026543159نا موجودتوکار 44سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3471000034710000نا موجودتوکار 47سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3751000037510000نا موجودتوکار 49سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1970000019700000نا موجودروکار51سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2831000028310000نا موجودروکار52سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2219000022190000نا موجودتوکار 373Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2343000023430000نا موجودتوکار 387سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3917000039170000موجودتوکار 72سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3688000036880000نا موجودتوکار 73سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3998000039980000موجودروکار74سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3776000037760000موجودروکار75سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3354000033540000موجودتوکار 108سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3233000032330000موجودتوکار 109سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3233000032330000موجودتوکار 113سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3632000036320000نا موجودروکار116سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2465000024650000نا موجودروکار121سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2629000026290000موجودروکار121SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1798000017980000موجودروکار123سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1581000015810000موجودروکار124سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1897000018970000موجودروکار125سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1668000016680000نا موجودروکار126سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4305000043050000موجودتوکار 130سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4577000045770000موجودروکار134سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2606000026060000موجودتوکار 136سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2771000027710000نا موجودتوکار 136SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2771000027710000نا موجودتوکار 136CRسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2771000027710000نا موجودتوکار 136NEW-CR-SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3683000036830000موجودتوکار 139سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3971000039710000موجودتوکار 141سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4238000042380000موجودروکار144سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3939700041470000موجودتوکار 145سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4239900044630000موجودروکار146سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3939700041470000موجودتوکار 147سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4491600047280000نا موجودتوکار 147NEWسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4239900044630000موجودروکار148سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4463000044630000نا موجودروکار149سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2495000024950000نا موجودروکار150SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2495000024950000نا موجودروکار151SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2376000023760000نا موجودروکار152SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2120000021200000نا موجودروکار153SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2495000024950000نا موجودروکار154SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2495000024950000موجودروکار155SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4147000041470000نا موجودتوکار 156سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3939700041470000موجودتوکار 159سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4326300045540000موجودتوکار 159NEWسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3795300039950000موجودتوکار 160سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2429000024290000موجودتوکار 161سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2608000026080000موجودروکار161SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4238900044620000موجودروکار162سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2190000021900000موجودروکار163سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4855800052780000نا موجودتوکار 358سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3261000032610000نا موجودروکار372سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2645000026450000نا موجودروکار372Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5182300054550000نا موجودتوکار 376سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4464100046990000نا موجودتوکار 376Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3696000036960000نا موجودتوکار 368سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3079000030790000نا موجودتوکار 368Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5914700064290000نا موجودروکار378سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5449200057360000موجودتوکار 380سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2450000024500000موجودتوکار 164سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2747000027470000موجودتوکار 165SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2722000027220000موجودروکار166SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات6331400068820000موجودروکار325سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5673600061670000موجودتوکار 325Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4779400051950000نا موجودتوکار 328سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4439000044390000موجودتوکار 328Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3438000034380000نا موجودروکار370سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2821000028210000نا موجودروکار370Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3566000035660000نا موجودتوکار 382سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3511200036960000نا موجودتوکار 384سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3079000030790000نا موجودتوکار 384Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3696000036960000نا موجودتوکار 385سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3079000030790000نا موجودتوکار 385Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4837400052580000موجودتوکار 500سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4135400044950000موجودتوکار 500Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4793200052100000موجودتوکار 501سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4090300044460000موجودتوکار 501Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5194300056460000موجودروکار502سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4490500048810000موجودروکار502Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5329000053290000نا موجودروکار503سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4370000046000000نا موجودروکار503Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات7508100081610000موجودتوکار 600سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات6127200066600000موجودتوکار 600Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات7508100081610000موجودتوکار 601سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات6127200066600000موجودتوکار 601Sسینک ظرفشویی اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات57242000300 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات50287000300S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات57242000302 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات50287000302S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات57242000304 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات50287000304S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات53010000306 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات50060000306S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات57630000308 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات50060000308S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات53020000310 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات46055000310S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40340000314 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات37113000316 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات52302000318 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات45347000318S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات55550000320 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات48585000320S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات50002000322 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات60269000324 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات53691000324S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات56746000326 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات50177000326S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات146924000330 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات126905000332 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات84162000334 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات52146000336 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات50287000338 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات45218000340 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات37278000342 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36138000344 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات15000346 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات100436000348 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات84042000350 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات118993000354 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات47150000360 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات50220000362 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات37970000364 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32860000364S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35426000400 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات45705000401 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42285000402 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات26760000403 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات21814000404 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات25490000405 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات33554000406 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32215000407 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات30372000408 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22280000409 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات72662000410 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات30960000373 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات377100004 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات416600006 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات465700008 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات31977000157 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات31977000158 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4239000012 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3051000014 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3465000015 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3715000018 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2432000020 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2100000021 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1274000022 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4033000023 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4459000025 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3511000027 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4264000029 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2996000031 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3809000036 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1369500037 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2420600038 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3358200041 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2413400043 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2654300044 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3471000047 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3751000049 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1970000051 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2831000052 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22190000373S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات23430000387 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3917000072 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3688000073 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3998000074 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3776000075 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات33540000108 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32330000109 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32330000113 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36320000116 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24650000121 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات26290000121SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات17980000123 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات15810000124 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات18970000125 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات16680000126 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43050000130 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات45770000134 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات26060000136 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27710000136SP توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27710000136CR توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27710000136NEW-CR-SP توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36830000139 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات39710000141 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42380000144 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات39397000145 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42399000146 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات39397000147 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات44916000147NEW توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42399000148 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات44630000149 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24950000150SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24950000151SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات23760000152SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات21200000153SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24950000154SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24950000155SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات41470000156 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات39397000159 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43263000159NEW توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات37953000160 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24290000161 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات26080000161SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42389000162 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات21900000163 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات48558000358 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32610000372 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات26450000372S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات51823000376 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات44641000376S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36960000368 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات30790000368S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات59147000378 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات54492000380 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24500000164 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27470000165SP توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27220000166SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات63314000325 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات56736000325S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات47794000328 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات44390000328S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات34380000370 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات28210000370S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35660000382 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35112000384 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات30790000384S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36960000385 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات30790000385S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات48374000500 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات41354000500S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات47932000501 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40903000501S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات51943000502 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات44905000502S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات53290000503 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43700000503S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات75081000600 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات61272000600S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات75081000601 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات61272000601S توکار سینک ظرفشویی اخوان

لیست قیمت سینک اخوان (روز) + نمایندگی فروش رسمی با پرداخت در محل

سینک های ظرفشویی اخوان در بیش از ۲۳۰ مدل متنوع و باکیفیت بی‌نظیر تولید می‌شوند. این محصولات را از نمایندگی فروش رسمی تهیه کرده و یک خرید بی‌واسطه و امن را تجربه نمایید. از آنجا که سینک ظرفشویی اخوان در نمایندگی فروش بدون دخالت واسطه‌گرها ارائه می‌شود؛ قیمت آن بسیار مقرون‌به‌صرفه است. در ادامه می‌توانید لیست قیمت سینک اخوان را مشاهده نمایید.

معرفی سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان یکی از تجهیزات پرکاربرد آشپزخانه به شمار می‌رود که به دلیل استحکام بالا و قیمت مناسب بخش عمده‌ای از بازار داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. از نظر تعداد لگن سینک‌ها در طرح‌های تک لگنه و دو لگنه عرضه می‌شوند؛ مشتریان با آشپزخانه‌های بزرگ می‌توانند انواع دولگنه را انتخاب کنند.
شرکت اخوان به همراه سینک‌های ظرفشویی لوازم جانبی متنوعی همچون تخت گوشت شیشه‌ای یا پلاستیکی، جامایع، سبد میوه شور و همچنین سبدهای ظرفشویی را ارائه می‌دهد. این مجموعه برای انواع سینک‌های ظرفشویی خدمات ۱۰ ساله و قیمت مناسب تعیین کرده تا خیال مشتریان از بابت کیفیت آن‌ها آسوده شود. لیست قیمت سینک اخوان را بررسی کرده و محصول مورد نظر خود را برگزینید.

معرفی انواع سینک اخوان

سینک‌های اخوان با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و پیشرفته در جنس‌های رزین، استیل و گرانیتی ساخته شده و شامل چهار دسته زیر هستند:

1. سینک روکار اخوان : لبه این محصولات با جنس استیل داخل کابینت قرار داده می‌شود ، بنابراین از جاری شدن آب بر روی صفحه کابینت ممانعت به‌عمل می‌آورند. این مزیت علاوه‌بر این‌که سهولت نصب این تجهیزات را به دنبال دارد، باعث می‌شود کابینت‌ها نیز طول عمر زیادی داشته باشند.

2. سینک توکار اخوان : این لوازم به دلیل ظرافت و زیبایی چشمگیر خود اغلب در آشپزخانه‌های مدرن داخل MDF به کار برده می‌شوند. سینک توکار از استیل ضدزنگ ساخته شده و تمیز شدن آن به راحتی انجام می‌گیرد.

3. سینک زیرکروین اخوان : این محصولات در زیر کانتر نصب شده، به همین دلیل یک سطح کاملاً یکنواخت به وجود می‌آورند که باعث می‌شود تمیز شدن محیط به سادگی انجام گیرد. سینک زیرکار فضای کمی اشغال می‌کند، البته نصب آن اندکی پیچیده‌تر از انواع قبلی است.


مزایای سینک اخوان عبارتند از

• قیمت سینک اخوان در مقایسه با کیفیتی که به مشتری ارائه می‌دهد، بسیار ارزان است. در نمایندگی فروش لیست قیمت سینک اخوان تنوع بسیار زیادی دارد، بنابراین امکان خرید محصولات در بازه‌های قیمتی مختلف برای کاربران فراهم شده است.
• خدمات پس از فروش طولانی مدت یکی دیگر از مزایای این لوازم آشپزخانه محسوب می‌شود.
• ظاهر این ادوات براق، زیبا و مدرن با تنوع بالا است.
• از مزایای بارز سینک‌های اخوان می‌توان به کیفیت متریال اولیه به کار برده شده در آن‌ها اشاره کرد. برای تولید این ادوات پرمصرف آشپزخانه از استنلس استیل با ضخامت 0.6 میلی‌متر تا 1 میلی‌متر استفاده می‌شود. به همین دلیل سینک‌ها استحکام فوق‌العاده بی‌نظیری دارند و تا سال‌های طولانی قابل استفاده هستند.TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش سه شنبه (03/02/4). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد