عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم

خرید و مشاهده قيمت به روز شده:شنبه 09 اردیبهشت 1402، سینک ظرفشویی مدرن با مشخصات کامل از وب سایت اخوان
دانلود جدیدترین قیمت سینک ظرفشویی انواع مدل روکار، توکار، زیر کروینی سری باکسی، فانتزی، نیمه فانتزی،R25، ،R70 ،Rect ،300 ،R16 زیرکابنتی، معمولی، صنعتی.
سینک اخوان دارای لگن ها و سینی : دو قلو (دو لگنه) با سینی و بدون سینی، تک لگنه (یک لگنه) با میوه شور و بدون میوه شور تک سینی و بدون سینی تولید میشود.

برای اطلاع از قیمت روز سینک ظرفشویی مدل های زیرکروینی،توکار و روکار به لینک های زیر مراجعه فرمایید:
قیمت سینک توکار
قیمت سینک روکار
قیمت سینک زیرکروین

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات4594300045943170موجودتوکار 300سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4036000040360094موجودتوکار 300Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4594300045943170در حال تولیدتوکار 302سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4036000040360094در حال تولیدتوکار 302Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4594300045943170موجودتوکار 304سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4036000040360094موجودتوکار 304Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4255300042553322در حال تولیدتوکار 306سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3697000036970247در حال تولیدتوکار 306Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4255300042553322نا موجودتوکار 308سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3697000036970247نا موجودتوکار 308Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4255300042553322موجودتوکار 310سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3697000036970247موجودتوکار 310Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2978700029786944در حال تولیدتوکار 314سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2978700029786944موجودتوکار 316سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4198300041982644موجودتوکار 318سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3640000036399566موجودتوکار 318Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4458200044581526موجودروکار320سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3899800038998450موجودروکار320Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4013100040131343موجودروکار322سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4837300048372562موجودتوکار 324سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4309500043094549موجودتوکار 324Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4555200045551983موجودتوکار 326سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4027400040273973موجودتوکار 326Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات6877300068773460نا موجودتوکار 330سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات7666200076661784موجودتوکار 332سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5209100052090716موجودتوکار 334سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4185400041854273موجودتوکار 336سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4036500040364827موجودتوکار 338سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3503500035034877موجودتوکار 340سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2721600027216089موجودتوکار 342سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2567000025670404موجودتوکار 344سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات8376700083766503نا موجودتوکار 346سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5838600058385789نا موجودتوکار 348سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4619100046190712نا موجودتوکار 350 سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات7327600073276489نا موجودتوکار 354سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3482100034820581نا موجودتوکار 360 سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3708000037080480نا موجودروکار362سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2804000028040263نا موجودتوکار 364سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2426700024267175نا موجودتوکار 364Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2753600027535886موجودزیرکار400سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3553100035530811موجودزیرکار401سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3286600032865835موجودزیرکار402سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1976100019761095موجودزیرکار403سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1691400016913644نا موجودزیرکار404سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات0نا موجودزیرکار405سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2433800024337915موجودزیرکار406سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2271900022719216موجودزیرکار407سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1921600019216183موجودزیرکار408سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1645000016449864موجودزیرکار409سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4672400046723704موجودزیرکار410سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2286000022859852موجودتوکار 373سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2783900027839198موجودتوکار 4سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3076400030764245موجودتوکار 6سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3438400034384382نا موجودتوکار 8سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2485900024858780موجودتوکار 157سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2485900024858780موجودتوکار 158سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3130400031303661نا موجودتوکار 12سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2252900022528708موجودتوکار 14سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2558700025586532موجودتوکار 15سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2743100027431293نا موجودتوکار 18سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1795600017955792موجودتوکار 20سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1552500015525166موجودتوکار 21سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات94100009410000نا موجودتوکار 22سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2978100029781353موجودروکار23سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3292800032928470موجودروکار25سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2592900025929241نا موجودروکار27سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3148700031487158نا موجودروکار29سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2322700023226842موجودروکار31سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2808900028088878موجودروکار36سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1369500013694954نا موجودروکار37سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1792500017925161نا موجودروکار38سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3358200033582223نا موجودروکار41سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2413400024133626نا موجودتوکار 43سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2654300026543159نا موجودتوکار 44سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3196100031961227نا موجودتوکار 47سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3453300034533181نا موجودتوکار 49سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1970000019700000نا موجودروکار51سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2090600020905860نا موجودروکار52سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2133300021332665نا موجودتوکار 373Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2035100020351372نا موجودتوکار 387سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2892600028925634موجودتوکار 72سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2723200027232362نا موجودتوکار 73سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2952600029526367موجودروکار74سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2788300027883374موجودروکار75سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2476700024767131موجودتوکار 108سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2387000023869535موجودتوکار 109سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2387000023869535موجودتوکار 113سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2682300026822969نا موجودروکار116سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1820400018203952نا موجودروکار121سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1941800019417546موجودروکار121SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1327600013275559موجودروکار123سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1167500011674853موجودروکار124سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1400600014006341موجودروکار125سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1231900012318616نا موجودروکار126سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3179400031794336موجودتوکار 130سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3379800033797639موجودروکار134سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1924800019247642موجودتوکار 136سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2046100020461242نا موجودتوکار 136SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1924800019247642نا موجودتوکار 136CRسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1924800019247642نا موجودتوکار 136NEW-CR-SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2719700027196924موجودتوکار 139سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2932300029322575موجودتوکار 141سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3129400031293550موجودروکار144سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3062000030619586موجودتوکار 145سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3294900032948809موجودروکار146سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3062000030619586موجودتوکار 147سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3491700034916738نا موجودتوکار 147NEWسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3295400032954221موجودروکار148سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3295000032950000نا موجودروکار149سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1842000018420244نا موجودروکار150SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1842000018420244نا موجودروکار151SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1535000015350000نا موجودروکار152SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1369700013697000نا موجودروکار153SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1643600016436479نا موجودروکار154SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1643600016436479موجودروکار155SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات00نا موجودتوکار 156سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3062000030619583موجودتوکار 159سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3363000033630018موجودتوکار 159NEWسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2949800029498140موجودتوکار 160سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1793600017935930موجودتوکار 161سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1925800019257529موجودروکار161SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3294900032948809موجودروکار162سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1617100016170635موجودروکار163سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3897900038978897نا موجودتوکار 358سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2408200024082153نا موجودروکار372سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1953000019530480نا موجودروکار372Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4027900040278514نا موجودتوکار 376سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3469500034695434نا موجودتوکار 376Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2728900027289015نا موجودتوکار 368سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2273700022737344نا موجودتوکار 368Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4747500047474602نا موجودروکار378سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4235600042356218موجودتوکار 380سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1809000018090452موجودتوکار 164سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2028600020286104موجودتوکار 165SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2009900020099470موجودروکار166SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5081600050815697موجودروکار325سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4554100045541343موجودتوکار 325Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3836300038362709نا موجودتوکار 328سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3278000032779630موجودتوکار 328Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2538900025388716نا موجودروکار370سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2083700020837044نا موجودروکار370Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2765200027651982نا موجودتوکار 382سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2728900027289015نا موجودتوکار 384سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2273700022737344نا موجودتوکار 384Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2273700022737344نا موجودتوکار 385سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3273700032737344نا موجودتوکار 385Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3882800038827916موجودتوکار 500سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3318800033187589موجودتوکار 500Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3847000038470240موجودتوکار 501سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3283000032829776موجودتوکار 501Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4169300041692559موجودروکار502سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3604600036045967موجودروکار502Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4131700041316690نا موجودروکار503سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3567000035670097نا موجودروکار503Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات6026800060267754موجودتوکار 600سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4918000049179620موجودتوکار 600Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات6026800060267754موجودتوکار 601سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4918000049180000موجودتوکار 601Sسینک ظرفشویی اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات45943000300 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40360000300S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات45943000302 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40360000302S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات45943000304 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40360000304S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42553000306 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36970000306S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42553000308 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36970000308S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42553000310 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36970000310S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29787000314 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29787000316 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات41983000318 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36400000318S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات44582000320 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات38998000320S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40131000322 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات48373000324 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43095000324S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات45552000326 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40274000326S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات68773000330 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات76662000332 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات52091000334 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات41854000336 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40365000338 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35035000340 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27216000342 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات25670000344 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات83767000346 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات58386000348 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات46191000350 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات73276000354 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات34821000360 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات37080000362 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات28040000364 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24267000364S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27536000400 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35531000401 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32866000402 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19761000403 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات16914000404 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات0405 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24338000406 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22719000407 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19216000408 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات16450000409 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات46724000410 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22860000373 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات278390004 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات307640006 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات343840008 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24859000157 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24859000158 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3130400012 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2252900014 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2558700015 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2743100018 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1795600020 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1552500021 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات941000022 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2978100023 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3292800025 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2592900027 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3148700029 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2322700031 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2808900036 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1369500037 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1792500038 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3358200041 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2413400043 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2654300044 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3196100047 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3453300049 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1970000051 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2090600052 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات21333000373S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات20351000387 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2892600072 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2723200073 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2952600074 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2788300075 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24767000108 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات23870000109 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات23870000113 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات26823000116 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات18204000121 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19418000121SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات13276000123 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات11675000124 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات14006000125 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات12319000126 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات31794000130 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات33798000134 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19248000136 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات20461000136SP توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19248000136CR توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19248000136NEW-CR-SP توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27197000139 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29323000141 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات31294000144 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات30620000145 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32949000146 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات30620000147 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات34917000147NEW توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32954000148 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32950000149 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات18420000150SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات18420000151SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات15350000152SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات13697000153SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات16436000154SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات16436000155SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات0156 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات30620000159 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات33630000159NEW توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29498000160 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات17936000161 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19258000161SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32949000162 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات16171000163 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات38979000358 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24082000372 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19530000372S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40279000376 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات34695000376S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27289000368 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22737000368S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات47475000378 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42356000380 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات18090000164 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات20286000165SP توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات20099000166SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات50816000325 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات45541000325S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات38363000328 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32780000328S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات25389000370 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات20837000370S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27652000382 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27289000384 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22737000384S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22737000385 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32737000385S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات38828000500 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات33188000500S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات38470000501 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32830000501S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات41693000502 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36046000502S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات41317000503 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35670000503S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات60268000600 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات49180000600S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات60268000601 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات49180000601S توکار سینک ظرفشویی اخوان

لیست قیمت سینک اخوان (روز) + نمایندگی فروش رسمی با پرداخت در محل

سینک های ظرفشویی اخوان در بیش از ۲۳۰ مدل متنوع و باکیفیت بی‌نظیر تولید می‌شوند. این محصولات را از نمایندگی فروش رسمی تهیه کرده و یک خرید بی‌واسطه و امن را تجربه نمایید. از آنجا که سینک ظرفشویی اخوان در نمایندگی فروش بدون دخالت واسطه‌گرها ارائه می‌شود؛ قیمت آن بسیار مقرون‌به‌صرفه است. در ادامه می‌توانید لیست قیمت سینک اخوان را مشاهده نمایید.

معرفی سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان یکی از تجهیزات پرکاربرد آشپزخانه به شمار می‌رود که به دلیل استحکام بالا و قیمت مناسب بخش عمده‌ای از بازار داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. از نظر تعداد لگن سینک‌ها در طرح‌های تک لگنه و دو لگنه عرضه می‌شوند؛ مشتریان با آشپزخانه‌های بزرگ می‌توانند انواع دولگنه را انتخاب کنند.
شرکت اخوان به همراه سینک‌های ظرفشویی لوازم جانبی متنوعی همچون تخت گوشت شیشه‌ای یا پلاستیکی، جامایع، سبد میوه شور و همچنین سبدهای ظرفشویی را ارائه می‌دهد. این مجموعه برای انواع سینک‌های ظرفشویی خدمات ۱۰ ساله و قیمت مناسب تعیین کرده تا خیال مشتریان از بابت کیفیت آن‌ها آسوده شود. لیست قیمت سینک اخوان را بررسی کرده و محصول مورد نظر خود را برگزینید.

معرفی انواع سینک اخوان

سینک‌های اخوان با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و پیشرفته در جنس‌های رزین، استیل و گرانیتی ساخته شده و شامل چهار دسته زیر هستند:

1. سینک روکار اخوان : لبه این محصولات با جنس استیل داخل کابینت قرار داده می‌شود ، بنابراین از جاری شدن آب بر روی صفحه کابینت ممانعت به‌عمل می‌آورند. این مزیت علاوه‌بر این‌که سهولت نصب این تجهیزات را به دنبال دارد، باعث می‌شود کابینت‌ها نیز طول عمر زیادی داشته باشند.

2. سینک توکار اخوان : این لوازم به دلیل ظرافت و زیبایی چشمگیر خود اغلب در آشپزخانه‌های مدرن داخل MDF به کار برده می‌شوند. سینک توکار از استیل ضدزنگ ساخته شده و تمیز شدن آن به راحتی انجام می‌گیرد.

3. سینک زیرکروین اخوان : این محصولات در زیر کانتر نصب شده، به همین دلیل یک سطح کاملاً یکنواخت به وجود می‌آورند که باعث می‌شود تمیز شدن محیط به سادگی انجام گیرد. سینک زیرکار فضای کمی اشغال می‌کند، البته نصب آن اندکی پیچیده‌تر از انواع قبلی است.


مزایای سینک اخوان عبارتند از

• قیمت سینک اخوان در مقایسه با کیفیتی که به مشتری ارائه می‌دهد، بسیار ارزان است. در نمایندگی فروش لیست قیمت سینک اخوان تنوع بسیار زیادی دارد، بنابراین امکان خرید محصولات در بازه‌های قیمتی مختلف برای کاربران فراهم شده است.
• خدمات پس از فروش طولانی مدت یکی دیگر از مزایای این لوازم آشپزخانه محسوب می‌شود.
• ظاهر این ادوات براق، زیبا و مدرن با تنوع بالا است.
• از مزایای بارز سینک‌های اخوان می‌توان به کیفیت متریال اولیه به کار برده شده در آن‌ها اشاره کرد. برای تولید این ادوات پرمصرف آشپزخانه از استنلس استیل با ضخامت 0.6 میلی‌متر تا 1 میلی‌متر استفاده می‌شود. به همین دلیل سینک‌ها استحکام فوق‌العاده بی‌نظیری دارند و تا سال‌های طولانی قابل استفاده هستند.TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتیاخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/02/09). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد