عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم

خرید و مشاهده قيمت به روز شده:شنبه 23 دی 1402، سینک ظرفشویی مدرن با مشخصات کامل از وب سایت اخوان
دانلود جدیدترین قیمت سینک اخوان در انواع مدل روکار، توکار، زیر کروینی سری باکسی، فانتزی، نیمه فانتزی،R25، ،R70 ،Rect ،300 ،R16 زیرکابنتی، معمولی، صنعتی.
سینک اخوان دارای لگن ها و سینی : دو قلو (دو لگنه) با سینی و بدون سینی، تک لگنه (یک لگنه) با میوه شور و بدون میوه شور تک سینی و بدون سینی تولید میشود.

برای اطلاع از قیمت روز سینک ظرفشویی مدل های زیرکروینی،توکار و روکار به لینک های زیر مراجعه فرمایید:
قیمت سینک توکار
قیمت سینک روکار
قیمت سینک زیرکروین
جدیدترین مدل سینک ظرفشویی با قیمت

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات4991000049910000موجودتوکار 300سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4384000043840000موجودتوکار 300Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4991000049910000در حال تولیدتوکار 302سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4384000043840000در حال تولیدتوکار 302Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4991000049910000موجودتوکار 304سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4384000043840000موجودتوکار 304Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4622000046220000در حال تولیدتوکار 306سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4016000040160000در حال تولیدتوکار 306Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4622000046220000نا موجودتوکار 308سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4016000040160000نا موجودتوکار 308Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4622000046220000موجودتوکار 310سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4016000040160000موجودتوکار 310Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3236000032360000در حال تولیدتوکار 314سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3236000032360000موجودتوکار 316سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4561000045610000موجودتوکار 318سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3954000039540000موجودتوکار 318Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4843000048430000موجودروکار320سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4236000042360000موجودروکار320Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4359000043590000موجودروکار322سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5254000052540000موجودتوکار 324سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4681000046810000موجودتوکار 324Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4948000049480000موجودتوکار 326سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4375000043750000موجودتوکار 326Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات109350000109350000نا موجودتوکار 330سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات115870000115870000نا موجودتوکار 332سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات7338000073380000موجودتوکار 334سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4546000045460000موجودتوکار 336سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4385000043850000موجودتوکار 338سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3942000039420000موجودتوکار 340سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3251000032510000موجودتوکار 342سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3151000031510000موجودتوکار 344سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات124950000124950000نا موجودتوکار 346سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات8757000087570000نا موجودتوکار 348سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات7327000073270000نا موجودتوکار 350 سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات103740000103740000نا موجودتوکار 354سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3782000037820000نا موجودتوکار 360 سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4028000040280000نا موجودروکار362سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3046000030460000نا موجودتوکار 364سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2636000026360000نا موجودتوکار 364Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2991000029910000موجودزیرکار400سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3781800038590000موجودزیرکار401سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3497600035690000موجودزیرکار402سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2146000021460000موجودزیرکار403سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1691400016913644نا موجودزیرکار404سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات0نا موجودزیرکار405سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2931200029910000موجودزیرکار406سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات26660002720000موجودزیرکار407سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2564000025640000موجودزیرکار408سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1786000017860000موجودزیرکار409سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات6208300063350000موجودزیرکار410سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2286000022859852موجودتوکار 373سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3024000030240000موجودتوکار 4سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3342000033420000موجودتوکار 6سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3735000037350000نا موجودتوکار 8سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2700000027000000موجودتوکار 157سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2700000027000000موجودتوکار 158سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3130400031303661نا موجودتوکار 12سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2447000024470000موجودتوکار 14سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2779000027790000موجودتوکار 15سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2979000029790000نا موجودتوکار 18سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1951000019510000موجودتوکار 20سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1686000016860000موجودتوکار 21سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات94100009410000نا موجودتوکار 22سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3235000032350000موجودروکار23سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3577000035770000موجودروکار25سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2592900025929241نا موجودروکار27سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3148700031487158نا موجودروکار29سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2523000025230000موجودروکار31سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3051000030510000موجودروکار36سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1369500013694954نا موجودروکار37سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1792500017925161نا موجودروکار38سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3358200033582223نا موجودروکار41سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2413400024133626نا موجودتوکار 43سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2654300026543159نا موجودتوکار 44سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3471000034710000نا موجودتوکار 47سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3751000037510000نا موجودتوکار 49سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1970000019700000نا موجودروکار51سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2090600020905860نا موجودروکار52سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2133300021332665نا موجودتوکار 373Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2035100020351372نا موجودتوکار 387سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3142000031420000موجودتوکار 72سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2958000029580000نا موجودتوکار 73سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3207200032072000موجودروکار74سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3029000030290000موجودروکار75سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2691000026910000موجودتوکار 108سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2592000025920000موجودتوکار 109سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2593000025930000موجودتوکار 113سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2914000029140000نا موجودروکار116سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1977000019770000نا موجودروکار121سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2109100021091000موجودروکار121SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1442000014420000موجودروکار123سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1268000012680000موجودروکار124سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1521000015210000موجودروکار125سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1338000013380000نا موجودروکار126سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3454000034540000موجودتوکار 130سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3671000036710000موجودروکار134سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2091000020910000موجودتوکار 136سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2225000022250000نا موجودتوکار 136SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2090000020900000نا موجودتوکار 136CRسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2225000022250000نا موجودتوکار 136NEW-CR-SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2954000029540000موجودتوکار 139سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3185000031850000موجودتوکار 141سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3399000033990000موجودروکار144سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3326000033260000موجودتوکار 145سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3578000035780000موجودروکار146سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3325000033250000موجودتوکار 147سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3792000037920000نا موجودتوکار 147NEWسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3579000035790000موجودروکار148سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3577000035770000نا موجودروکار149سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1842000018420244نا موجودروکار150SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1842000018420244نا موجودروکار151SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2000000020000000نا موجودروکار152SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1785000017850000نا موجودروکار153SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1643600016436479نا موجودروکار154SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1643600016436479موجودروکار155SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3326000033260000نا موجودتوکار 156سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3326000033260000موجودتوکار 159سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3793000037930000موجودتوکار 159NEWسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3204100032041000موجودتوکار 160سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1948000019480000موجودتوکار 161سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2091000020910000موجودروکار161SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3578000035780000موجودروکار162سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1757000017570000موجودروکار163سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4234000042340000نا موجودتوکار 358سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2616000026160000نا موجودروکار372سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2124000021240000نا موجودروکار372Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4375000043750000نا موجودتوکار 376سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3769000037690000نا موجودتوکار 376Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2964000029640000نا موجودتوکار 368سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2469000024690000نا موجودتوکار 368Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5157000051570000نا موجودروکار378سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4600000046000000موجودتوکار 380سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1965000019650000موجودتوکار 164سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2200000022000000موجودتوکار 165SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2183000021830000موجودروکار166SPسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات551960000551960000موجودروکار325سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4947000049470000موجودتوکار 325Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4167000041670000نا موجودتوکار 328سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3561000035610000موجودتوکار 328Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2758000027580000نا موجودروکار370سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2263000022630000نا موجودروکار370Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3003500030035000نا موجودتوکار 382سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2964000029640000نا موجودتوکار 384سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2474000024740000نا موجودتوکار 384Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2964000029640000نا موجودتوکار 385سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2470000024700000نا موجودتوکار 385Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4133600042180000موجودتوکار 500سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3532900036050000موجودتوکار 500Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4094400041780000موجودتوکار 501سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3494700035660000موجودتوکار 501Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4437400045280000موجودروکار502سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3836700039150000موجودروکار502Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات4488000044880000نا موجودروکار503سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3875000038750000نا موجودروکار503Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات6415100065460000موجودتوکار 600سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5234200053410000موجودتوکار 600Sسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات6415100065460000موجودتوکار 601سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات5235200053420000موجودتوکار 601Sسینک ظرفشویی اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات49910000300 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43840000300S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات49910000302 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43840000302S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات49910000304 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43840000304S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات46220000306 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40160000306S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات46220000308 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40160000308S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات46220000310 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40160000310S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32360000314 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32360000316 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات45610000318 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات39540000318S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات48430000320 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42360000320S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43590000322 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات52540000324 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات46810000324S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات49480000326 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43750000326S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات109350000330 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات115870000332 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات73380000334 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات45460000336 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43850000338 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات39420000340 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32510000342 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات31510000344 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات124950000346 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات87570000348 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات73270000350 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات103740000354 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات37820000360 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40280000362 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات30460000364 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات26360000364S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29910000400 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات37818000401 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات34976000402 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات21460000403 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات16914000404 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات0405 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29312000406 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2666000407 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات25640000408 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات17860000409 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات62083000410 زیرکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22860000373 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات302400004 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات334200006 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات373500008 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27000000157 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27000000158 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3130400012 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2447000014 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2779000015 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2979000018 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1951000020 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1686000021 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات941000022 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3235000023 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3577000025 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2592900027 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3148700029 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2523000031 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3051000036 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1369500037 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1792500038 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3358200041 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2413400043 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2654300044 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3471000047 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3751000049 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات1970000051 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2090600052 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات21333000373S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات20351000387 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3142000072 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات2958000073 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3207200074 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات3029000075 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات26910000108 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات25920000109 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات25930000113 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29140000116 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19770000121 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات21091000121SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات14420000123 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات12680000124 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات15210000125 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات13380000126 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات34540000130 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات36710000134 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات20910000136 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22250000136SP توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات20900000136CR توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22250000136NEW-CR-SP توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29540000139 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات31850000141 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات33990000144 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات33260000145 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35780000146 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات33250000147 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات37920000147NEW توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35790000148 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35770000149 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات18420000150SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات18420000151SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات20000000152SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات17850000153SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات16436000154SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات16436000155SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات33260000156 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات33260000159 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات37930000159NEW توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات32041000160 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19480000161 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات20910000161SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35780000162 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات17570000163 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات42340000358 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات26160000372 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات21240000372S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات43750000376 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات37690000376S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29640000368 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24690000368S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات51570000378 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات46000000380 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات19650000164 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22000000165SP توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات21830000166SP روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات551960000325 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات49470000325S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات41670000328 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35610000328S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات27580000370 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات22630000370S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات30035000382 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29640000384 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24740000384S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات29640000385 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات24700000385S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات41336000500 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات35329000500S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات40944000501 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات34947000501S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات44374000502 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات38367000502S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات44880000503 روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات38750000503S روکارسینک ظرفشویی اخوان
جزئیات64151000600 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات52342000600S توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات64151000601 توکار سینک ظرفشویی اخوان
جزئیات52352000601S توکار سینک ظرفشویی اخوان

لیست قیمت سینک اخوان (روز) + نمایندگی فروش رسمی با پرداخت در محل

سینک های ظرفشویی اخوان در بیش از ۲۳۰ مدل متنوع و باکیفیت بی‌نظیر تولید می‌شوند. این محصولات را از نمایندگی فروش رسمی تهیه کرده و یک خرید بی‌واسطه و امن را تجربه نمایید. از آنجا که سینک ظرفشویی اخوان در نمایندگی فروش بدون دخالت واسطه‌گرها ارائه می‌شود؛ قیمت آن بسیار مقرون‌به‌صرفه است. در ادامه می‌توانید لیست قیمت سینک اخوان را مشاهده نمایید.

معرفی سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان یکی از تجهیزات پرکاربرد آشپزخانه به شمار می‌رود که به دلیل استحکام بالا و قیمت مناسب بخش عمده‌ای از بازار داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. از نظر تعداد لگن سینک‌ها در طرح‌های تک لگنه و دو لگنه عرضه می‌شوند؛ مشتریان با آشپزخانه‌های بزرگ می‌توانند انواع دولگنه را انتخاب کنند.
شرکت اخوان به همراه سینک‌های ظرفشویی لوازم جانبی متنوعی همچون تخت گوشت شیشه‌ای یا پلاستیکی، جامایع، سبد میوه شور و همچنین سبدهای ظرفشویی را ارائه می‌دهد. این مجموعه برای انواع سینک‌های ظرفشویی خدمات ۱۰ ساله و قیمت مناسب تعیین کرده تا خیال مشتریان از بابت کیفیت آن‌ها آسوده شود. لیست قیمت سینک اخوان را بررسی کرده و محصول مورد نظر خود را برگزینید.

معرفی انواع سینک اخوان

سینک‌های اخوان با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و پیشرفته در جنس‌های رزین، استیل و گرانیتی ساخته شده و شامل چهار دسته زیر هستند:

1. سینک روکار اخوان : لبه این محصولات با جنس استیل داخل کابینت قرار داده می‌شود ، بنابراین از جاری شدن آب بر روی صفحه کابینت ممانعت به‌عمل می‌آورند. این مزیت علاوه‌بر این‌که سهولت نصب این تجهیزات را به دنبال دارد، باعث می‌شود کابینت‌ها نیز طول عمر زیادی داشته باشند.

2. سینک توکار اخوان : این لوازم به دلیل ظرافت و زیبایی چشمگیر خود اغلب در آشپزخانه‌های مدرن داخل MDF به کار برده می‌شوند. سینک توکار از استیل ضدزنگ ساخته شده و تمیز شدن آن به راحتی انجام می‌گیرد.

3. سینک زیرکروین اخوان : این محصولات در زیر کانتر نصب شده، به همین دلیل یک سطح کاملاً یکنواخت به وجود می‌آورند که باعث می‌شود تمیز شدن محیط به سادگی انجام گیرد. سینک زیرکار فضای کمی اشغال می‌کند، البته نصب آن اندکی پیچیده‌تر از انواع قبلی است.


مزایای سینک اخوان عبارتند از

• قیمت سینک اخوان در مقایسه با کیفیتی که به مشتری ارائه می‌دهد، بسیار ارزان است. در نمایندگی فروش لیست قیمت سینک اخوان تنوع بسیار زیادی دارد، بنابراین امکان خرید محصولات در بازه‌های قیمتی مختلف برای کاربران فراهم شده است.
• خدمات پس از فروش طولانی مدت یکی دیگر از مزایای این لوازم آشپزخانه محسوب می‌شود.
• ظاهر این ادوات براق، زیبا و مدرن با تنوع بالا است.
• از مزایای بارز سینک‌های اخوان می‌توان به کیفیت متریال اولیه به کار برده شده در آن‌ها اشاره کرد. برای تولید این ادوات پرمصرف آشپزخانه از استنلس استیل با ضخامت 0.6 میلی‌متر تا 1 میلی‌متر استفاده می‌شود. به همین دلیل سینک‌ها استحکام فوق‌العاده بی‌نظیری دارند و تا سال‌های طولانی قابل استفاده هستند.TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/10/23). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد