عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان

توکار روکارزیرکار


خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 49180000 ریال
قیمت : 49180000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)601
مدل : 601
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 60267754 ریال
قیمت : 60268000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 49179620 ریال
قیمت : 49180000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)600
مدل : 600
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 60267754 ریال
قیمت : 60268000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 36045967 ریال
قیمت : 36046000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 41692559 ریال
قیمت : 41693000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32829776 ریال
قیمت : 32830000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38470240 ریال
قیمت : 38470000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33187589 ریال
قیمت : 33188000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38827916 ریال
قیمت : 38828000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 46723704 ریال
قیمت : 46724000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 16449864 ریال
قیمت : 16450000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 19216183 ریال
قیمت : 19216000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 22719216 ریال
قیمت : 22719000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 24337915 ریال
قیمت : 24338000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 19761095 ریال
قیمت : 19761000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 32865835 ریال
قیمت : 32866000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 35530811 ریال
قیمت : 35531000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 27535886 ریال
قیمت : 27536000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 32737344 ریال
قیمت : 32737000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 22737344 ریال
قیمت : 22737000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 22737344 ریال
قیمت : 22737000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 27289015 ریال
قیمت : 27289000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 42356218 ریال
قیمت : 42356000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 47474602 ریال
قیمت : 47475000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 34695434 ریال
قیمت : 34695000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 40278514 ریال
قیمت : 40279000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)372S
مدل : 372S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 19530480 ریال
قیمت : 19530000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 24082153 ریال
قیمت : 24082000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20837044 ریال
قیمت : 20837000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)370
مدل : 370
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 25388716 ریال
قیمت : 25389000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)368S
مدل : 368S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22737344 ریال
قیمت : 22737000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)368
مدل : 368
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 27289015 ریال
قیمت : 27289000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24267175 ریال
قیمت : 24267000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28040263 ریال
قیمت : 28040000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 37080480 ریال
قیمت : 37080000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 34820581 ریال
قیمت : 34821000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 38978897 ریال
قیمت : 38979000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 73276489 ریال
قیمت : 73276000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 46190712 ریال
قیمت : 46191000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 58385789 ریال
قیمت : 58386000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 83766503 ریال
قیمت : 83767000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 25670404 ریال
قیمت : 25670000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 27216089 ریال
قیمت : 27216000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 35034877 ریال
قیمت : 35035000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 40364827 ریال
قیمت : 40365000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 41854273 ریال
قیمت : 41854000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 52090716 ریال
قیمت : 52091000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 76661784 ریال
قیمت : 76662000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 68773460 ریال
قیمت : 68773000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 32779630 ریال
قیمت : 32780000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 38362709 ریال
قیمت : 38363000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40273973 ریال
قیمت : 40274000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 45551983 ریال
قیمت : 45552000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 45541343 ریال
قیمت : 45541000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)325
مدل : 325
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 50815697 ریال
قیمت : 50816000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 43094549 ریال
قیمت : 43095000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 48372562 ریال
قیمت : 48373000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 40131343 ریال
قیمت : 40131000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 38998450 ریال
قیمت : 38998000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 36399566 ریال
قیمت : 36400000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 41982644 ریال
قیمت : 41983000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29786944 ریال
قیمت : 29787000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29786944 ریال
قیمت : 29787000 ریال

در حال تولید
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 36970247 ریال
قیمت : 36970000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 42553322 ریال
قیمت : 42553000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 36970247 ریال
قیمت : 36970000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 42553322 ریال
قیمت : 42553000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 36970247 ریال
قیمت : 36970000 ریال

در حال تولید
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 44581526 ریال
قیمت : 44582000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 42553322 ریال
قیمت : 42553000 ریال

در حال تولید
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 40360094 ریال
قیمت : 40360000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 45943170 ریال
قیمت : 45943000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 40360094 ریال
قیمت : 40360000 ریال

در حال تولید
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)302
مدل : 302
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 45943170 ریال
قیمت : 45943000 ریال

در حال تولید
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40360094 ریال
قیمت : 40360000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 45943170 ریال
قیمت : 45943000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)166SP
مدل : 166SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20099470 ریال
قیمت : 20099000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20286104 ریال
قیمت : 20286000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18090452 ریال
قیمت : 18090000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)163
مدل : 163
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 16170635 ریال
قیمت : 16171000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32948809 ریال
قیمت : 32949000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19257529 ریال
قیمت : 19258000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 17935930 ریال
قیمت : 17936000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 29498140 ریال
قیمت : 29498000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33630018 ریال
قیمت : 33630000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30619583 ریال
قیمت : 30620000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24858780 ریال
قیمت : 24859000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24858780 ریال
قیمت : 24859000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16436479 ریال
قیمت : 16436000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 16436479 ریال
قیمت : 16436000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18420244 ریال
قیمت : 18420000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 18420244 ریال
قیمت : 18420000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32954221 ریال
قیمت : 32954000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34916738 ریال
قیمت : 34917000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30619586 ریال
قیمت : 30620000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32948809 ریال
قیمت : 32949000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30619586 ریال
قیمت : 30620000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)144
مدل : 144
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 31293550 ریال
قیمت : 31294000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)141
مدل : 141
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29322575 ریال
قیمت : 29323000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)139
مدل : 139
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 27196924 ریال
قیمت : 27197000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 19247642 ریال
قیمت : 19248000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)136
مدل : 136
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 19247642 ریال
قیمت : 19248000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 33797639 ریال
قیمت : 33798000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 31794336 ریال
قیمت : 31794000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)126
مدل : 126
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 12318616 ریال
قیمت : 12319000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)125
مدل : 125
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 14006341 ریال
قیمت : 14006000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)124
مدل : 124
نوع : روکار
80*50 CM
قیمت لیست : 11674853 ریال
قیمت : 11675000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)123
مدل : 123
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 13275559 ریال
قیمت : 13276000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19417546 ریال
قیمت : 19418000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)109
مدل : 109
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23869535 ریال
قیمت : 23870000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)108
مدل : 108
نوع : توکار
100*52 CM
قیمت لیست : 24767131 ریال
قیمت : 24767000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 27883374 ریال
قیمت : 27883000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)74
مدل : 74
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29526367 ریال
قیمت : 29526000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27232362 ریال
قیمت : 27232000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)72
مدل : 72
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 28925634 ریال
قیمت : 28926000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)52
مدل : 52
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 20905860 ریال
قیمت : 20906000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)38
مدل : 38
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 17925161 ریال
قیمت : 17925000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)36
مدل : 36
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 28088878 ریال
قیمت : 28089000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)31
مدل : 31
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 23226842 ریال
قیمت : 23227000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)25
مدل : 25
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32928470 ریال
قیمت : 32928000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)23
مدل : 23
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 29781353 ریال
قیمت : 29781000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 9410000 ریال
قیمت : 9410000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)21
مدل : 21
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 15525166 ریال
قیمت : 15525000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 17955792 ریال
قیمت : 17956000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)18
مدل : 18
نوع : توکار
120*44 CM
قیمت لیست : 27431293 ریال
قیمت : 27431000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)15
مدل : 15
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 25586532 ریال
قیمت : 25587000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)14
مدل : 14
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 22528708 ریال
قیمت : 22529000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)12
مدل : 12
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31303661 ریال
قیمت : 31304000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)8
مدل : 8
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 34384382 ریال
قیمت : 34384000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)6
مدل : 6
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 30764245 ریال
قیمت : 30764000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)4
مدل : 4
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27839198 ریال
قیمت : 27839000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)373
مدل : 373
نوع : توکار
100*51 CM
قیمت لیست : 22859852 ریال
قیمت : 22860000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)27
مدل : 27
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 25929241 ریال
قیمت : 25929000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)29
مدل : 29
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 31487158 ریال
قیمت : 31487000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)37
مدل : 37
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 13694954 ریال
قیمت : 13695000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 33582223 ریال
قیمت : 33582000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)43
مدل : 43
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24133626 ریال
قیمت : 24134000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)44
مدل : 44
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26543159 ریال
قیمت : 26543000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)47
مدل : 47
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31961227 ریال
قیمت : 31961000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)49
مدل : 49
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 34533181 ریال
قیمت : 34533000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)51
مدل : 51
نوع : روکار
150*50 CM
قیمت لیست : 19700000 ریال
قیمت : 19700000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)373S
مدل : 373S
نوع : توکار
100*51 CM
قیمت لیست : 21332665 ریال
قیمت : 21333000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)387
مدل : 387
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20351372 ریال
قیمت : 20351000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)113
مدل : 113
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23869535 ریال
قیمت : 23870000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)116
مدل : 116
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 26822969 ریال
قیمت : 26823000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)121
مدل : 121
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 18203952 ریال
قیمت : 18204000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 19247642 ریال
قیمت : 19248000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 20461242 ریال
قیمت : 20461000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32950000 ریال
قیمت : 32950000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15350000 ریال
قیمت : 15350000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)153SP
مدل : 153SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13697000 ریال
قیمت : 13697000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35670097 ریال
قیمت : 35670000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 41316690 ریال
قیمت : 41317000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 16913644 ریال
قیمت : 16914000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
خرید سینک ظرفشویی اخوان | قیمت توکار، روکار و (زیرکروین)382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 27651982 ریال
قیمت : 27652000 ریال

نا موجود

می دانیم که امروزه توجه اکثر افراد بر دکوراسیون و وسایل آشپزخانه ها جلب می شود. پس باید برای هر چه زیباتر دیده شدن آن، از وسایل شکیل و زیبا استفاده کنیم. یکی از این وسایل که درواقع تمیزی یک آشپزخانه را به رخ می کشد سینک اخوان است.که در سه نوع تو کار، رو کار و زیر کابینتی با استیل براق و مات در اختیارتان قرار دارد، تمامی ویژگی های یک سینک ظرفشویی مرغوب را با خود به همراه دارد.
وقتی از ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان صحبت می کنیم، منظورمان دوام بالا، کیفیت بی نظیر و همچنین رعایت پارامترهای مرتبط با مسائل بهداشتی است. جالب است بدانید که جنس سینک های آشپزخانه از جنس استینلس استیل است.
قیمت سینک ظرفشویی اخوان تنوعی زیادی دارد و بیش از 700 نوع چون باکسی، فانتزی، نیمه فانتزی،R25، ،R70 ،Rect ،300 ،R16 زیرکابنتی، معمولی، صنعتی و... دارای لگن ها و سینی : دو قلو (دو لگنه) با سینی و بدون سینی، تک لگنه (یک لگنه) با میوه شور و بدون میوه شور تک سینی و بدون سینی عرضه بازار میشود .
کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی خود را تضمین می کند.
محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
کلیه سینک اخوان با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده در وب سایت اخوان ارائه میگردد.
- جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

انواع مدل سینک ظرفشویی و تنوع در نصب آن

نصب سینک اخوان به سه روش گوناگون و بر اساس نیاز افراد و شرایط آشپزخانه انجام می شود. این روش ها شامل موارد زیر است:
- سینک زیرکار ( زیرکروینی )
این مدل سینک زیر سنگ نصب میشود و از جدید ترین تولیدات محصولات جدید گروهی صنعتی اخوان جم است .
- سینک تو کار
یکی از پر طرفدار ترین سینک های آشپزخانه، سینک ظرفشویی تو کار است. در این نوع سینک با فاصله چند سانتی متری از پیشخوان یا کانتر، سینک ا در داخل آن نصب می کنند. یعنی نصاب سینک ظرفشویی، سینک را با گیره هایی به قسمت انتهایی کانتر وصل می کنند.
- سینک روکار
به سینک هایی که لبه آن ها روی پیشخوان یا صفحه قرار می گیرد، سینک ظرفشویی رو کار می گویند. سینک ظرفشویی رو کار که بر روی سطح کانتر نصب می شود، نسبت به سایر مدل های سینک ظرفشویی ارزان تر است.
از سوی دیگه باید بدانید که سینک اخوان دارای 10 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

معرفی سری های سینک اخوان با مشخصات کامل

• سینک R16 :
سینک طرفشویی سری R16 لگن باکسی جدیدترین تولیدات اخوان میباشد و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق لگن 20 سانت همراه با لوازم و قطعات سیفون و زیرآب، نوار فوم، بست فلزی، جامایع، تخته گوشت شیشه ای، سبد فلزی بزرگ و طراحی روز و منحصر به فرد به فروش میرسد.

• سینک R70 :
سینک ظرفشویی سری R70 جدید ترین و خاص ترین سینک های تولید شده شرکت اخوان است و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق 20 سانتی متر دارای لوازم و قطعات جانبی سیفون و زیرآب، نوار فوم، بست فلزی، جامایع، سبد میوه شور،سبد کم عمق، تخته گوشت مثلثی پلاستیکی آماده خرید میباشد.

• سینک R0 (Rect) :
سینک دست ساز استیل مات با لگن چهارگوش باکسی که شما می توانید مدرن ترین و خاص ترین سینک های از این سری انتخاب نمایید و دارای لوازم و قطعات جانبی سیفون و زیرآب، نوار فوم، بست فلزی، جامایع، تخته گوشت شیشه ای ، سبد فلزی کوچک و بزرگ با ضخامت ورق 1 است و عمق لگن 20 CM دارد.

• سینک زیرکابنتی :
این مدل سینک ظرفشویی به نام زیر کُرین هم شناخته می شوند، لگن های چهارگوشی باکسی که نحوه نصب آنها از زیر رویه ی کابینت می باشد دارای لوازم و قطعات جانبی سیفون و زیرآب، تخته گوشت شیشه ای و پلاستیکی مثلثی، سبد میوه شور، سبد کم عمق دارای ورق 1 میلیمیتر میباشد و با عمق لگن 20 سانتی متر عرضه باشد میشود.

• سینک R25 :
این نوع سینک باکسی دارای ضخامت ورق 0.8 % با عمق لگن 20 سانتی متر باکسی می توانید از مدل های متنوع و مدرن این دسته سینک ها انتخاب نمایید و همراه با قطعات و لوازم جانبی : سیفون و زیرآب، بست فلزی، نوار فوم، جامایع، تخته گوشت پلاستیکی مثلثی و شیشه ای، سبد کم عمق، سبد میوه شور به فروش میرسد.

• سینک سری 300 :
سینک هایی که با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و با ورق فوق کشش لگن و سینی یک تیکه تولید شد اند و با قطعات و لوازم جانبی : سیفون و زیرآب، بست فلزی، نوار فوم، سبد میوه شور فانتزی، جامایع، تخته گوشت پلاستیکی مثلثی و شیشه ای، سبد کم عمق، سبد میوه شور دارای ضخامت ورق 7 % با عمق لگن 15.5 سانتی متر عرضه بازار میشود.

• سینک فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. با لوازم و قطعات جانبی : سیفون و زیرآب، بست فلزی، نوار فوم، سینی پلاستیکی، سبد میوه شور، تخته گوشت پلاستیکی این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک نیمه فانتزی :
این نوع سینک با سیفون زیرآب، بست فلزی، نوار فوم دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM است و متناسب آشپرخانه های امروزی است.

•سینک معمولی :
سینک هایی با ابعاد بزرگ اما با ورق ضخامت کمتر و قیمت سینک ارزان تر انتخاب نمایید، دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM است.

•سینک صنعتی :
و در نهایت هم سینک صنعتی است سینک های مخصوص آشپزخانه های صنعتی ، رستوران ها، هتل ها و ... که دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 30 CM. بوده و عموما در فضاهایی غیر از فضاهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

با ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد.جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.

2-لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.

3-براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.

4-تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.

5-مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.

6-قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.

7-عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.

8-تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

مشخصات استنلس استیل سینک آشپزخانه اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
شيركواحمدي (1398-11-14)

سلام خسته نباشيد راستي جنساتون خيلي خيلي گرونه


پاسخ کارشناسان:
سلام وقت بخیر
محصولات تا جای امکان با تخفیف ویژه عرضه میشود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید .
02133531664 - 02133531641

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتیاخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/02/09). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد