عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان

توکار روکارزیرکار


قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 37172805 ریال
قیمت : 34199000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم601
مدل : 601
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 45553857 ریال
قیمت : 41910000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 37172805 ریال
قیمت : 34199000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم600
مدل : 600
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 45553857 ریال
قیمت : 41910000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 25085000 ریال
قیمت : 23078000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 31513650 ریال
قیمت : 28993000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24814646 ریال
قیمت : 22829000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 29078034 ریال
قیمت : 26752000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25085000 ریال
قیمت : 23078000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 29348388 ریال
قیمت : 27001000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 35316481 ریال
قیمت : 32491000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 12433760 ریال
قیمت : 11439000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 14524704 ریال
قیمت : 13363000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 17172499 ریال
قیمت : 15799000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 18396006 ریال
قیمت : 16924000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 14936579 ریال
قیمت : 13742000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 24841901 ریال
قیمت : 22855000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 26856244 ریال
قیمت : 24708000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 20813217 ریال
قیمت : 19148000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 17186201 ریال
قیمت : 15811000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 20626618 ریال
قیمت : 18976000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 17186201 ریال
قیمت : 15811000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 20626618 ریال
قیمت : 18976000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم380S
مدل : 380S
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 27805381 ریال
قیمت : 25581000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 32015283 ریال
قیمت : 29454000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم378S
مدل : 378S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 33884051 ریال
قیمت : 31173000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 35884051 ریال
قیمت : 33013000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 26224818 ریال
قیمت : 24127000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 30444831 ریال
قیمت : 28009000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم372S
مدل : 372S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 14762268 ریال
قیمت : 12991000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18202686 ریال
قیمت : 16746000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 15749844 ریال
قیمت : 14490000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم370
مدل : 370
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19190261 ریال
قیمت : 16887000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم368S
مدل : 368S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 17186201 ریال
قیمت : 15124000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم368
مدل : 368
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20626618 ریال
قیمت : 18151000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 18342536 ریال
قیمت : 16875000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21194453 ریال
قیمت : 19499000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28027573 ریال
قیمت : 25785000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 26319411 ریال
قیمت : 24214000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29462507 ریال
قیمت : 27106000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 55386613 ریال
قیمت : 50956000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 34913613 ریال
قیمت : 32121000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 44131359 ریال
قیمت : 40601000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 63315572 ریال
قیمت : 58250000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 19403177 ریال
قیمت : 17851000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 20571495 ریال
قیمت : 18926000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 26481388 ریال
قیمت : 24363000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 30510073 ریال
قیمت : 28069000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 31635884 ریال
قیمت : 29105000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 39373180 ریال
قیمت : 36223000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 57945416 ریال
قیمت : 53310000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 51982963 ریال
قیمت : 47824000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24776742 ریال
قیمت : 22795000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 28996755 ریال
قیمت : 26677000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30441399 ریال
قیمت : 28006000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 34430827 ریال
قیمت : 31676000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 34422784 ریال
قیمت : 31669000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم325
مدل : 325
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38409446 ریال
قیمت : 35337000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32573355 ریال
قیمت : 29967000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 36562783 ریال
قیمت : 32175000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 30333592 ریال
قیمت : 27907000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29477286 ریال
قیمت : 27119000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 27512900 ریال
قیمت : 24211000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 31732914 ریال
قیمت : 27925000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 22514696 ریال
قیمت : 20714000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 22514696 ریال
قیمت : 19813000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27944252 ریال
قیمت : 24591000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 32164265 ریال
قیمت : 28305000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27944252 ریال
قیمت : 24591000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 32164265 ریال
قیمت : 28305000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27944252 ریال
قیمت : 24591000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 33697299 ریال
قیمت : 29654000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 32164265 ریال
قیمت : 27983000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30506496 ریال
قیمت : 26846000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34726509 ریال
قیمت : 31948000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30506496 ریال
قیمت : 28066000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34726509 ریال
قیمت : 31948000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30506496 ریال
قیمت : 28066000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34726509 ریال
قیمت : 31948000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم166
مدل : 166
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15192343 ریال
قیمت : 13977000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 15330000 ریال
قیمت : 14104000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 13673757 ریال
قیمت : 12580000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم163
مدل : 163
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 12222653 ریال
قیمت : 11245000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24904619 ریال
قیمت : 22912000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14555899 ریال
قیمت : 13391000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13556965 ریال
قیمت : 12472000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22296401 ریال
قیمت : 20513000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25419514 ریال
قیمت : 23386000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23144053 ریال
قیمت : 21293000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18789704 ریال
قیمت : 17287000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18789704 ریال
قیمت : 17287000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 12423598 ریال
قیمت : 11430000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 13923036 ریال
قیمت : 11835000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 12423598 ریال
قیمت : 10809000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 13923036 ریال
قیمت : 12113000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24908709 ریال
قیمت : 22916000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26392092 ریال
قیمت : 24281000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23144053 ریال
قیمت : 21293000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24904619 ریال
قیمت : 22912000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23144056 ریال
قیمت : 21293000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم144
مدل : 144
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 23653475 ریال
قیمت : 21761000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم141
مدل : 141
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 22163699 ریال
قیمت : 20391000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم139
مدل : 139
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 20557010 ریال
قیمت : 18912000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15465731 ریال
قیمت : 14228000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم136
مدل : 136
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 14548428 ریال
قیمت : 13385000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 25546212 ریال
قیمت : 23503000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 24032001 ریال
قیمت : 22109000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم126
مدل : 126
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 7950554 ریال
قیمت : 7315000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم125
مدل : 125
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 9226223 ریال
قیمت : 8488000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم124
مدل : 124
نوع : روکار
80*50 CM
قیمت لیست : 7463960 ریال
قیمت : 6867000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم123
مدل : 123
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 8673866 ریال
قیمت : 8067000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14676849 ریال
قیمت : 13649000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم112
مدل : 112
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 20274353 ریال
قیمت : 17841000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم109
مدل : 109
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18041975 ریال
قیمت : 16599000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم108
مدل : 108
نوع : توکار
100*52 CM
قیمت لیست : 18720431 ریال
قیمت : 17223000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 21075869 ریال
قیمت : 19390000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم74
مدل : 74
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22317739 ریال
قیمت : 20532000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20583796 ریال
قیمت : 18937000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم72
مدل : 72
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21863669 ریال
قیمت : 20115000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم60
مدل : 60
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22847743 ریال
قیمت : 20106000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم52
مدل : 52
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 15801796 ریال
قیمت : 13906000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم38
مدل : 38
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 10918447 ریال
قیمت : 9608000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم36
مدل : 36
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21231201 ریال
قیمت : 19533000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم31
مدل : 31
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 17556192 ریال
قیمت : 16152000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم25
مدل : 25
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24889244 ریال
قیمت : 22898000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم23
مدل : 23
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 22510469 ریال
قیمت : 20710000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 7111252 ریال
قیمت : 6258000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم21
مدل : 21
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 11734818 ریال
قیمت : 10796000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 13572028 ریال
قیمت : 12486000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم18
مدل : 18
نوع : توکار
120*44 CM
قیمت لیست : 20734159 ریال
قیمت : 19075000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم15
مدل : 15
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 19339782 ریال
قیمت : 17793000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم14
مدل : 14
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 17028501 ریال
قیمت : 15666000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم12
مدل : 12
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23661120 ریال
قیمت : 20822000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم8
مدل : 8
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25989707 ریال
قیمت : 22871000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم6
مدل : 6
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 23253399 ریال
قیمت : 21393000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم4
مدل : 4
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 21042477 ریال
قیمت : 19359000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم2
مدل : 2
نوع : توکار
62*50 CM
قیمت لیست : 18014047 ریال
قیمت : 15852000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 11662665 ریال
قیمت : 10147000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 21139453 ریال
قیمت : 19026000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 23253399 ریال
قیمت : 20463000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم10
مدل : 10
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18789702 ریال
قیمت : 16347000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم16
مدل : 16
نوع : توکار
138*50 CM
قیمت لیست : 26754296 ریال
قیمت : 23276000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24889244 ریال
قیمت : 21654000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 24889244 ریال
قیمت : 21654000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم27
مدل : 27
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 19598822 ریال
قیمت : 17051000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم29
مدل : 29
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 23799817 ریال
قیمت : 20706000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم32
مدل : 32
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 19906161 ریال
قیمت : 17318000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم33
مدل : 33
نوع : روکار
140*60 CM
قیمت لیست : 27973260 ریال
قیمت : 24337000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم37
مدل : 37
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 10351401 ریال
قیمت : 9006000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 25383389 ریال
قیمت : 22084000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم43
مدل : 43
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24133626 ریال
قیمت : 20996000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم44
مدل : 44
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26543159 ریال
قیمت : 23093000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم47
مدل : 47
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24158146 ریال
قیمت : 21018000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم49
مدل : 49
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 26102178 ریال
قیمت : 22709000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم51
مدل : 51
نوع : روکار
150*50 CM
قیمت لیست : 14355165 ریال
قیمت : 12489000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم53
مدل : 53
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 20612664 ریال
قیمت : 17933000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم57
مدل : 57
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 29483511 ریال
قیمت : 25651000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم59
مدل : 59
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20128820 ریال
قیمت : 17512000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم65
مدل : 65
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 21332665 ریال
قیمت : 18559000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم67
مدل : 67
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 23466317 ریال
قیمت : 20416000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم69
مدل : 69
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 23831958 ریال
قیمت : 20734000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم71
مدل : 71
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 24199774 ریال
قیمت : 21054000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 19569253 ریال
قیمت : 17025000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم111
مدل : 111
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18820942 ریال
قیمت : 16374000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم113
مدل : 113
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18041975 ریال
قیمت : 16599000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم114
مدل : 114
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19569253 ریال
قیمت : 17025000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم115
مدل : 115
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18820942 ریال
قیمت : 16374000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم116
مدل : 116
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 20274353 ریال
قیمت : 17639000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم121
مدل : 121
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 13759547 ریال
قیمت : 11971000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم127
مدل : 127
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 15759547 ریال
قیمت : 13711000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 14548428 ریال
قیمت : 12657000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15465731 ریال
قیمت : 13455000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم140
مدل : 140
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 21655099 ریال
قیمت : 18840000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم142
مدل : 142
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 21642338 ریال
قیمت : 18829000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم143
مدل : 143
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 22042716 ریال
قیمت : 19177000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24908709 ریال
قیمت : 21671000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 13923036 ریال
قیمت : 12113000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم153SP
مدل : 153SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 12423598 ریال
قیمت : 10809000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23144056 ریال
قیمت : 20135000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26961417 ریال
قیمت : 23456000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 31229547 ریال
قیمت : 27170000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 12784312 ریال
قیمت : 11122000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 9742599 ریال
قیمت : 8476000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 20900969 ریال
قیمت : 18184000 ریال

نا موجود

می دانیم که امروزه توجه اکثر افراد بر دکوراسیون و وسایل آشپزخانه ها جلب می شود. پس باید برای هر چه زیباتر دیده شدن آن، از وسایل شکیل و زیبا استفاده کنیم. یکی از این وسایل که درواقع تمیزی یک آشپزخانه را به رخ می کشد، سینک ظرفشویی است.سینک اخوان که در سه نوع تو کار، رو کار و زیر کابینتی در اختیارتان قرار دارد، تمامی ویژگی های یک سینک ظرفشویی مرغوب را با خود به همراه دارد.
وقتی از ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان صحبت می کنیم، منظورمان دوام بالا، کیفیت بی نظیر و همچنین رعایت پارامترهای مرتبط با مسائل بهداشتی است. جالب است بدانید که جنس سینک های اخوان از جنس استینلس استیل است. سینک آشپزخانه اخوان تنوعی بیش از 700 نوع چون باکسی، صنعتی، فانتزی، معمولی و... دارد.
کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی خود را تضمین می کند.
محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
کلیه سینک اخوان با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

انواع سینک اخوان و تنوع در نصب آن

انواع سینک اخوان و تنوع در نصب آن
نصب سینک اخوان به سه روش گوناگون و بر اساس نیاز افراد و شرایط آشپزخانه انجام می شود. این روش ها شامل موارد زیر است:
• نصب سینک توکار
• نصب سینک ظرفشویی روکار اخوان
• نصب سینک اخوان زیر کار
از سوی دیگه باید بدانید که سینک اخوان دارای 5 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.
• سینک باکسی:
این نوع سینک دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML است و عمق لگن 20 CM. دارد.
• سینک فانتزی:
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.
• سینک نیمه فانتزی:
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه های امروزی است.
• سینک معمولی:
این سینک که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM. است.
• سینک صنعتی:
و در نهایت هم سینک صنعتی است که دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 24 CM. بوده و عموما در فضاهایی غیر از فضاهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

با ویژگی های سینک اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد.جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.
2-لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.
3-براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.
4-تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.
5-مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.
6-قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.
7-عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.
8-تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133531641
Fax : 02133531664
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش پنج شنبه 01/03/05). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد