عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان

توکار روکارزیرکار


قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39032000 ریال
قیمت : 35909000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم601
مدل : 601
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 47832000 ریال
قیمت : 44005000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39032000 ریال
قیمت : 35909000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم600
مدل : 600
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 47832000 ریال
قیمت : 44005000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28608000 ریال
قیمت : 26319000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 33090000 ریال
قیمت : 30443000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26050000 ریال
قیمت : 23966000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30532000 ریال
قیمت : 28089000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26340000 ریال
قیمت : 24233000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30815807 ریال
قیمت : 28351000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 37083000 ریال
قیمت : 34116000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 13055000 ریال
قیمت : 12011000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 15250000 ریال
قیمت : 14030000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 18032000 ریال
قیمت : 16589000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 19320000 ریال
قیمت : 17774000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 15684000 ریال
قیمت : 14429000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 26084000 ریال
قیمت : 23997000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 28200000 ریال
قیمت : 25944000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 21850000 ریال
قیمت : 20102000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18050000 ریال
قیمت : 16606000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 21660000 ریال
قیمت : 19927000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18050000 ریال
قیمت : 16606000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 21660000 ریال
قیمت : 19927000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم380S
مدل : 380S
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29196000 ریال
قیمت : 26860000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 33620000 ریال
قیمت : 30930000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم378S
مدل : 378S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 33884051 ریال
قیمت : 33884000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 37680000 ریال
قیمت : 34666000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 27540000 ریال
قیمت : 25337000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 31970000 ریال
قیمت : 29412000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم372S
مدل : 372S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 14762268 ریال
قیمت : 12991000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18202686 ریال
قیمت : 16746000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15749844 ریال
قیمت : 14490000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم370
مدل : 370
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20150000 ریال
قیمت : 18538000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم368S
مدل : 368S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18060000 ریال
قیمت : 16615000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم368
مدل : 368
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21660000 ریال
قیمت : 19927000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19260000 ریال
قیمت : 17719000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22255000 ریال
قیمت : 20475000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29430000 ریال
قیمت : 27076000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 27640000 ریال
قیمت : 25429000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 30940000 ریال
قیمت : 28465000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 58160000 ریال
قیمت : 53507000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 36660000 ریال
قیمت : 33727000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 46340000 ریال
قیمت : 42633000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 66482000 ریال
قیمت : 61163000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 20374000 ریال
قیمت : 18744000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 21600000 ریال
قیمت : 19872000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 27806000 ریال
قیمت : 25582000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 32040000 ریال
قیمت : 29477000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 33220000 ریال
قیمت : 30562000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 41341000 ریال
قیمت : 38034000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 60850000 ریال
قیمت : 55982000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 54580000 ریال
قیمت : 50214000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26020000 ریال
قیمت : 23938000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30450000 ریال
قیمت : 28014000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31960000 ریال
قیمت : 29403000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 36153000 ریال
قیمت : 33261000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 36145000 ریال
قیمت : 33253000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم325
مدل : 325
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40330000 ریال
قیمت : 37104000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34202000 ریال
قیمت : 31466000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38390000 ریال
قیمت : 35319000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 31850000 ریال
قیمت : 29302000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 30951000 ریال
قیمت : 28475000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 288880000 ریال
قیمت : 265770000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 33320000 ریال
قیمت : 30654000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 23640000 ریال
قیمت : 21749000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 23640000 ریال
قیمت : 21749000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29341000 ریال
قیمت : 26994000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 33770000 ریال
قیمت : 31068000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29340000 ریال
قیمت : 26993000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 33770000 ریال
قیمت : 31068000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29340000 ریال
قیمت : 26993000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35382000 ریال
قیمت : 32551000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 33772000 ریال
قیمت : 31070000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32040000 ریال
قیمت : 29477000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 36460000 ریال
قیمت : 33543000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32040000 ریال
قیمت : 29477000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 36462000 ریال
قیمت : 33545000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34010592 ریال
قیمت : 31290000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38440000 ریال
قیمت : 35365000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم166
مدل : 166
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15950000 ریال
قیمت : 14674000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16100000 ریال
قیمت : 14812000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 14357000 ریال
قیمت : 13208000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم163
مدل : 163
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 12833000 ریال
قیمت : 11806000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26150000 ریال
قیمت : 24058000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 15283000 ریال
قیمت : 14060000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14240000 ریال
قیمت : 13101000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23411000 ریال
قیمت : 21538000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26690000 ریال
قیمت : 24555000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24302000 ریال
قیمت : 22358000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19730000 ریال
قیمت : 18152000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19730000 ریال
قیمت : 18152000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14620000 ریال
قیمت : 13450000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14620000 ریال
قیمت : 13450000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13050000 ریال
قیمت : 12006000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14620000 ریال
قیمت : 13450000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26154000 ریال
قیمت : 24062000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27712000 ریال
قیمت : 25495000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24302000 ریال
قیمت : 22358000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26150000 ریال
قیمت : 24058000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24302000 ریال
قیمت : 22358000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم144
مدل : 144
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 24740000 ریال
قیمت : 22761000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم141
مدل : 141
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23271000 ریال
قیمت : 21409000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم139
مدل : 139
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 21584000 ریال
قیمت : 19857000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15280000 ریال
قیمت : 14058000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم136
مدل : 136
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15278000 ریال
قیمت : 14056000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 26830000 ریال
قیمت : 24684000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 25232000 ریال
قیمت : 23213000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم126
مدل : 126
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 8350000 ریال
قیمت : 7682000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم125
مدل : 125
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 9690000 ریال
قیمت : 8915000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم124
مدل : 124
نوع : روکار
80*50 CM
قیمت لیست : 7840000 ریال
قیمت : 7213000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم123
مدل : 123
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 9108000 ریال
قیمت : 8470000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15410000 ریال
قیمت : 14331000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم112
مدل : 112
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 20274353 ریال
قیمت : 17841000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم109
مدل : 109
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18950000 ریال
قیمت : 17434000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم108
مدل : 108
نوع : توکار
100*52 CM
قیمت لیست : 19660000 ریال
قیمت : 18087000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 22130000 ریال
قیمت : 20360000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم74
مدل : 74
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22317739 ریال
قیمت : 20532000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 21612000 ریال
قیمت : 19883000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم72
مدل : 72
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22960000 ریال
قیمت : 21123000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم60
مدل : 60
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23990000 ریال
قیمت : 22071000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم52
مدل : 52
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم38
مدل : 38
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 11464000 ریال
قیمت : 10547000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم36
مدل : 36
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22291000 ریال
قیمت : 20508000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم31
مدل : 31
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 18434000 ریال
قیمت : 16959000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم25
مدل : 25
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26140000 ریال
قیمت : 24049000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم23
مدل : 23
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 23635000 ریال
قیمت : 21744000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 7470000 ریال
قیمت : 6872000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم21
مدل : 21
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 11734818 ریال
قیمت : 10796000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 14250000 ریال
قیمت : 13110000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم18
مدل : 18
نوع : توکار
120*44 CM
قیمت لیست : 21770000 ریال
قیمت : 20028000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم15
مدل : 15
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 20306000 ریال
قیمت : 18682000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم14
مدل : 14
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 17880000 ریال
قیمت : 16450000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم12
مدل : 12
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24844000 ریال
قیمت : 22856000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم8
مدل : 8
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27290000 ریال
قیمت : 25107000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم6
مدل : 6
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 24420000 ریال
قیمت : 22466000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم4
مدل : 4
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 22095000 ریال
قیمت : 20327000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم2
مدل : 2
نوع : توکار
62*50 CM
قیمت لیست : 18915000 ریال
قیمت : 17402000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 11662665 ریال
قیمت : 10147000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 21139453 ریال
قیمت : 19026000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 23253399 ریال
قیمت : 20463000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم10
مدل : 10
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18789702 ریال
قیمت : 16347000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم16
مدل : 16
نوع : توکار
138*50 CM
قیمت لیست : 26754296 ریال
قیمت : 23276000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24889244 ریال
قیمت : 21654000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 24889244 ریال
قیمت : 21654000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم27
مدل : 27
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 19598822 ریال
قیمت : 17051000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم29
مدل : 29
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 23799817 ریال
قیمت : 20706000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم32
مدل : 32
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 19906161 ریال
قیمت : 17318000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم33
مدل : 33
نوع : روکار
140*60 CM
قیمت لیست : 27973260 ریال
قیمت : 24337000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم37
مدل : 37
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 10351401 ریال
قیمت : 9006000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 25383389 ریال
قیمت : 22084000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم43
مدل : 43
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24133626 ریال
قیمت : 20996000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم44
مدل : 44
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26543159 ریال
قیمت : 23093000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم47
مدل : 47
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24158146 ریال
قیمت : 21018000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم49
مدل : 49
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 26102178 ریال
قیمت : 22709000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم51
مدل : 51
نوع : روکار
150*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم53
مدل : 53
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 20612664 ریال
قیمت : 17933000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم57
مدل : 57
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 29483511 ریال
قیمت : 25651000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم59
مدل : 59
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20128820 ریال
قیمت : 17512000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم65
مدل : 65
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 21332665 ریال
قیمت : 18559000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم67
مدل : 67
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 23466317 ریال
قیمت : 20416000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم69
مدل : 69
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 23831958 ریال
قیمت : 20734000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم71
مدل : 71
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 24199774 ریال
قیمت : 21054000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 19569253 ریال
قیمت : 17025000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم111
مدل : 111
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18820942 ریال
قیمت : 16374000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم113
مدل : 113
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18944000 ریال
قیمت : 17428000 ریال
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم114
مدل : 114
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20550000 ریال
قیمت : 18906000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم115
مدل : 115
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 19761000 ریال
قیمت : 18180000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم116
مدل : 116
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 21288000 ریال
قیمت : 19585000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم121
مدل : 121
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14450000 ریال
قیمت : 13294000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم127
مدل : 127
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15278000 ریال
قیمت : 14056000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 16240000 ریال
قیمت : 14941000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم140
مدل : 140
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 22738000 ریال
قیمت : 20919000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم142
مدل : 142
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 22725000 ریال
قیمت : 20907000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم143
مدل : 143
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 23144000 ریال
قیمت : 21292000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26155000 ریال
قیمت : 24063000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14620000 ریال
قیمت : 13450000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم153SP
مدل : 153SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13045000 ریال
قیمت : 12001000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28310000 ریال
قیمت : 26045000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32791000 ریال
قیمت : 30168000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 13424000 ریال
قیمت : 12350000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 10230000 ریال
قیمت : 9412000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان استیل | خرید انواع ظرفشویی - اخوان جم382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 21960000 ریال
قیمت : 20203000 ریال

نا موجود

می دانیم که امروزه توجه اکثر افراد بر دکوراسیون و وسایل آشپزخانه ها جلب می شود. پس باید برای هر چه زیباتر دیده شدن آن، از وسایل شکیل و زیبا استفاده کنیم. یکی از این وسایل که درواقع تمیزی یک آشپزخانه را به رخ می کشد، سینک ظرفشویی است.سینک اخوان که در سه نوع تو کار، رو کار و زیر کابینتی در اختیارتان قرار دارد، تمامی ویژگی های یک سینک ظرفشویی مرغوب را با خود به همراه دارد.
وقتی از ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان صحبت می کنیم، منظورمان دوام بالا، کیفیت بی نظیر و همچنین رعایت پارامترهای مرتبط با مسائل بهداشتی است. جالب است بدانید که جنس سینک های اخوان از جنس استینلس استیل است. سینک آشپزخانه اخوان تنوعی بیش از 700 نوع چون باکسی، صنعتی، فانتزی، معمولی و... دارد.
کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی خود را تضمین می کند.
محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
کلیهسینک اخوان با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.
یکی از این سینک ها سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 147NEW است که ما آن را به شما پیشنهاد میکنیم .

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

انواع سینک اخوان و تنوع در نصب آن

انواع سینک اخوان و تنوع در نصب آن
نصب سینک اخوان به سه روش گوناگون و بر اساس نیاز افراد و شرایط آشپزخانه انجام می شود. این روش ها شامل موارد زیر است:
• نصب سینک توکار
• نصب سینک ظرفشویی روکار اخوان
• نصب سینک اخوان زیر کار
از سوی دیگه باید بدانید که سینک اخوان دارای 5 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.
• سینک باکسی:
این نوع سینک دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML است و عمق لگن 20 CM. دارد.
• سینک فانتزی:
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.
• سینک نیمه فانتزی:
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه های امروزی است.
• سینک معمولی:
این سینک که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM. است.
• سینک صنعتی:
و در نهایت هم سینک صنعتی است که دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 24 CM. بوده و عموما در فضاهایی غیر از فضاهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

با ویژگی های سینک اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد.جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.
2-لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.
3-براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.
4-تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.
5-مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.
6-قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.
7-عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.
8-تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش یکشنبه 01/06/27). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد