عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان

توکار روکارزیرکار


خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 53420000 ریال
قیمت : 52352000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 601
مدل : 601
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 65460000 ریال
قیمت : 64151000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 53410000 ریال
قیمت : 52342000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 600
مدل : 600
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 65460000 ریال
قیمت : 64151000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 39150000 ریال
قیمت : 38367000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 45280000 ریال
قیمت : 44374000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 35660000 ریال
قیمت : 34947000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41780000 ریال
قیمت : 40944000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 36050000 ریال
قیمت : 35329000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 42180000 ریال
قیمت : 41336000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 63350000 ریال
قیمت : 62083000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 17860000 ریال
قیمت : 17860000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 25640000 ریال
قیمت : 25640000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 2720000 ریال
قیمت : 2666000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 29910000 ریال
قیمت : 29312000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 21460000 ریال
قیمت : 21460000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 35690000 ریال
قیمت : 34976000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 38590000 ریال
قیمت : 37818000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 29910000 ریال
قیمت : 29910000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 24700000 ریال
قیمت : 24700000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 29640000 ریال
قیمت : 29640000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 24740000 ریال
قیمت : 24740000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 29640000 ریال
قیمت : 29640000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 46000000 ریال
قیمت : 46000000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 51570000 ریال
قیمت : 51570000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 37690000 ریال
قیمت : 37690000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 43750000 ریال
قیمت : 43750000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 372S
مدل : 372S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 21240000 ریال
قیمت : 21240000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 26160000 ریال
قیمت : 26160000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22630000 ریال
قیمت : 22630000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 370
مدل : 370
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27580000 ریال
قیمت : 27580000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 368S
مدل : 368S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24690000 ریال
قیمت : 24690000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 368
مدل : 368
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 29640000 ریال
قیمت : 29640000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26360000 ریال
قیمت : 26360000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 30460000 ریال
قیمت : 30460000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 40280000 ریال
قیمت : 40280000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 37820000 ریال
قیمت : 37820000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 42340000 ریال
قیمت : 42340000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 103740000 ریال
قیمت : 103740000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 73270000 ریال
قیمت : 73270000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 87570000 ریال
قیمت : 87570000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 124950000 ریال
قیمت : 124950000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 31510000 ریال
قیمت : 31510000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 32510000 ریال
قیمت : 32510000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 39420000 ریال
قیمت : 39420000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 43850000 ریال
قیمت : 43850000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 45460000 ریال
قیمت : 45460000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 73380000 ریال
قیمت : 73380000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 115870000 ریال
قیمت : 115870000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 109350000 ریال
قیمت : 109350000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 35610000 ریال
قیمت : 35610000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 41670000 ریال
قیمت : 41670000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 43750000 ریال
قیمت : 43750000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 49480000 ریال
قیمت : 49480000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 49470000 ریال
قیمت : 49470000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 325
مدل : 325
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 551960000 ریال
قیمت : 551960000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 46810000 ریال
قیمت : 46810000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 52540000 ریال
قیمت : 52540000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 43590000 ریال
قیمت : 43590000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 42360000 ریال
قیمت : 42360000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 39540000 ریال
قیمت : 39540000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 45610000 ریال
قیمت : 45610000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 32360000 ریال
قیمت : 32360000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 32360000 ریال
قیمت : 32360000 ریال

در حال تولید
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40160000 ریال
قیمت : 40160000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 46220000 ریال
قیمت : 46220000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40160000 ریال
قیمت : 40160000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 46220000 ریال
قیمت : 46220000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40160000 ریال
قیمت : 40160000 ریال

در حال تولید
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 48430000 ریال
قیمت : 48430000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 46220000 ریال
قیمت : 46220000 ریال

در حال تولید
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 43840000 ریال
قیمت : 43840000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 49910000 ریال
قیمت : 49910000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 43840000 ریال
قیمت : 43840000 ریال

در حال تولید
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 302
مدل : 302
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 49910000 ریال
قیمت : 49910000 ریال

در حال تولید
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 43840000 ریال
قیمت : 43840000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 49910000 ریال
قیمت : 49910000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 166SP
مدل : 166SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21830000 ریال
قیمت : 21830000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22000000 ریال
قیمت : 22000000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19650000 ریال
قیمت : 19650000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 163
مدل : 163
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 17570000 ریال
قیمت : 17570000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35780000 ریال
قیمت : 35780000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20910000 ریال
قیمت : 20910000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19480000 ریال
قیمت : 19480000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32041000 ریال
قیمت : 32041000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 37930000 ریال
قیمت : 37930000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33260000 ریال
قیمت : 33260000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27000000 ریال
قیمت : 27000000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27000000 ریال
قیمت : 27000000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16436479 ریال
قیمت : 16436000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 16436479 ریال
قیمت : 16436000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18420244 ریال
قیمت : 18420000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 18420244 ریال
قیمت : 18420000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35790000 ریال
قیمت : 35790000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 37920000 ریال
قیمت : 37920000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33250000 ریال
قیمت : 33250000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35780000 ریال
قیمت : 35780000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33260000 ریال
قیمت : 33260000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 144
مدل : 144
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 33990000 ریال
قیمت : 33990000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 141
مدل : 141
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31850000 ریال
قیمت : 31850000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 139
مدل : 139
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29540000 ریال
قیمت : 29540000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 22250000 ریال
قیمت : 22250000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 136
مدل : 136
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 20910000 ریال
قیمت : 20910000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 36710000 ریال
قیمت : 36710000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 34540000 ریال
قیمت : 34540000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 126
مدل : 126
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 13380000 ریال
قیمت : 13380000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 125
مدل : 125
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 15210000 ریال
قیمت : 15210000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 124
مدل : 124
نوع : روکار
80*50 CM
قیمت لیست : 12680000 ریال
قیمت : 12680000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 123
مدل : 123
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 14420000 ریال
قیمت : 14420000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21091000 ریال
قیمت : 21091000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 109
مدل : 109
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25920000 ریال
قیمت : 25920000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 108
مدل : 108
نوع : توکار
100*52 CM
قیمت لیست : 26910000 ریال
قیمت : 26910000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 30290000 ریال
قیمت : 30290000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 74
مدل : 74
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32072000 ریال
قیمت : 32072000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29580000 ریال
قیمت : 29580000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 72
مدل : 72
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 31420000 ریال
قیمت : 31420000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 52
مدل : 52
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 20905860 ریال
قیمت : 20906000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 38
مدل : 38
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 17925161 ریال
قیمت : 17925000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 36
مدل : 36
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30510000 ریال
قیمت : 30510000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 31
مدل : 31
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 25230000 ریال
قیمت : 25230000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 25
مدل : 25
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35770000 ریال
قیمت : 35770000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 23
مدل : 23
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 32350000 ریال
قیمت : 32350000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 9410000 ریال
قیمت : 9410000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 21
مدل : 21
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 16860000 ریال
قیمت : 16860000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 19510000 ریال
قیمت : 19510000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 18
مدل : 18
نوع : توکار
120*44 CM
قیمت لیست : 29790000 ریال
قیمت : 29790000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 15
مدل : 15
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 27790000 ریال
قیمت : 27790000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 14
مدل : 14
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24470000 ریال
قیمت : 24470000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 12
مدل : 12
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31303661 ریال
قیمت : 31304000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 8
مدل : 8
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 37350000 ریال
قیمت : 37350000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 6
مدل : 6
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 33420000 ریال
قیمت : 33420000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 4
مدل : 4
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30240000 ریال
قیمت : 30240000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 373
مدل : 373
نوع : توکار
100*51 CM
قیمت لیست : 22859852 ریال
قیمت : 22860000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 27
مدل : 27
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 25929241 ریال
قیمت : 25929000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 29
مدل : 29
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 31487158 ریال
قیمت : 31487000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 37
مدل : 37
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 13694954 ریال
قیمت : 13695000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 33582223 ریال
قیمت : 33582000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 43
مدل : 43
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24133626 ریال
قیمت : 24134000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 44
مدل : 44
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26543159 ریال
قیمت : 26543000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 47
مدل : 47
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 34710000 ریال
قیمت : 34710000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 49
مدل : 49
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 37510000 ریال
قیمت : 37510000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 51
مدل : 51
نوع : روکار
150*50 CM
قیمت لیست : 19700000 ریال
قیمت : 19700000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 373S
مدل : 373S
نوع : توکار
100*51 CM
قیمت لیست : 21332665 ریال
قیمت : 21333000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 387
مدل : 387
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20351372 ریال
قیمت : 20351000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 113
مدل : 113
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25930000 ریال
قیمت : 25930000 ریال
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 116
مدل : 116
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 29140000 ریال
قیمت : 29140000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 121
مدل : 121
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19770000 ریال
قیمت : 19770000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 20900000 ریال
قیمت : 20900000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 22250000 ریال
قیمت : 22250000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35770000 ریال
قیمت : 35770000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20000000 ریال
قیمت : 20000000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 153SP
مدل : 153SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 17850000 ریال
قیمت : 17850000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33260000 ریال
قیمت : 33260000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 38750000 ریال
قیمت : 38750000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 44880000 ریال
قیمت : 44880000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 16913644 ریال
قیمت : 16914000 ریال

نا موجود
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
خرید سینک اخوان | قیمت انواع سینک ظرفشویی استیل 382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 30035000 ریال
قیمت : 30035000 ریال

نا موجود

می دانیم که امروزه توجه اکثر افراد بر دکوراسیون و وسایل آشپزخانه ها جلب می شود. پس باید برای هر چه زیباتر دیده شدن آن، از وسایل شکیل و زیبا استفاده کنیم. یکی از این وسایل که درواقع تمیزی یک آشپزخانه را به رخ می کشد سینک اخون است.که در سه نوع تو کار، رو کار و زیر کابینتی با استیل براق و مات در اختیارتان قرار دارد، تمامی ویژگی های یک سینک ظرفشویی مرغوب را با خود به همراه دارد.
وقتی از ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان صحبت می کنیم، منظورمان دوام بالا، کیفیت بی نظیر و همچنین رعایت پارامترهای مرتبط با مسائل بهداشتی است. جالب است بدانید که جنس سینک های آشپزخانه از جنس استینلس استیل است.
قیمت سینک ظرفشویی اخوان تنوعی زیادی دارد و بیش از 700 نوع چون باکسی، فانتزی، نیمه فانتزی،R25، ،R70 ،Rect ،300 ،R16 زیرکابنتی، معمولی، صنعتی و... دارای لگن ها و سینی : دو قلو (دو لگنه) با سینی و بدون سینی، تک لگنه (یک لگنه) با میوه شور و بدون میوه شور تک سینی و بدون سینی عرضه بازار میشود .
کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی خود را تضمین می کند.
محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
کلیه سینک اخوان با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده در وب سایت اخوان ارائه میگردد.
- جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

انواع مدل سینک ظرفشویی و تنوع در نصب آن

نصب سینک اخوان به سه روش گوناگون و بر اساس نیاز افراد و شرایط آشپزخانه انجام می شود. این روش ها شامل موارد زیر است:
- سینک زیرکار ( زیرکروینی )
این مدل سینک زیر سنگ نصب میشود و از جدید ترین تولیدات محصولات جدید گروهی صنعتی اخوان جم است .
- سینک تو کار
یکی از پر طرفدار ترین سینک های آشپزخانه، سینک ظرفشویی تو کار است. در این نوع سینک با فاصله چند سانتی متری از پیشخوان یا کانتر، سینک ا در داخل آن نصب می کنند. یعنی نصاب سینک ظرفشویی، سینک را با گیره هایی به قسمت انتهایی کانتر وصل می کنند.
- سینک روکار
به سینک هایی که لبه آن ها روی پیشخوان یا صفحه قرار می گیرد، سینک ظرفشویی رو کار می گویند. سینک ظرفشویی رو کار که بر روی سطح کانتر نصب می شود، نسبت به سایر مدل های سینک ظرفشویی ارزان تر است.
از سوی دیگه باید بدانید که سینک اخوان دارای 10 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

معرفی سری های سینک اخوان با مشخصات کامل

• سینک R16 :
سینک طرفشویی سری R16 لگن باکسی جدیدترین تولیدات اخوان میباشد و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق لگن 20 سانت همراه با لوازم و قطعات سیفون و زیرآب، نوار فوم، بست فلزی، جامایع، تخته گوشت شیشه ای، سبد فلزی بزرگ و طراحی روز و منحصر به فرد به فروش میرسد.

• سینک R70 :
سینک ظرفشویی سری R70 جدید ترین و خاص ترین سینک های تولید شده شرکت اخوان است و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق 20 سانتی متر دارای لوازم و قطعات جانبی سیفون و زیرآب، نوار فوم، بست فلزی، جامایع، سبد میوه شور،سبد کم عمق، تخته گوشت مثلثی پلاستیکی آماده خرید میباشد.

• سینک R0 (Rect) :
سینک دست ساز استیل مات با لگن چهارگوش باکسی که شما می توانید مدرن ترین و خاص ترین سینک های از این سری انتخاب نمایید و دارای لوازم و قطعات جانبی سیفون و زیرآب، نوار فوم، بست فلزی، جامایع، تخته گوشت شیشه ای ، سبد فلزی کوچک و بزرگ با ضخامت ورق 1 است و عمق لگن 20 CM دارد.

• سینک زیرکابنتی :
این مدل سینک ظرفشویی به نام زیر کُرین هم شناخته می شوند، لگن های چهارگوشی باکسی که نحوه نصب آنها از زیر رویه ی کابینت می باشد دارای لوازم و قطعات جانبی سیفون و زیرآب، تخته گوشت شیشه ای و پلاستیکی مثلثی، سبد میوه شور، سبد کم عمق دارای ورق 1 میلیمیتر میباشد و با عمق لگن 20 سانتی متر عرضه باشد میشود.

• سینک R25 :
این نوع سینک باکسی دارای ضخامت ورق 0.8 % با عمق لگن 20 سانتی متر باکسی می توانید از مدل های متنوع و مدرن این دسته سینک ها انتخاب نمایید و همراه با قطعات و لوازم جانبی : سیفون و زیرآب، بست فلزی، نوار فوم، جامایع، تخته گوشت پلاستیکی مثلثی و شیشه ای، سبد کم عمق، سبد میوه شور به فروش میرسد.

• سینک سری 300 :
سینک هایی که با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و با ورق فوق کشش لگن و سینی یک تیکه تولید شد اند و با قطعات و لوازم جانبی : سیفون و زیرآب، بست فلزی، نوار فوم، سبد میوه شور فانتزی، جامایع، تخته گوشت پلاستیکی مثلثی و شیشه ای، سبد کم عمق، سبد میوه شور دارای ضخامت ورق 7 % با عمق لگن 15.5 سانتی متر عرضه بازار میشود.

• سینک فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. با لوازم و قطعات جانبی : سیفون و زیرآب، بست فلزی، نوار فوم، سینی پلاستیکی، سبد میوه شور، تخته گوشت پلاستیکی این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک نیمه فانتزی :
این نوع سینک با سیفون زیرآب، بست فلزی، نوار فوم دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM است و متناسب آشپرخانه های امروزی است.

•سینک معمولی :
سینک هایی با ابعاد بزرگ اما با ورق ضخامت کمتر و قیمت سینک ارزان تر انتخاب نمایید، دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM است.

•سینک صنعتی :
و در نهایت هم سینک صنعتی است سینک های مخصوص آشپزخانه های صنعتی ، رستوران ها، هتل ها و ... که دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 30 CM. بوده و عموما در فضاهایی غیر از فضاهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

با ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد.جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.

2-لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.

3-براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.

4-تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.

5-مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.

6-قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.

7-عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.

8-تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

مشخصات استنلس استیل سینک آشپزخانه اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

انواع سینک ظرفشویی اخوان

به صورت کلی، سینک آشپزخانه به سه دسته سینک توکار، سینک روکار و سینک زیرکار تقسیم می‌شود. با توجه به نیاز و سلیقه شما می‌توانید در طراحی داخلی آشپزخانه خود از هر نوعی استفاده کنید. در ادامه به بررسی هر یک از این نوع سینک‌ها پرداخته خواهد شد.
1- مدل سینک ظرفشویی توکار اخوان :
سینک‌های توکار به نوعی از سینک ظرفشویی گفته می‌شود که پس از نصب، لبه‌های آن قابل مشاهده نیست. این نوع سینک ظرفشویی در سری‌های مختلف با ویژگی‌های متعدد در دسترس هستند.

2- سینک ظرفشویی اخوان روکار :
سینک ظرفشویی روکار روی پیشخوان کابینت نصب می‌شود. برای نصب سینک ظرفشویی روکار، فضای کافی در پشت کابینت برای نصب این نوع سینک باید در نظر گرفته شود.

3- سینک ظرفشویی زیرکار اخوان:
سینک ظرفشویی زیرکار اخوان کاملا درون کابینت قرار می‌گیرد. بیشتر سینک‌های زیر کار اخوان در دسته سینک آشپزخانه باکسی قرار می‌گیرند.

نکات مهم در خرید سینک ظرفشویی اخوان برای آشپزخانه

هنگام خرید سینک ظرفشویی باید به موارد زیر دقت کافی را داشته باشید.
1- جنس سینک ظرفشویی: باید جنس سینک ظرفشویی را با دقت انتخاب کنید. سینک‌های استیل با قیمت کمتر و مقاومت بالاتر، گزینه بهتری هستند.
2- ابعاد سینک ظرفشویی: باید اندازه‌ی سینک را با توجه به فضای تعبیه شده در آشپزخانه‌ی خود انتخاب کنید.
3- ضخامت ورق استیل: سایز ورق استیل مورد استفاده در ساخت سینک ظرفشویی باید ضخامت مناسبی داشته باشد تا مقاومت و تحمل آن بیشتر شود.
4- نوع سری سینک ظرفشویی اخوان: سینک‌های اخوان در سری‌های مختلفی تولید می‌شوند که هرکدام ویژگی‌ها و مزایای خود را دارند. می‌توانید بر اساس نیازهای خود، سری مورد نظر را انتخاب کنید.
5- قیمت سینک ظرفشویی: قیمت سینک ظرفشویی اخوان بستگی به جنس و سایر ویژگی‌های آن دارد. باید با توجه به بودجه‌ی خود، سینکی را انتخاب کنید که نیازهای شما را برآورده کند. جهت مشاهده قیمت های دقیق انواع سینک ظرفشویی به صفحه لیست قیمت سینک ظرفشویی اخوان در همین وبسایت مراجعه کنید.
6- ضمانت سینک ظرفشویی: باید از فروشگاهی که قصد خرید سینک از آن را دارید، اطمینان حاصل کنید که ضمانتی برای سینک ارائه می‌دهد. ضمانت به شما اطمینان می‌دهد که در صورت بروز مشکل در سینک، می‌توانید آن را تعویض یا تعمیر کنید. این ویژگی را تمامی سینک‌های آشپزخانه‌ای اخوان با گارانتی و خدمات پس از فروش 10 ساله دارا هستند. جهت استفاده از این ویژگی باید به نزدیکترین نمایندگی محصولات اخوان در شهر محل سکونتتان مراجعه کنید.
7- طراحی و شکل سینک: در صورتی که به هماهنگی شکل و طراحی سینک با دکوراسیون آشپزخانه‌ی خود اهمیت می‌دهید، باید یک سینک با طرح و شکل مناسب برای آشپزخانه‌ی خود انتخاب کنید.
8- نصب سینک: باید مطمئن شوید که سینکی را انتخاب کرده‌اید که قابلیت نصب آسان را دارد و با فضای آشپزخانه‌ی خود هماهنگ است. در صورتی که نیاز به تغییر سینک یا تغییر آشپزخانه دارید، باید به نصب سینک توسط متخصصین و کارگران ماهر توجه کنید.
ما در فروشگاه اینترنتی اخوان جم که نمایندگی اخوان در تهران است این خدمات را به شما ارائه خواهیم داد.
با توجه به نوآوری‌های جدید در این صنعت؛ سینک ظرفشویی زیرکار اخوان با توجه به خصوصیات و مزایایی که دارد، یکی از بهترین گزینه‌ها برای آشپزخانه‌های کوچک و بهینه است. همچنین، در مقایسه با سایر محصولات مشابه، سینک ظرفشویی زیرکار اخوان دارای قابلیت‌هایی است که آن را به یکی از بهترین گزینه‌ها در بازار تبدیل کرده است. با توجه به رشد روزافزون شرکت اخوان در صنعت و تلاش برای بهبود کیفیت و عملکرد سینک‌های ظرفشویی، می‌توان انتظار داشت که این شرکت در آینده نیز با ارائه نوآوری‌های جدید، به یکی از برترین شرکت‌ها در این صنعت تبدیل شود.نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
شيركواحمدي (1398-11-14)

سلام خسته نباشيد راستي جنساتون خيلي خيلي گرونه


پاسخ کارشناسان:
سلام وقت بخیر
محصولات تا جای امکان با تخفیف ویژه عرضه میشود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید .
02133531664 - 02133531641

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/10/23). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد