عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جم موربخرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H51-MF
مدل : H51-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18062558 ریال
قیمت : 15895000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H63-MF
مدل : H63-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18476229 ریال
قیمت : 16259000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H66-MF
مدل : H66-MF
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 19288153 ریال
قیمت : 16974000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H89
مدل : H89
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 14728831 ریال
قیمت : 12961000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H81
مدل : H81
نوع : مورب شیشه مشکی و بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 19797989 ریال
قیمت : 17422000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H80
مدل : H80
نوع : مورب شیشه مشکی و سفید بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 19657903 ریال
قیمت : 17299000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H78-A
مدل : H78-A
نوع : مورب شیشه مشکی و بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 25964814 ریال
قیمت : 22849000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H78
مدل : H78
نوع : مورب شیشه مشکی و بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 25964814 ریال
قیمت : 22849000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H77
مدل : H77
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 23442284 ریال
قیمت : 20629000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H75-B
مدل : H75-B
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 24334070 ریال
قیمت : 21414000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H75
مدل : H75
نوع : مورب شیشه ای بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 26103000 ریال
قیمت : 22971000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H74
مدل : H74
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18439466 ریال
قیمت : 16227000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H73
مدل : H73
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17714644 ریال
قیمت : 15589000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H72-TB
مدل : H72-TB
نوع : مورب شیشه محدب و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18410473 ریال
قیمت : 16201000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H72-T
مدل : H72-T
نوع : مورب شیشه محدب رفلکس و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18932345 ریال
قیمت : 16660000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H-70
مدل : H-70
نوع : مورب شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 20358954 ریال
قیمت : 17916000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H69-B
مدل : H69-B
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*41.5 CM
قیمت لیست : 26565000 ریال
قیمت : 23377000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H69
مدل : H69
نوع : مورب شیشه و استیل
90*41.5 CM
قیمت لیست : 30442515 ریال
قیمت : 26789000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H67-T
مدل : H67-T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 16922435 ریال
قیمت : 14892000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H66-T
مدل : H66-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18544564 ریال
قیمت : 16319000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H65-T
مدل : H65-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17971019 ریال
قیمت : 15814000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H63-W
مدل : H63-W
نوع : مورب شیشه سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 20121053 ریال
قیمت : 17707000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H63-T
مدل : H63-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17732640 ریال
قیمت : 15605000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H62-T
مدل : H62-T
نوع : مورب شیشه و فلزی مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18888687 ریال
قیمت : 16622000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H61-T
مدل : H61-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17921624 ریال
قیمت : 15771000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H58-T
مدل : H58-T
نوع : مورب شیشه و استیل
80*50 CM
قیمت لیست : 24417248 ریال
قیمت : 21487000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 24344070 ریال
قیمت : 21423000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H53-T
مدل : H53-T
نوع : مورب شیشه سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 19846200 ریال
قیمت : 17465000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17318999 ریال
قیمت : 15241000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H31R
مدل : H31R
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 12926812 ریال
قیمت : 11376000 ریال
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 19154062 ریال
قیمت : 16856000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H61-MF
مدل : H61-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18665213 ریال
قیمت : 16425000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H57-MF
مدل : H57-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 25087659 ریال
قیمت : 22077000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H55-T
مدل : H55-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 19846200 ریال
قیمت : 17465000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H45-T
مدل : H45-T
نوع : مورب شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 20764124 ریال
قیمت : 18272000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H44-T
مدل : H44-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 19836648 ریال
قیمت : 17456000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H43-T
مدل : H43-T
نوع : مورب استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 24945242 ریال
قیمت : 21952000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H37
مدل : H37
نوع : مورب شیشه ای بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 12018608 ریال
قیمت : 10216000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H34-T
مدل : H34-T
نوع : مورب شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 23411070 ریال
قیمت : 20602000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H33-TS
مدل : H33-TS
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 21572445 ریال
قیمت : 18984000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H33-T
مدل : H33-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 21197938 ریال
قیمت : 19714000 ریال

نا موجود
خرید انواع هود مورب اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی H32-TS
مدل : H32-TS
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 20338352 ریال
قیمت : 18915000 ریال

نا موجود

فروش ویژه و تحویل فوری انواع هود مورب خوان با بالاترین ٪ تخفیف در فروشگاه مرکزی اخوان
هود آشپزخانه اخوان جم شومینه ای دارای موتور:تک موتور 3 دور.تک موتور توربو 3 دور.تک موتور توربو 4 دور.هودهای سری MF با موتور و حلزونی و پروانه فلزی.با نمای ظاهری:تمام استیل - شیشه و استیل -تمام شیشه ای مشکی و سفید.
هود شومینه ای دارای موتور:تک موتور 3 دور.تک موتور توربو 3 دور.تک موتور توربو 4 دور.هودهای سری MF با موتور و حلزونی و پروانه فلزی
هود اخوان جم با نمای ظاهری:تمام استیل-شیشه و استیل-تمام شیشه ای نمای ظاهری مشکی و سفید.
هود شومینه ای آشپزخانه اخوان جم مجهز به:درب دستی،اتوماتیک.فیلتر زغالی،آلومنیومی قابل شستشو ، استیل قابل شستشو.دکمه مکانیکی،لمسی،سیستم حسگر حرکت دست.قدرت مکش 600 ، 700 ، 800 متر مکعب در ساعت.میزان صدا 56، 54 دسیبل.صفحه نمایشگر LCD ، رنگی LCD. سنسور دود و گرما.ریموت کنترل.لامپ SMD - LED.
طریفه نصب هود مورب Oblique اخوان جم:بر روی دیوار نصب میگردد.
اخوان جم بزرگترین تولید کننده هود شومینه ای در خاورمیانه.هود آشپزخانه اخوان جم دارای 20 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد