عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم

خرید و مشاهده قيمت به روز شده:پنجشنبه 14 تیر 1403، هود آشپزخانه با مشخصات کامل از وب سایت اخوان
دانلود جدیدترین ليست قیمت هود مدل زیرکابنتی،مخفی(توکار)،شومینه ای،مورب
هود اخوان با نمای ظاهری شیشه ای،استیل،شیشه و استیل مجهز به فیلتر ذغالی بدون دود کش و فیلتر آلومینیومی، استیل چند لایه قابل شستشو

برای اطلاع از به روزترین قیمت هود مخفی (توکار)، مورب، شومینه ای و هود های جدید با مشخصات جامع لینک های زیر را مشاهده فرمایید .
قیمت هود مخفی (توکار)
قیمت هود مورب
قیمت هود شومینه ای
قیمت جدیدترین مدل هود اخوان

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات5393000053930000موجودشومینه ایH4هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4032000040320000نا موجودشومینه ایH10هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4471000044710000موجودشومینه ایH11 هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4471000044710000موجودشومینه ایH11-80هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4537000045370000نا موجودشومینه ایH11Gهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4671000046710000موجودزیر کابینتیH16هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4171000041710000موجودزیر کابینتیH16-60هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4205000042050000موجودشومینه ایH18هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4205000042050000نا موجودشومینه ایH18Gهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH20Rهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH21هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5400000054000000موجودشومینه ایH27هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5096000050960000موجودشومینه ای28-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودجزیرهH29هود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH30هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3991000039910000موجودموربH31Rهود آشپزخانه اخوان
جزئیات7859000078590000نا موجودموربH34Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4592000045920000نا موجودشومینه ایH35هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4205000042050000نا موجودشومینه ایH18Bهود آشپزخانه اخوان
جزئیات8374000083740000نا موجودموربH43Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6659000066590000نا موجودموربH44Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6971000069710000نا موجودموربH45Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5144000051440000موجودشومینه ایH49هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5817000058170000موجودموربH51-Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5761800060650000موجودموربH51MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6663000066630000نا موجودموربH53Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6663000066630000موجودموربH55Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات7764400081730000موجودموربH57-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات8424000084240000موجودموربH57MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات8197000081970000موجودموربH58Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6017000060170000موجودموربH61Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6267000062670000نا موجودموربH61MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6341000063410000موجودموربH62Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5954000059540000موجودموربH63Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5893800062040000موجودموربH63MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6756000067560000موجودموربH63Wهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3663200038560000موجودمخفی (توکار)H64T-202هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4302600045290000موجودمخفی (توکار)H64TW-214هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4266500044910000موجودمخفی (توکار)H64TB-206هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4226000042260000موجودمخفی (توکار)H64TS-215هود آشپزخانه اخوان
جزئیات6034000060340000موجودموربH65Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6226000062260000موجودموربH66Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6152200064760000موجودموربH66MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5681000056810000نا موجودموربH67Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات102210000102210000نا موجودموربH69هود آشپزخانه اخوان
جزئیات6039200063570000موجودموربH72Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5872900061820000موجودموربH72BTهود آشپزخانه اخوان
جزئیات643100000643100000نا موجودموربH72B-MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5650600059480000موجودموربH73هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5881500061910000موجودموربH74هود آشپزخانه اخوان
جزئیات8765000087650000موجودموربH75هود آشپزخانه اخوان
جزئیات7764400081730000موجودموربH75Bهود آشپزخانه اخوان
جزئیات8282100087180000موجودموربH78هود آشپزخانه اخوان
جزئیات8282100087180000موجودموربH78Aهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6270000066000000نا موجودموربH80هود آشپزخانه اخوان
جزئیات6314700066470000نا موجودموربH81هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3922600041290000نا موجودمخفی (توکار)H64TP-213هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4646500048910000موجودمخفی (توکار)H64TM-218هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4981800052440000موجودمخفی (توکار)H64TG-207هود آشپزخانه اخوان
جزئیات8474000089200000موجودموربH69Bهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6494200068360000موجودموربH70هود آشپزخانه اخوان
جزئیات7477500078710000موجودموربH77هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4858300051140000موجودموربH89WSهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5400000054000000موجودشومینه ایH27-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4963000049630000نا موجودشومینه ایH52-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4750000050000000موجودمخفی (توکار)H64TCS-211هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4856400051120000موجودمخفی (توکار)H64CS-MF-212هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3763000039610000موجودمخفی (توکار)H85هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4599900048420000موجودموربH89-60هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5138600054090000موجودموربH90هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5998000059980000موجودموربH71هود آشپزخانه اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات53930000H4 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات40320000H10 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات44710000H11 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات44710000H11-80 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات45370000H11G شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات46710000H16 زیر کابینتیهود آشپزخانه اخوان
جزئیات41710000H16-60 زیر کابینتیهود آشپزخانه اخوان
جزئیات42050000H18 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات42050000H18G شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H20R شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H21 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات54000000H27 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5096000028-4S شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H29 جزیرههود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H30 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات39910000H31R موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات78590000H34T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات45920000H35 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات42050000H18B شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات83740000H43T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات66590000H44T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات69710000H45T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات51440000H49 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات58170000H51-T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات57618000H51MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات66630000H53T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات66630000H55T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات77644000H57-4S موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات84240000H57MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات81970000H58T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات60170000H61T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات62670000H61MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات63410000H62T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات59540000H63T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات58938000H63MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات67560000H63W موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات36632000H64T-202 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات43026000H64TW-214 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات42665000H64TB-206 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات42260000H64TS-215 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات60340000H65T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات62260000H66T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات61522000H66MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات56810000H67T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات102210000H69 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات60392000H72T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات58729000H72BT موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات643100000H72B-MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات56506000H73 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات58815000H74 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات87650000H75 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات77644000H75B موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات82821000H78 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات82821000H78A موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات62700000H80 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات63147000H81 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات39226000H64TP-213 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات46465000H64TM-218 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات49818000H64TG-207 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات84740000H69B موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات64942000H70 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات74775000H77 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات48583000H89WS موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات54000000H27-4S شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات49630000H52-4S شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات47500000H64TCS-211 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات48564000H64CS-MF-212 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات37630000H85 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات45999000H89-60 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات51386000H90 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات59980000H71 موربهود آشپزخانه اخوان

لیست قیمت هود اخوان (روز) + نمایندگی فروش رسمی

اخوان از جمله برندهای قدیمی و پرآوازه ایرانی است که انواع هود آشپزخانه را در رنگ‌ها و طرح‌های متنوع عرضه می‌کند. امکان خرید این محصولات در نمایندگی فروش رسمی فراهم شده تا دستگاهی اصل و درجه یک را با قیمت نازل تهیه نمایید. لیست قیمت هود آشپزخانه اخوان را می‌توانید در همین صفحه مشاهده کرده و ثبت سفارش محصول موردنظر خود را به سرعت و در عرض چند دقیقه انجام دهید.

معرفی هود آشپزخانه اخوان

هود آشپزخانه اخوان در رنگ‌های مشکی، سفید و نقره‌ای با جنس استیل روانه بازار مصرف می‌شود.این تجهیزات با نمایی از جنس شیشه و استیل ظاهری مدرن به آشپزخانه می‌بخشند. کارخانه اخوان برای مدل‌های مختلف هود امکانات متفاوتی را تعریف کرده، اما ویژگی مشترک در همه آن‌ها موتورهای قدرتمند، توان مکش بالا و بدنه‌های مستحکم و باکیفیت است. یکی از نقاط قوت هودهای برند اخوان فیلتر آلومینیومی قابل شستشوی آن‌ها بوده که طول عمر بالایی دارند.
موتور هود های اخوان دارای ترموگارد میباشد.چنانچه به هر دلیل موتور دچار شوک شود ( افزایش یا کاهش ولتاژ برق و یا گرم شدن بیش از حد موتور)، باعث قظع اتوماتیک موتور میشود.
استاتور موتورهای این هود ها از ورق سیلیس دار تولید میشود کا راندمان بالاتر، وزن کمتر، مقاومت بیشتر و مصرف برق کمتری را دارا میباشد .
مکش هود های اخوان از هودهای مشابه حداقل بین 70 تا 120 متر مکعب بیشتر میباشد که معیار های استاندارد جهانی نزدیک تر است .
به دلیل استفاده استفاده از پوشش کامل در دراز مدت مقاومت قطعات این هود ها در مقابل رطوبت، خوردگی، بخار و دود بسیار بهتر است .
از دیگر ویژگی های هود های اخوان به پروانه نسوز - سنسور دود و حرارت، حرارت و گاز - موتور توربو خازندار و شیشه سکوریت، میتوان اشاره کرد .

معرفی انواع مدل هود اخوان (نصب)

در حال حاضر هودهای آشپزخانه اخوان در چهار مدل مختلف تولید می‌شوند که عبارتند از:

• هود شومینه‌ای
هودهای شومینه ای اخوان به خاطر طرح T شکل به راحتی در بین سایر انواع تشخیص داده می‌شوند. کارخانه سازنده این محصولات را در دیزاین و رنگ‌های متنوع روانۀ بازار مصرف کرده؛ بنابراین قابل ست شدن با انواع دکوراسیون آشپزخانه هستند.
قدرت مکندگی بالا از جمله نقاط قوت این تجهیزات است، به طوری‌که کاملاً دود و بوی ناشی از غذا را به بیرون هدایت می‌کنند. فیلترهایی که در هود شومینه ای اخوان تعبیه شده در معرض حرارت مستقیم گاز قرار دارند، از این‌رو نیاز است که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تعویض شوند.

• هود مورب (شیب‌دار)
این محصولات برای افراد خاص پسند بهترین گزینه هستند؛ زیرا با زاویه ۴۵ درجه از سطح اجاق گاز نصب می‌شوند، به همین دلیل نمایی متفاوت و جذاب به آشپزخانه می‌بخشند. یکی از مزایای هود مورب این است که برخلاف نوع شومینه‌ای، فیلتر آن در معرض حرارت قرار ندارد، پس کاربر می‌تواند در فاصله‌های زمانی طولانی‌تری این قطعه را تعویض نماید.

• هود مخفی (توکار)
برای مشتریانی که با محدودیت در فضای آشپزخانه مواجه هستند، هود توکار انتخاب مناسبی است؛ زیرا جای کمتری می‌گیرد. همچنین قیمت هود مخفی اخوان به دلیل سایز کوچک آن اقتصادی بوده و نسبت به سایر انواع هزینه کمتری را به شما تحمیل می‌کند.

• هود زیرکابینتی
هودهای زیرکابینتی اخوان از نظر نوع نصب شبیه هود مخفی هستند. مزایای هود زیر کابینتی این است که تمیز کاری آن به سرعت و سهولت انجام می‌شود و از نظر قیمت نیز جزء لوازم آشپزخانه اقتصادی محسوب می‌شود.


مزایای هود اخوان

با بررسی لیست قیمت هود اخوان متوجه خواهید شد که این محصولات قیمت مقرون‌به‌صرفه‌ای دارند. از جمله مزایای دیگر هود اخوان می‌توان موارد زیر را نام برد:
• این دستگاه‌ها دارای شکل ظاهری بسیار لوکس هستند و جذابیت بصری آشپزخانه را دوچندان می‌کنند.
• صدای بسیار کم و قدرت مکش بالای هودهای اخوان بر محبوبیت آن‌ها افزوده است.
• موتور پرقدرت و فیلتر آلومینیومی قابل شستشو از دیگر مزایای منحصربه‌فرد این لوازم آشپزخانه هستند.
TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش پنجشنبه (03/04/14). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد