عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جدید

جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-T
مدل : H64-T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 14014000 ریال
قیمت : 13313000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TW
مدل : H64-TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 16527000 ریال
قیمت : 15701000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TS
مدل : H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 16446000 ریال
قیمت : 15624000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TB
مدل : H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 16318000 ریال
قیمت : 15502000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TM
مدل : H64-TM
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 18212000 ریال
قیمت : 17301000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TG
مدل : H64-TG
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 18540000 ریال
قیمت : 17613000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-MF
مدل : H51-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 23605000 ریال
قیمت : 22425000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-MF
مدل : H63-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 24145000 ریال
قیمت : 22938000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66-MF
مدل : H66-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 25206000 ریال
قیمت : 23946000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89
مدل : H89
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 18248000 ریال
قیمت : 17336000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 25873000 ریال
قیمت : 25873000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 25689000 ریال
قیمت : 25689000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78-A
مدل : H78-A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 33931000 ریال
قیمت : 33931000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 33931000 ریال
قیمت : 33931000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 30635000 ریال
قیمت : 29103000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75-B
مدل : H75-B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34112000 ریال
قیمت : 34112000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34112000 ریال
قیمت : 34112000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 24097000 ریال
قیمت : 24097000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 23150000 ریال
قیمت : 23150000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-TB
مدل : H72-TB
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 24059000 ریال
قیمت : 24059000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-T
مدل : H72-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 24741000 ریال
قیمت : 24741000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 39783000 ریال
قیمت : 39783000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H67-T
مدل : H67-T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 22115000 ریال
قیمت : 22115000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66-T
مدل : H66-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 24234000 ریال
قیمت : 24234000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H65-T
مدل : H65-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 23485000 ریال
قیمت : 23485000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-W
مدل : H63-W
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 26294000 ریال
قیمت : 26294000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-T
مدل : H63-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 23174000 ریال
قیمت : 23174000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H62-T
مدل : H62-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 24684000 ریال
قیمت : 24684000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61-T
مدل : H61-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 23420000 ریال
قیمت : 23420000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H58-T
مدل : H58-T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 31909000 ریال
قیمت : 31909000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31813000 ریال
قیمت : 31813000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 22633000 ریال
قیمت : 21275000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TP
مدل : H64-TP
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 14793000 ریال
قیمت : 14793000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 25031000 ریال
قیمت : 23529000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61-MF
مدل : H61-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 24392000 ریال
قیمت : 24392000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-MF
مدل : H57-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 32785000 ریال
قیمت : 32785000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد