عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جدید

جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-T
مدل : H64-T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 16108000 ریال
قیمت : 14497000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TW
مدل : H64-TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 18996000 ریال
قیمت : 17096000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TS
مدل : H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 18901000 ریال
قیمت : 17011000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TB
مدل : H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 18757000 ریال
قیمت : 16881000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TM
مدل : H64-TM
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 20933000 ریال
قیمت : 18840000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TG
مدل : H64-TG
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 21310000 ریال
قیمت : 19179000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-MF
مدل : H51-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 20933000 ریال
قیمت : 18840000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-MF
مدل : H63-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 27752000 ریال
قیمت : 24977000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66-MF
مدل : H66-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 28972000 ریال
قیمت : 26075000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89
مدل : H89
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 22124000 ریال
قیمت : 19912000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 22124000 ریال
قیمت : 19912000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 29528000 ریال
قیمت : 26575000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78-A
مدل : H78-A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 39001000 ریال
قیمت : 35101000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 39001000 ریال
قیمت : 39001000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 39001000 ریال
قیمت : 35101000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75-B
مدل : H75-B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 39001000 ریال
قیمت : 35101000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 39209000 ریال
قیمت : 35288000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 27698000 ریال
قیمت : 24928000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 26601000 ریال
قیمت : 23941000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-BT
مدل : H72-BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 2765400 ریال
قیمت : 2489000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-T
مدل : H72-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 2765400 ریال
قیمت : 2489000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 45727000 ریال
قیمت : 41154000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H67-T
مدل : H67-T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 45727000 ریال
قیمت : 41154000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66-T
مدل : H66-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 27856000 ریال
قیمت : 25070000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H65-T
مدل : H65-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 27856000 ریال
قیمت : 25070000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-W
مدل : H63-W
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 30223000 ریال
قیمت : 27201000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-T
مدل : H63-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 26636000 ریال
قیمت : 23972000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H62-T
مدل : H62-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 28372000 ریال
قیمت : 25535000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61-T
مدل : H61-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 26920000 ریال
قیمت : 24228000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H58-T
مدل : H58-T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 36677000 ریال
قیمت : 33009000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36567000 ریال
قیمت : 32910000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 29810000 ریال
قیمت : 26829000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TP
مدل : H64-TP
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 14793000 ریال
قیمت : 14793000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 28771000 ریال
قیمت : 27332000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61-MF
مدل : H61-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 26920000 ریال
قیمت : 24228000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-MF
مدل : H57-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 26920000 ریال
قیمت : 24228000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد