عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی جدید اخوان جم

خرید و قیمت روز جدیدترین نوع سینک ظرفشویی اخوان از بهترین مدل زیرکار(زیرکروین)، توکار و روکار با طراحی مدرن برای آشپزخانه، با استیل خارجی و قیمت ارزان پرداخت در محل استان تهران و البرز.

خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 53420000 ریال
قیمت : 52352000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان601
مدل : 601
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 65460000 ریال
قیمت : 64151000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 53410000 ریال
قیمت : 52342000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان600
مدل : 600
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 65460000 ریال
قیمت : 64151000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 39150000 ریال
قیمت : 38367000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 45280000 ریال
قیمت : 44374000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 35660000 ریال
قیمت : 34947000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41780000 ریال
قیمت : 40944000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 36050000 ریال
قیمت : 35329000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 42180000 ریال
قیمت : 41336000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 63350000 ریال
قیمت : 62083000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 17860000 ریال
قیمت : 17860000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 25640000 ریال
قیمت : 25640000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 2720000 ریال
قیمت : 2666000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 29910000 ریال
قیمت : 29312000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 21460000 ریال
قیمت : 21460000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 35690000 ریال
قیمت : 34976000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 38590000 ریال
قیمت : 37818000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 29910000 ریال
قیمت : 29910000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 24700000 ریال
قیمت : 24700000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 29640000 ریال
قیمت : 29640000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 24740000 ریال
قیمت : 24740000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 29640000 ریال
قیمت : 29640000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 46000000 ریال
قیمت : 46000000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 51570000 ریال
قیمت : 51570000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 37690000 ریال
قیمت : 37690000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 43750000 ریال
قیمت : 43750000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 26160000 ریال
قیمت : 26160000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22630000 ریال
قیمت : 22630000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26360000 ریال
قیمت : 26360000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 30460000 ریال
قیمت : 30460000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 40280000 ریال
قیمت : 40280000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 37820000 ریال
قیمت : 37820000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 42340000 ریال
قیمت : 42340000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 103740000 ریال
قیمت : 103740000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 73270000 ریال
قیمت : 73270000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 87570000 ریال
قیمت : 87570000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 124950000 ریال
قیمت : 124950000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 31510000 ریال
قیمت : 31510000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 32510000 ریال
قیمت : 32510000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 39420000 ریال
قیمت : 39420000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 43850000 ریال
قیمت : 43850000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 45460000 ریال
قیمت : 45460000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 73380000 ریال
قیمت : 73380000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 115870000 ریال
قیمت : 115870000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 109350000 ریال
قیمت : 109350000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 35610000 ریال
قیمت : 35610000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 41670000 ریال
قیمت : 41670000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 43750000 ریال
قیمت : 43750000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 49480000 ریال
قیمت : 49480000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 49470000 ریال
قیمت : 49470000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان325
مدل : 325
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 551960000 ریال
قیمت : 551960000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 46810000 ریال
قیمت : 46810000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 52540000 ریال
قیمت : 52540000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 43590000 ریال
قیمت : 43590000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 42360000 ریال
قیمت : 42360000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 39540000 ریال
قیمت : 39540000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 45610000 ریال
قیمت : 45610000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 32360000 ریال
قیمت : 32360000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 32360000 ریال
قیمت : 32360000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40160000 ریال
قیمت : 40160000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 46220000 ریال
قیمت : 46220000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40160000 ریال
قیمت : 40160000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 46220000 ریال
قیمت : 46220000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40160000 ریال
قیمت : 40160000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 48430000 ریال
قیمت : 48430000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 46220000 ریال
قیمت : 46220000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 43840000 ریال
قیمت : 43840000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 49910000 ریال
قیمت : 49910000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 43840000 ریال
قیمت : 43840000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان302
مدل : 302
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 49910000 ریال
قیمت : 49910000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 43840000 ریال
قیمت : 43840000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 49910000 ریال
قیمت : 49910000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22000000 ریال
قیمت : 22000000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19650000 ریال
قیمت : 19650000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35780000 ریال
قیمت : 35780000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19480000 ریال
قیمت : 19480000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32041000 ریال
قیمت : 32041000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 37930000 ریال
قیمت : 37930000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33260000 ریال
قیمت : 33260000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27000000 ریال
قیمت : 27000000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27000000 ریال
قیمت : 27000000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35790000 ریال
قیمت : 35790000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 37920000 ریال
قیمت : 37920000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33250000 ریال
قیمت : 33250000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35780000 ریال
قیمت : 35780000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33260000 ریال
قیمت : 33260000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 22250000 ریال
قیمت : 22250000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 30290000 ریال
قیمت : 30290000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29580000 ریال
قیمت : 29580000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 9410000 ریال
قیمت : 9410000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 20900000 ریال
قیمت : 20900000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35770000 ریال
قیمت : 35770000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33260000 ریال
قیمت : 33260000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 38750000 ریال
قیمت : 38750000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 44880000 ریال
قیمت : 44880000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 16913644 ریال
قیمت : 16914000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 30035000 ریال
قیمت : 30035000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/10/23). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد