عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی جدید اخوان جم

خرید و قیمت روز جدیدترین نوع سینک ظرفشویی اخوان از بهترین مدل زیرکار(زیرکروین)، توکار و روکار با طراحی مدرن برای آشپزخانه، با استیل خارجی و قیمت ارزان پرداخت در محل استان تهران و البرز.

خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 50875000 ریال
قیمت : 47314000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان601
مدل : 601
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 62340000 ریال
قیمت : 57976000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 50875000 ریال
قیمت : 47314000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان600
مدل : 600
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 62340000 ریال
قیمت : 57976000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 37295000 ریال
قیمت : 34684000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 41692559 ریال
قیمت : 41693000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32829776 ریال
قیمت : 32830000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38470240 ریال
قیمت : 38470000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33187589 ریال
قیمت : 33188000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38827916 ریال
قیمت : 38828000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 60335000 ریال
قیمت : 56112000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 16449864 ریال
قیمت : 16450000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 19216183 ریال
قیمت : 19216000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 22719216 ریال
قیمت : 22719000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 24337915 ریال
قیمت : 24338000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 19761095 ریال
قیمت : 19761000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 32865835 ریال
قیمت : 32866000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 35530811 ریال
قیمت : 35531000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 27535886 ریال
قیمت : 27536000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 32737344 ریال
قیمت : 32737000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 22737344 ریال
قیمت : 22737000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 22737344 ریال
قیمت : 22737000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 27289015 ریال
قیمت : 27289000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 42356218 ریال
قیمت : 42356000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 47474602 ریال
قیمت : 47475000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 34695434 ریال
قیمت : 34695000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 40278514 ریال
قیمت : 40279000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 24082153 ریال
قیمت : 24082000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20837044 ریال
قیمت : 20837000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24267175 ریال
قیمت : 24267000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28040263 ریال
قیمت : 28040000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 37080480 ریال
قیمت : 37080000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 34820581 ریال
قیمت : 34821000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 38978897 ریال
قیمت : 38979000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 73276489 ریال
قیمت : 73276000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 46190712 ریال
قیمت : 46191000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 58385789 ریال
قیمت : 58386000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 83766503 ریال
قیمت : 83767000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 30000000 ریال
قیمت : 27900000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 30950000 ریال
قیمت : 28784000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 37540000 ریال
قیمت : 34912000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 41757000 ریال
قیمت : 38834000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 43298000 ریال
قیمت : 40267000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 69887000 ریال
قیمت : 64995000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 79305000 ریال
قیمت : 79305000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 71150000 ریال
قیمت : 66170000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 32779630 ریال
قیمت : 32780000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 38362709 ریال
قیمت : 38363000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40273973 ریال
قیمت : 40274000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 45551983 ریال
قیمت : 45552000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 45541343 ریال
قیمت : 45541000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان325
مدل : 325
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 50815697 ریال
قیمت : 50816000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 43094549 ریال
قیمت : 43095000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 48372562 ریال
قیمت : 48373000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 40131343 ریال
قیمت : 40131000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 38998450 ریال
قیمت : 38998000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 36399566 ریال
قیمت : 36400000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 41982644 ریال
قیمت : 41983000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29786944 ریال
قیمت : 29787000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29786944 ریال
قیمت : 29787000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 36970247 ریال
قیمت : 36970000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 42553322 ریال
قیمت : 42553000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 36970247 ریال
قیمت : 36970000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 42553322 ریال
قیمت : 42553000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 36970247 ریال
قیمت : 36970000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 44581526 ریال
قیمت : 44582000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 42553322 ریال
قیمت : 42553000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 40360094 ریال
قیمت : 40360000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 45943170 ریال
قیمت : 45943000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 40360094 ریال
قیمت : 40360000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان302
مدل : 302
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 45943170 ریال
قیمت : 45943000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40360094 ریال
قیمت : 40360000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 45943170 ریال
قیمت : 45943000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20286104 ریال
قیمت : 20286000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18090452 ریال
قیمت : 18090000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32948809 ریال
قیمت : 32949000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 17935930 ریال
قیمت : 17936000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 29498140 ریال
قیمت : 29498000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33630018 ریال
قیمت : 33630000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30619583 ریال
قیمت : 30620000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24858780 ریال
قیمت : 24859000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24858780 ریال
قیمت : 24859000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32954221 ریال
قیمت : 32954000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34916738 ریال
قیمت : 34917000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30619586 ریال
قیمت : 30620000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32948809 ریال
قیمت : 32949000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30619586 ریال
قیمت : 30620000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 19247642 ریال
قیمت : 19248000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 27883374 ریال
قیمت : 27883000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27232362 ریال
قیمت : 27232000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 9410000 ریال
قیمت : 9410000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 19247642 ریال
قیمت : 19248000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32950000 ریال
قیمت : 32950000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35670097 ریال
قیمت : 35670000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 41316690 ریال
قیمت : 41317000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 16913644 ریال
قیمت : 16914000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 27651982 ریال
قیمت : 27652000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/06/18). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد