عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی جدید اخوان جم

خرید و قیمت روز جدیدترین نوع سینک ظرفشویی اخوان از بهترین مدل زیرکار(زیرکروین)، توکار و روکار با طراحی مدرن برای آشپزخانه، با استیل خارجی و قیمت ارزان پرداخت در محل استان تهران و البرز.

خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 63430000 ریال
قیمت : 60259000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان601
مدل : 601
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 77730000 ریال
قیمت : 73844000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 63430000 ریال
قیمت : 60259000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان600
مدل : 600
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 77730000 ریال
قیمت : 73844000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 46490000 ریال
قیمت : 44166000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 53770000 ریال
قیمت : 51082000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 42340000 ریال
قیمت : 40223000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 49610000 ریال
قیمت : 47130000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 42810000 ریال
قیمت : 40670000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 50078000 ریال
قیمت : 47574000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 75220000 ریال
قیمت : 71459000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 21210000 ریال
قیمت : 21210000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 30450000 ریال
قیمت : 28928000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 32290000 ریال
قیمت : 30676000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 33640000 ریال
قیمت : 31958000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 25490000 ریال
قیمت : 25490000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 42390000 ریال
قیمت : 40271000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 45830000 ریال
قیمت : 43539000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 35510000 ریال
قیمت : 33735000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 29330000 ریال
قیمت : 29330000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 35200000 ریال
قیمت : 35200000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 29330000 ریال
قیمت : 29330000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 35200000 ریال
قیمت : 33440000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 54630000 ریال
قیمت : 51899000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 61230000 ریال
قیمت : 58169000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 44750000 ریال
قیمت : 42513000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 51950000 ریال
قیمت : 49353000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 31061000 ریال
قیمت : 31061000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26880000 ریال
قیمت : 26880000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 31290000 ریال
قیمت : 31290000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 36170000 ریال
قیمت : 36170000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 47830000 ریال
قیمت : 47830000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 44910000 ریال
قیمت : 44910000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 50270000 ریال
قیمت : 47757000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 123180000 ریال
قیمت : 117021000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 87000000 ریال
قیمت : 82650000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 103980000 ریال
قیمت : 98781000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 148370000 ریال
قیمت : 140952000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 37410000 ریال
قیمت : 37410000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 38590000 ریال
قیمت : 38590000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 46810000 ریال
قیمت : 44470000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 52060000 ریال
قیمت : 49457000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 53980000 ریال
قیمت : 51281000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 87130000 ریال
قیمت : 82774000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 131390000 ریال
قیمت : 124821000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 121160000 ریال
قیمت : 115102000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 42280000 ریال
قیمت : 42280000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 49470000 ریال
قیمت : 49470000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 51950000 ریال
قیمت : 49353000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 58750000 ریال
قیمت : 55813000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 58730000 ریال
قیمت : 55794000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان325
مدل : 325
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 65540000 ریال
قیمت : 62263000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 55581000 ریال
قیمت : 52802000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 62390000 ریال
قیمت : 59271000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 51760000 ریال
قیمت : 49172000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 50290000 ریال
قیمت : 47776000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 46950000 ریال
قیمت : 44603000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 54150000 ریال
قیمت : 51443000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 38420000 ریال
قیمت : 36499000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 38420000 ریال
قیمت : 38420000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 47680000 ریال
قیمت : 45296000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 54880000 ریال
قیمت : 52136000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 47680000 ریال
قیمت : 47680000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 54880000 ریال
قیمت : 54880000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 47680000 ریال
قیمت : 47680000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 57500000 ریال
قیمت : 54625000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 54880000 ریال
قیمت : 52136000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 52050000 ریال
قیمت : 49448000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 59260000 ریال
قیمت : 56297000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 52050000 ریال
قیمت : 49448000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان302
مدل : 302
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 59250000 ریال
قیمت : 56288000 ریال

در حال تولید
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 52050000 ریال
قیمت : 49448000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 59250000 ریال
قیمت : 56288000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26170000 ریال
قیمت : 26170000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23330000 ریال
قیمت : 23330000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 42500000 ریال
قیمت : 40375000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24840000 ریال
قیمت : 24840000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38040000 ریال
قیمت : 36138000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 43380000 ریال
قیمت : 41211000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39490000 ریال
قیمت : 37516000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 32060000 ریال
قیمت : 32060000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 32060000 ریال
قیمت : 32060000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 42510000 ریال
قیمت : 40385000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 45030000 ریال
قیمت : 42779000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39420000 ریال
قیمت : 37449000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 42490000 ریال
قیمت : 40366000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39490000 ریال
قیمت : 39490000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 26390000 ریال
قیمت : 26390000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 35960000 ریال
قیمت : 35960000 ریال
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 35120000 ریال
قیمت : 35120000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 10833000 ریال
قیمت : 10833000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 22161000 ریال
قیمت : 22161000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 37950000 ریال
قیمت : 37950000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39420000 ریال
قیمت : 39420000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 46000000 ریال
قیمت : 43700000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 53290000 ریال
قیمت : 53290000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 21814000 ریال
قیمت : 21814000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 25490000 ریال
قیمت : 25490000 ریال

نا موجود
خرید جدیدترین سینک زیرکروینی،توکار و روکار اخوان382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 35660000 ریال
قیمت : 35660000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش سه شنبه (03/02/4). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد