عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جدید

جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 601
مدل : 601
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39495000 ریال
قیمت : 32386000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32232000 ریال
قیمت : 26430000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 600
مدل : 600
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39455000 ریال
قیمت : 32353000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22907000 ریال
قیمت : 18784000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27097000 ریال
قیمت : 22220000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 23148000 ریال
قیمت : 18981000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27343000 ریال
قیمت : 22421000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21083000 ریال
قیمت : 17288000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25232000 ریال
قیمت : 20690000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21313000 ریال
قیمت : 17477000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25467000 ریال
قیمت : 20883000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 30627000 ریال
قیمت : 25114000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 10786000 ریال
قیمت : 8845000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 12613000 ریال
قیمت : 10343000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 14915000 ریال
قیمت : 12230000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 15963000 ریال
قیمت : 13090000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 8454000 ریال
قیمت : 6932000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 11105000 ریال
قیمت : 9106000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 12977000 ریال
قیمت : 10641000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 21549000 ریال
قیمت : 17670000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 23295000 ریال
قیمت : 19102000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 18058000 ریال
قیمت : 14808000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 17214000 ریال
قیمت : 14632000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 14291000 ریال
قیمت : 12147000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 14905000 ریال
قیمت : 12669000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 17887000 ریال
قیمت : 15204000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 18139000 ریال
قیمت : 14874000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 380S
مدل : 380S
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 22921000 ریال
قیمت : 19483000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 27795000 ریال
قیمت : 22792000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 378S
مدل : 378S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 29620000 ریال
قیمت : 29620000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 31148000 ریال
قیمت : 25541000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 22753000 ریال
قیمت : 18657000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 26434000 ریال
قیمت : 21676000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 15786000 ریال
قیمت : 13418000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13628000 ریال
قیمت : 11584000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15590000 ریال
قیمت : 13252000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 18000000 ریال
قیمت : 15300000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24339000 ریال
قیمت : 20688000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 22859000 ریال
قیمت : 19430000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 25554000 ریال
قیمت : 20954000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 48020000 ریال
قیمت : 39376000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 30277000 ریال
قیمت : 24827000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 38266000 ریال
قیمت : 31378000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 54891000 ریال
قیمت : 45011000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 16836000 ریال
قیمت : 13806000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 17848000 ریال
قیمت : 14635000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 22970000 ریال
قیمت : 18835000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 26461000 ریال
قیمت : 21698000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 27437000 ریال
قیمت : 22498000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 34142000 ریال
قیمت : 27996000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 50237000 ریال
قیمت : 41194000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 45070000 ریال
قیمت : 36957000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 21498000 ریال
قیمت : 17628000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25179000 ریال
قیمت : 20647000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26414000 ریال
قیمت : 21659000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29888000 ریال
قیمت : 24508000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29864000 ریال
قیمت : 24488000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 325
مدل : 325
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33336000 ریال
قیمت : 27336000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 28261000 ریال
قیمت : 23174000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 31736000 ریال
قیمت : 26024000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 26338000 ریال
قیمت : 21597000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29253000 ریال
قیمت : 23987000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 23869000 ریال
قیمت : 19573000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 27550000 ریال
قیمت : 22591000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 19555000 ریال
قیمت : 16035000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 19555000 ریال
قیمت : 16035000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 312
مدل : 312
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 19555000 ریال
قیمت : 16035000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24243000 ریال
قیمت : 19879000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 27924000 ریال
قیمت : 22898000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27924000 ریال
قیمت : 22898000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27924000 ریال
قیمت : 22898000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24243000 ریال
قیمت : 19879000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29253000 ریال
قیمت : 23987000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27924000 ریال
قیمت : 22898000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27924000 ریال
قیمت : 22898000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30145000 ریال
قیمت : 24719000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26463000 ریال
قیمت : 21700000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30145000 ریال
قیمت : 24719000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26463000 ریال
قیمت : 21700000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30145000 ریال
قیمت : 24719000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 165
مدل : 165
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 11624000 ریال
قیمت : 9880000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 11624000 ریال
قیمت : 9880000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21617000 ریال
قیمت : 17726000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 11004000 ریال
قیمت : 9353000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19357000 ریال
قیمت : 15873000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22064000 ریال
قیمت : 18092000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20091000 ریال
قیمت : 16475000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 16301000 ریال
قیمت : 13367000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 16301000 ریال
قیمت : 13367000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21621000 ریال
قیمت : 17729000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22907000 ریال
قیمت : 18784000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20091000 ریال
قیمت : 16475000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21617000 ریال
قیمت : 17726000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20091000 ریال
قیمت : 16475000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 136NEW CR SP
مدل : 136NEW CR SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 12553000 ریال
قیمت : 10670000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18282000 ریال
قیمت : 15540000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 17856000 ریال
قیمت : 15178000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 19530000 ریال
قیمت : 16601000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 20185000 ریال
قیمت : 17157000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 21603000 ریال
قیمت : 18363000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15991000 ریال
قیمت : 13592000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21617000 ریال
قیمت : 18374000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19104000 ریال
قیمت : 18149000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد