عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جدید

جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 601
مدل : 601
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 47832000 ریال
قیمت : 44005000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39032000 ریال
قیمت : 35909000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 600
مدل : 600
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 47832000 ریال
قیمت : 44005000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28608000 ریال
قیمت : 26319000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 33090000 ریال
قیمت : 30443000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26050000 ریال
قیمت : 23966000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30532000 ریال
قیمت : 28089000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26340000 ریال
قیمت : 24233000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30815807 ریال
قیمت : 28351000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 37083000 ریال
قیمت : 34116000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 13055000 ریال
قیمت : 12011000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 15250000 ریال
قیمت : 14030000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 18032000 ریال
قیمت : 16589000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 19320000 ریال
قیمت : 17774000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 15684000 ریال
قیمت : 14429000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 26084000 ریال
قیمت : 23997000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 28200000 ریال
قیمت : 25944000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 21850000 ریال
قیمت : 20102000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18050000 ریال
قیمت : 16606000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 21660000 ریال
قیمت : 19927000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18050000 ریال
قیمت : 16606000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 21660000 ریال
قیمت : 19927000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 380S
مدل : 380S
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29196000 ریال
قیمت : 26860000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 33620000 ریال
قیمت : 30930000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 378S
مدل : 378S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 33884051 ریال
قیمت : 33884000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 37680000 ریال
قیمت : 34666000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 27540000 ریال
قیمت : 25337000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 31970000 ریال
قیمت : 29412000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18202686 ریال
قیمت : 16746000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15749844 ریال
قیمت : 14490000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19260000 ریال
قیمت : 17719000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22255000 ریال
قیمت : 20475000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29430000 ریال
قیمت : 27076000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 27640000 ریال
قیمت : 25429000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 30940000 ریال
قیمت : 28465000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 58160000 ریال
قیمت : 53507000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 36660000 ریال
قیمت : 33727000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 46340000 ریال
قیمت : 42633000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 66482000 ریال
قیمت : 61163000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 20374000 ریال
قیمت : 18744000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 21600000 ریال
قیمت : 19872000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 27806000 ریال
قیمت : 25582000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 32040000 ریال
قیمت : 29477000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 33220000 ریال
قیمت : 30562000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 41341000 ریال
قیمت : 38034000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 60850000 ریال
قیمت : 55982000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 54580000 ریال
قیمت : 50214000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26020000 ریال
قیمت : 23938000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30450000 ریال
قیمت : 28014000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31960000 ریال
قیمت : 29403000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 36153000 ریال
قیمت : 33261000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 36145000 ریال
قیمت : 33253000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 325
مدل : 325
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40330000 ریال
قیمت : 37104000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34202000 ریال
قیمت : 31466000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38390000 ریال
قیمت : 35319000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 31850000 ریال
قیمت : 29302000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 30951000 ریال
قیمت : 28475000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 288880000 ریال
قیمت : 265770000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 33320000 ریال
قیمت : 30654000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 23640000 ریال
قیمت : 21749000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 23640000 ریال
قیمت : 21749000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29341000 ریال
قیمت : 26994000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 33770000 ریال
قیمت : 31068000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29340000 ریال
قیمت : 26993000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 33770000 ریال
قیمت : 31068000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29340000 ریال
قیمت : 26993000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35382000 ریال
قیمت : 32551000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 33772000 ریال
قیمت : 31070000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32040000 ریال
قیمت : 29477000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 36460000 ریال
قیمت : 33543000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32040000 ریال
قیمت : 29477000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 36462000 ریال
قیمت : 33545000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34010592 ریال
قیمت : 31290000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38440000 ریال
قیمت : 35365000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16100000 ریال
قیمت : 14812000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 14357000 ریال
قیمت : 13208000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26150000 ریال
قیمت : 24058000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14240000 ریال
قیمت : 13101000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23411000 ریال
قیمت : 21538000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26690000 ریال
قیمت : 24555000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24302000 ریال
قیمت : 22358000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19730000 ریال
قیمت : 18152000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19730000 ریال
قیمت : 18152000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26154000 ریال
قیمت : 24062000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27712000 ریال
قیمت : 25495000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24302000 ریال
قیمت : 22358000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26150000 ریال
قیمت : 24058000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24302000 ریال
قیمت : 22358000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15280000 ریال
قیمت : 14058000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 22130000 ریال
قیمت : 20360000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 21612000 ریال
قیمت : 19883000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 7470000 ریال
قیمت : 6872000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 23253399 ریال
قیمت : 20463000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 24889244 ریال
قیمت : 21654000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15278000 ریال
قیمت : 14056000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26155000 ریال
قیمت : 24063000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28310000 ریال
قیمت : 26045000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32791000 ریال
قیمت : 30168000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 13424000 ریال
قیمت : 12350000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 10230000 ریال
قیمت : 9412000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 21960000 ریال
قیمت : 20203000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش شنبه 01/09/05). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد