عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جدید

جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 8042000 ریال
قیمت : 7238000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 15509000 ریال
قیمت : 13958000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 15509000 ریال
قیمت : 13958000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 20545000 ریال
قیمت : 19518000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 16990000 ریال
قیمت : 15291000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 17396000 ریال
قیمت : 15656000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 136NEW CR SP
مدل : 136NEW CR SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 11956000 ریال
قیمت : 10760000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19524000 ریال
قیمت : 17572000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20557000 ریال
قیمت : 18501000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19104000 ریال
قیمت : 17194000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21785000 ریال
قیمت : 19607000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20565000 ریال
قیمت : 18509000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 1910400 ریال
قیمت : 1719000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20983000 ریال
قیمت : 18885000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18405000 ریال
قیمت : 16565000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 10480000 ریال
قیمت : 9432000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20557000 ریال
قیمت : 18501000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 28665000 ریال
قیمت : 25799000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25180000 ریال
قیمت : 22662000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 28665000 ریال
قیمت : 25799000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25180000 ریال
قیمت : 22662000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26550000 ریال
قیمت : 25223000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23066000 ریال
قیمت : 21913000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26550000 ریال
قیمت : 25223000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23066000 ریال
قیمت : 21913000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 26550000 ریال
قیمت : 23895000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23066000 ریال
قیمت : 20759000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 312
مدل : 312
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 18586000 ریال
قیمت : 17657000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 18586000 ریال
قیمت : 16727000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 318
مدل : 318
نوع : توکار
120*52CM
قیمت لیست : 26195000 ریال
قیمت : 23576000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 26195000 ریال
قیمت : 23576000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27816000 ریال
قیمت : 25034000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24331000 ریال
قیمت : 21898000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 25039000 ریال
قیمت : 22535000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30181000 ریال
قیمت : 27163000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26887000 ریال
قیمت : 24198000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 28421000 ریال
قیمت : 25579000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25127000 ریال
قیمت : 22614000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 42905000 ریال
قیمت : 38615000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 47827000 ریال
قیمت : 43044000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 32498000 ریال
قیمت : 29248000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 26120000 ریال
قیمت : 23508000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 338
مدل : 338
نوع : توکار باکس Rect
65*50 CM
قیمت لیست : 25183000 ریال
قیمت : 22665000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 21858000 ریال
قیمت : 19672000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 16980000 ریال
قیمت : 15282000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 16016000 ریال
قیمت : 14414000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 52259000 ریال
قیمت : 47033000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 36425000 ریال
قیمت : 32783000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 28817000 ریال
قیمت : 25935000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 45715000 ریال
قیمت : 41144000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 21726000 ریال
قیمت : 19553000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 23136000 ریال
قیمت : 20822000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15550000 ریال
قیمت : 13995000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 12711000 ریال
قیمت : 11440000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 380S
مدل : 380S
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 21830000 ریال
قیمت : 19647000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 13000000 ریال
قیمت : 13000000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 17180000 ریال
قیمت : 15462000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 22167000 ریال
قیمت : 19950000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 20505000 ریال
قیمت : 18455000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 12331000 ریال
قیمت : 11098000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 10553000 ریال
قیمت : 9498000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 15185000 ریال
قیمت : 13667000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 15185000 ریال
قیمت : 13667000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 11990000 ریال
قیمت : 10791000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 10263000 ریال
قیمت : 9237000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 29150000 ریال
قیمت : 26235000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 19194000 ریال
قیمت : 18234000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 11247000 ریال
قیمت : 10685000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20561000 ریال
قیمت : 19533000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19104000 ریال
قیمت : 18149000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 28665000 ریال
قیمت : 27232000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25180000 ریال
قیمت : 23921000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 16171000 ریال
قیمت : -3005525889000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد