عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جدید

جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 601
مدل : 601
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41412597 ریال
قیمت : 33958000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33793459 ریال
قیمت : 27711000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 600
مدل : 600
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41412597 ریال
قیمت : 33958000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24768655 ریال
قیمت : 20310000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28648773 ریال
قیمت : 23492000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22558769 ریال
قیمت : 18498000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26434576 ریال
قیمت : 21676000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22804546 ریال
قیمت : 18700000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26680353 ریال
قیمت : 21878000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 32105892 ریال
قیمت : 26327000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 11303418 ریال
قیمت : 9269000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 13204276 ریال
قیمت : 10828000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 15611363 ریال
قیمت : 12801000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 16723642 ریال
قیمت : 13713000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 13578708 ریال
قیمت : 11135000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 22583547 ریال
قیمت : 18519000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 24414767 ریال
قیمت : 20020000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 18921106 ریال
قیمت : 15515000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 15620000 ریال
قیمت : 13277000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18750000 ریال
قیمت : 15938000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 15623819 ریال
قیمت : 13280000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18751471 ریال
قیمت : 15939000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 380S
مدل : 380S
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 25277619 ریال
قیمت : 21486000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29104803 ریال
قیمت : 23866000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 378S
مدل : 378S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 32621864 ریال
قیمت : 26750000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 32621864 ریال
قیمت : 26750000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 23840744 ریال
قیمت : 19549000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 27677119 ریال
قیمت : 22695000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 16548896 ریال
قیمت : 14067000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14318040 ریال
قیمت : 12170000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 16675033 ریال
قیمت : 14174000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19267685 ریال
قیمت : 16378000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 25479612 ریال
قیمت : 21658000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 23926737 ریال
قیمت : 20338000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 26784097 ریال
قیمت : 21963000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 50351467 ریال
قیمت : 41288000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 31739648 ریال
قیمت : 26027000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40119418 ریال
قیمت : 32898000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 57559611 ریال
قیمت : 47199000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 17639252 ریال
قیمت : 14464000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 18701360 ریال
قیمت : 15335000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 24073990 ریال
قیمت : 19741000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 27736430 ریال
قیمت : 22744000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 28759895 ریال
قیمت : 23583000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 35793800 ریال
قیمت : 29351000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 52677651 ریال
قیمت : 43196000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 47257239 ریال
قیمت : 38751000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 22524311 ریال
قیمت : 18470000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26360687 ریال
قیمت : 21616000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27673999 ریال
قیمت : 22693000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31300752 ریال
قیمت : 25667000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 31293440 ریال
قیمت : 25661000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 325
مدل : 325
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34917679 ریال
قیمت : 28632000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 29612141 ریال
قیمت : 24282000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33238894 ریال
قیمت : 27256000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 27575993 ریال
قیمت : 22612000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26797533 ریال
قیمت : 21974000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 25011728 ریال
قیمت : 20510000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 28848103 ریال
قیمت : 23655000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 20467905 ریال
قیمت : 16784000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 20467905 ریال
قیمت : 16784000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 312
مدل : 312
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 20467905 ریال
قیمت : 16784000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25403866 ریال
قیمت : 20831000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 29240241 ریال
قیمت : 23977000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25403866 ریال
قیمت : 20831000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29240241 ریال
قیمت : 23977000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25403866 ریال
قیمت : 20831000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 30633908 ریال
قیمت : 25120000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29240241 ریال
قیمت : 23977000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27733178 ریال
قیمت : 22741000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 31569553 ریال
قیمت : 25887000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27733178 ریال
قیمت : 22741000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 31569553 ریال
قیمت : 25887000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27733178 ریال
قیمت : 22741000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 31569553 ریال
قیمت : 25887000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 165
مدل : 165
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13939409 ریال
قیمت : 11848000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 12430688 ریال
قیمت : 10566000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22640563 ریال
قیمت : 18565000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 12324514 ریال
قیمت : 10476000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20269456 ریال
قیمت : 16621000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23108649 ریال
قیمت : 18949000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21040048 ریال
قیمت : 17253000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 17081549 ریال
قیمت : 14007000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 17081549 ریال
قیمت : 14007000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22644281 ریال
قیمت : 18568000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23992811 ریال
قیمت : 19674000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21040048 ریال
قیمت : 17253000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22640563 ریال
قیمت : 18565000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21040051 ریال
قیمت : 17253000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 136NEW CR SP
مدل : 136NEW CR SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 14059755 ریال
قیمت : 11951000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 19159881 ریال
قیمت : 16286000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18712542 ریال
قیمت : 15906000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 6464774 ریال
قیمت : 5495000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 21139453 ریال
قیمت : 17969000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 22626585 ریال
قیمت : 19233000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 13225843 ریال
قیمت : 11242000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22644281 ریال
قیمت : 19248000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21040051 ریال
قیمت : 21040000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24510379 ریال
قیمت : 20099000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28390497 ریال
قیمت : 23280000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 11622102 ریال
قیمت : 9530000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 8856908 ریال
قیمت : 7263000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 19000881 ریال
قیمت : 15581000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02133531664
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد