عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


فر توکار اخوان جم جدید

جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF34
مدل : F34
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 48947816 ریال
قیمت : 48948000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF33
مدل : F33
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 49609720 ریال
قیمت : 49610000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF32
مدل : F32
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 60950000 ریال
قیمت : 60950000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF30
مدل : F30
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 52000000 ریال
قیمت : 52000000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF28
مدل : F28
نوع : گازی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 37200000 ریال
قیمت : 37200000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF25
مدل : F25
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 55250000 ریال
قیمت : 55250000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF24
مدل : F24
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 42000000 ریال
قیمت : 42000000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF23
مدل : F23
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 44250000 ریال
قیمت : 44250000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF22
مدل : F22
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 48250000 ریال
قیمت : 48250000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF21
مدل : F21
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 47150000 ریال
قیمت : 47150000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF20
مدل : F20
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 60000000 ریال
قیمت : 60000000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF19
مدل : F19
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 40580000 ریال
قیمت : 40580000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمّّF39
مدل : ّّF39
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 59230000 ریال
قیمت : 59230000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمّّF38
مدل : ّّF38
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 60000000 ریال
قیمت : 60000000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF36
مدل : F36
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 64570000 ریال
قیمت : 64570000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF31
مدل : F31
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF29
مدل : F29
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 59700000 ریال
قیمت : 59700000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF27
مدل : F27
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 52030966 ریال
قیمت : 52031000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات فر توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمF26
مدل : F26
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 52351605 ریال
قیمت : 52352000 ریال

نا موجود

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد