عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

هود آشپزخانه ارزان اخوان

با ارزان ترین هود آشپزخانه اخوان، می‌توانید بهترین کیفیت را با قیمتی مناسب تجربه کنید. در این مطلب به بررسی مشخصات و انواع ارزان ترین هود آشپزخانه اخوان پرداخته ایم.
در زمان حال که استفاده از هود آشپزخانه جزء مصرفی ترین لوازم خانگی ها محسوب می شود، انتخاب یک هود با قیمت مناسب و کیفیت بالا برای خانواده ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله به معرفی انواع و ارزان ترین هود اخوان پرداخته شده است.هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 102210000 ریال
قیمت : 102210000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64T-202
مدل : H64T-202
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 38560000 ریال
قیمت : 36632000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 39610000 ریال
قیمت : 37630000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH31R
مدل : H31R
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 39910000 ریال
قیمت : 39910000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH10
مدل : H10
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 40320000 ریال
قیمت : 40320000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TP-213
مدل : H64TP-213
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 41290000 ریال
قیمت : 39226000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH16-60
مدل : H16-60
نوع : زیرکابنتی
60*50 CM
قیمت لیست : 41710000 ریال
قیمت : 41710000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH18
مدل : H18
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 42050000 ریال
قیمت : 42050000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH18G
مدل : H18G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 42050000 ریال
قیمت : 42050000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH18B
مدل : H18B
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 42050000 ریال
قیمت : 42050000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TS-215
مدل : H64TS-215
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 42260000 ریال
قیمت : 42260000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH11
مدل : H11
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 44710000 ریال
قیمت : 44710000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH11-80
مدل : H11-80
نوع : شومینه ای
80*60 CM
قیمت لیست : 44710000 ریال
قیمت : 44710000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TB-206
مدل : H64TB-206
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 44910000 ریال
قیمت : 42665000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TW-214
مدل : H64TW-214
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 45290000 ریال
قیمت : 43026000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH11G
مدل : H11G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 45370000 ریال
قیمت : 45370000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH35
مدل : H35
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 45920000 ریال
قیمت : 45920000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH16
مدل : H16
نوع : زیرکابنتی
90*50 CM
قیمت لیست : 46710000 ریال
قیمت : 46710000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 48420000 ریال
قیمت : 45999000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TM-218
مدل : H64TM-218
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 48910000 ریال
قیمت : 46465000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH52-4S
مدل : H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 49630000 ریال
قیمت : 49630000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TCS-211
مدل : H64TCS-211
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 50000000 ریال
قیمت : 47500000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوان28-4S
مدل : 28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 50960000 ریال
قیمت : 50960000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64CS-MF-212
مدل : H64CS-MF-212
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 51120000 ریال
قیمت : 48564000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 51140000 ریال
قیمت : 48583000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH49
مدل : H49
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 51440000 ریال
قیمت : 51440000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TG-207
مدل : H64TG-207
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 52440000 ریال
قیمت : 49818000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH4
مدل : H4
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 53930000 ریال
قیمت : 53930000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH27
مدل : H27
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 54000000 ریال
قیمت : 54000000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH27-4S
مدل : H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 54000000 ریال
قیمت : 54000000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 54090000 ریال
قیمت : 51386000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 56810000 ریال
قیمت : 56810000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 58170000 ریال
قیمت : 58170000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 59480000 ریال
قیمت : 56506000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 59540000 ریال
قیمت : 59540000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 59980000 ریال
قیمت : 59980000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60170000 ریال
قیمت : 60170000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60340000 ریال
قیمت : 60340000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 60650000 ریال
قیمت : 57618000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 61820000 ریال
قیمت : 58729000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 61910000 ریال
قیمت : 58815000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 62040000 ریال
قیمت : 58938000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 62260000 ریال
قیمت : 62260000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 62670000 ریال
قیمت : 62670000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 63410000 ریال
قیمت : 63410000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 63570000 ریال
قیمت : 60392000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 643100000 ریال
قیمت : 643100000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 64760000 ریال
قیمت : 61522000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66000000 ریال
قیمت : 62700000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66470000 ریال
قیمت : 63147000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH44T
مدل : H44T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66590000 ریال
قیمت : 66590000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH53T
مدل : H53T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66630000 ریال
قیمت : 66630000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH55T
مدل : H55T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66630000 ریال
قیمت : 66630000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 67560000 ریال
قیمت : 67560000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH70
مدل : H70
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 68360000 ریال
قیمت : 64942000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH45T
مدل : H45T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 69710000 ریال
قیمت : 69710000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH34T
مدل : H34T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 78590000 ریال
قیمت : 78590000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 78710000 ریال
قیمت : 74775000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 81730000 ریال
قیمت : 77644000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 81730000 ریال
قیمت : 77644000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 81970000 ریال
قیمت : 81970000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH43T
مدل : H43T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 83740000 ریال
قیمت : 83740000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 84240000 ریال
قیمت : 84240000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 87180000 ریال
قیمت : 82821000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 87180000 ریال
قیمت : 82821000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 87650000 ریال
قیمت : 87650000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH69B
مدل : H69B
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 89200000 ریال
قیمت : 84740000 ریال

آیا هود ارزان بخریم؟

خرید هود ارزان می‌تواند برای بسیاری از خانواده‌ها که در حال ساخت و تجهیز آشپزخانه خود هستند، جذاب باشد. این خرید به شما این امکان را می‌دهد تا با صرف هزینه کمتر، یک هود مناسب برای آشپزخانه خود داشته باشید. اما هنگام خرید هود ارزان، باید به چند مورد توجه کنید. اولاً، باید از کیفیت محصول اطمینان حاصل کنید، تا بتوانید به خوبی از تهویه آشپزخانه خود استفاده کنید و بوی غذا را به خوبی خارج کنید. بعلاوه، پیشنهاد می‌شود که از برند‌های معتبر و قابل اعتمادی مانند اخوان استفاده کنید. اخوان، با تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب، پاسخگوی نیازهای مختلف خانواده‌ها در زمینه تهویه آشپزخانه است. با توجه به اینکه هود یکی از مهم‌ترین قطعات تهویه در آشپزخانه است، انتخاب هود مناسب باید با دقت و بررسی کامل صورت گیرد. برای خرید یک هود ارزان، بهتر است به فروشگاه‌های معتبر و اینترنتی مراجعه کرده و پس از مطالعه و بررسی ویژگی‌ها و مشخصات هودهای مختلف، تصمیم خود را بگیرید.
اگر به دنبال خرید هود ارزان و با کیفیت هستید، قطعاً باید به فروشگاه مرکزی اخوان مراجعه کنید. این فروشگاه با ارائه محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب، پاسخگوی نیازهای مختلف خانواده‌ها در زمینه تهویه آشپزخانه است. ویژگی‌های منحصر به فرد هود اخوان شامل طراحی زیبا، عملکرد بسیار خوب، صدای کم و گرانتی سرویس پس از فروش می‌شود. در فروشگاه اخوان جم، انواع هود آشپزخانه با قیمت‌های مناسب و تخفیفات روزانه در دسترس است. همچنین، با داشتن گواهینامه ISO9001 و استفاده از تجهیزات مدرن و مواد اولیه با کیفیت بالا، این فروشگاه می‌تواند به شما هودی با کیفیت بالا و قیمت ارزان ارائه دهد.
با مراجعه به صفحه مربوطه در سایت akhavanjam.com ، شما می‌توانید بین انواع هودهای اخوان با قیمت‌های مناسب و ویژگی‌های متنوع انتخاب کنید. همچنین، با توجه به تخفیفات روزانه فروشگاه، می‌توانید هود اخوان مورد نظر خود را با قیمتی ارزان‌تر از دیگر فروشگاه‌ها خریداری کنید. پس اگر به دنبال خرید هود ارزان و با کیفیت هستید، بهتر است به فروشگاه اخوان مراجعه کرده و از تخفیفات و قیمت‌های مناسب آن استفاده کنید.

انواع مدل های هود اخوان

1. هودمورب
2. هود آشپزخانه شومینه ای
3. هود تو کار
4. هود اخوان زیر کابینتی
هر یک از مدل های فوق از نظر نوع نصب، ابعاد، نمای ظاهری، موتور، صفحه نمایشگر، صفحه کنترل، ریموت رادیویی، لامپ، دودکش، نوع فیلتر، سنسور دود و حرارت و قدرت مکش متفاوت هستند.

ارزان ترین هود سایز 90 اخوان بهمراه مشخصات

در ادامه ارزان ترین هود اخوان سایز 90 را بهمراه مشخصاتشان معرفی خواهیم کرد.
هود آشپزخانه اخوان مورب کد H89
هود آشپزخانه اخوان مورب با کد H89، یک هود مدرن و با تکنولوژی پیشرفته است. این هود با سری مورب و نوع نصب روکار، ابعاد 50*90CM و نمای ظاهری شیشه ای و بدنه مشکی، جذابیت خاصی به آشپزخانه شما می بخشد. این هود با موتور قدرتمند توربو چهار دور، صفحه نمایشگر LCD و صفحه کنترل لمسی، دارای ریموت رادیویی و لامپ SMD-LED درخشندگی بیشتر است.
هود آشپزخانه اخوان مورب با دودکش قابل تنظیم و فیلتر آلومینیومی چند لایه، علاوه بر اینکه بوهای غذا را از آشپزخانه شما دور می‌کند، با سنسور دود و حرارت نیز مجهز شده است. با قدرت مکش 700 متر مکعب و صدای کم DB 56، هود آشپزخانه اخوان مورب با کد H89، یکی از بهترین گزینه ها برای آشپزخانه شماست.
به علاوه، این هود با طراحی زیبا و بسیار کاربرپسند، ساده‌ترین راه حل برای تجهیز آشپزخانه شما به یک هود مدرن و قدرتمند است. هود آشپزخانه اخوان مورب با کد H89 دارای گارانتی کامل و خدمات پس از فروش مطمئن است، لذا با اطمینان کامل می توانید از آن در آشپزخانه خود استفاده کنید. با این هود لذت آشپزی شما به دلیل حذف بوهای ناخوشایند و همچنین سبک و زیبایی که به آشپزخانه شما می بخشد، به شدت افزایش می یابد. در نهایت، هود آشپزخانه اخوان مورب با کد H89، یکی از بهترین راه حل‌ها برای ایجاد یک آشپزخانه مدرن و کاربردی است.
هود آشپزخانه اخوان شومینه ای کد H18
هود آشپزخانه اخوان شومینه ای کد H18، یکی از ارزان ترین مدل های هود اخوان است. با قابلیت نصب روی دیوار و ابعاد 50*90 سانتی متر، این هود دارای نمای ظاهری شیشه ای و استیل می باشد. همچنین این محصول با موتور سه دور و قدرت مکش مناسب، نوع فیلتر آلومینیومی چند لایه و لامپ SMD - LED درخشندگی بیشتر به فروش می رسد.
هود آشپزخانه اخوان زیرکابینتی کد H16
هود آشپزخانه اخوان زیر کابینتی کد H16، یکی از ارزان ترین مدل های هود اخوان با ابعاد 50*90 سانتی متر است. این هود دارای نمای ظاهری استیل و بدون دودکش به فروش می رسد و قدرت مکش آن 560 متر مکعب در ساعت می باشد. نوع فیلتر این هود مشخص نیست و دارای کم صدای DB 54 است.
ارزان ترین هود سایز 70 اخوان بهمراه مشخصات
در ادامه متن ارزان ترین هود اخوان سایز 70 را بهمراه مشخصات معرفی خواهیم کرد.
هود آشپزخانه اخوان مخفی کد H64TW
هود آشپزخانه اخوان مخفی کد H64TW، یکی از ارزان ترین هود اخوان سایز 70، هود آشپزخانه اخوان مخفی کد H64TW است. با قابلیت نصب مخفی در کابینت و ابعاد 70*33 سانتی متر، این هود دارای نمای ظاهری شیشه ای و بدنه سفید مات می باشد. همچنین این محصول با موتور دو دور و قدرت مکش مناسب، صفحه کنترل لمسی و ریموت رادیویی به فروش می رسد. دارای دودکش تک تیکه و نوع فیلتر آلومینیومی چند لایه است و قدرت مکش آن نیز 550 متر مکعب در ساعت می باشد.
در کل، با توجه به نیاز خانواده‌ها و محل نصب هود، انتخاب مدل مناسب با قیمت مناسب و کیفیت بالا از اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌توان با مطالعه نقد و بررسی محصولات مختلف، انتخاب بهتری داشت.


خرید ارزان ترین فر اخوان

برای خرید ارزان ترین فر توکار اخوان میتوانید از همین وبسایت که معتبرترین نمایندگی اخوان در تهران است اقدام فرمایید. همچنین با مراجعه به نزدیک ترین نمایندگی برند اخوان در شهر محل سکونتتان از تمامی خدمات فروش و پس از فروش برند اخوان بهره‌مند خواهید شد.TEL :
Fax :
Email:
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش سه شنبه (03/02/4). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد