سینک ظرفشویی اخوان
هود آشپزخانه اخوان
اجاق گاز صفحه ای اخوان
فر توکار اخوان
شیر آلات بهداشتی اخوان
عضویت | ورود کاربران
لیست قیمت محصولات اخوان0

اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای

نمایندگی مرکزی گاز صفحه ای شیشه اخوان
مرکز پخش اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان
(صادر کننده - عمده فروش - خرده فروش - فروشگاه اینترنتی)اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 7
مدل : ونوس 7
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20504120 ریال
قیمت : 20504000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 7S
مدل : ونوس 7S
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20502765 ریال
قیمت : 20503000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 8
مدل : ونوس 8
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20226782 ریال
قیمت : 20227000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای V8S
مدل : V8S
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20223109 ریال
قیمت : 20223000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 9
مدل : ونوس 9
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21677320 ریال
قیمت : 21677000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 13
مدل : ونوس 13
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17895918 ریال
قیمت : 17896000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 14
مدل : ونوس 14
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18242929 ریال
قیمت : 18243000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 15
مدل : ونوس 15
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17895918 ریال
قیمت : 17896000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 16
مدل : ونوس 16
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18242929 ریال
قیمت : 18243000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 19
مدل : ونوس 19
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18715301 ریال
قیمت : 18715000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 20
مدل : ونوس 20
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18715301 ریال
قیمت : 18715000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 20B
مدل : ونوس 20B
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20256563 ریال
قیمت : 20257000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 24
مدل : ونوس 24
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18098799 ریال
قیمت : 18099000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای ونوس 25
مدل : ونوس 25
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18098799 ریال
قیمت : 18099000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G1-HE
مدل : G1-HE
نوع : توکار 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 7953716 ریال
قیمت : 7954000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G3-HE
مدل : G3-HE
نوع : توکار 2 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 12769727 ریال
قیمت : 12770000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G4-HE
مدل : G4-HE
نوع : توکار 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 13377809 ریال
قیمت : 13378000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G6-HE
مدل : G6-HE
نوع : توکار 4 شعله
70*50 CM
قیمت لیست : 13499425 ریال
قیمت : 13499000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G7-HE
مدل : G7-HE
نوع : توکار 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 14229126 ریال
قیمت : 14229000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G23-HE
مدل : G23-HE
نوع : توکار 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 8196948 ریال
قیمت : 8197000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G24-HE
مدل : G24-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16345250 ریال
قیمت : 16345000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G24-S-HE
مدل : G24-S-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16513648 ریال
قیمت : 16514000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G29
مدل : G29
نوع : توکار 5 شعله
90*50 CM
قیمت لیست : 15043116 ریال
قیمت : 15043000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G30
مدل : G30
نوع : توکار 5 شعله
90*50 CM
قیمت لیست : 16545564 ریال
قیمت : 16546000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G31
مدل : G31
نوع : توکار 3 شعله
50 CM
قیمت لیست : 10244976 ریال
قیمت : 10245000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G32
مدل : G32
نوع : توکار 3 شعله
50 CM
قیمت لیست : 11609481 ریال
قیمت : 11609000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G35-HE
مدل : G35-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16846772 ریال
قیمت : 16847000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G35-S-HE
مدل : G35-S-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16846772 ریال
قیمت : 16847000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G38
مدل : G38
نوع : توکار 4 شعله
61*50 CM
قیمت لیست : 11148315 ریال
قیمت : 11148000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G43
مدل : G43
نوع : توکار 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 7493596 ریال
قیمت : 7494000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G93-HE
مدل : G93-HE
نوع : توکار 4 شعله
80*50 CM
قیمت لیست : 11953388 ریال
قیمت : 11953000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G94
مدل : G94
نوع : توکار 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 14107510 ریال
قیمت : 14108000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G95-HE
مدل : G95-HE
نوع : توکار 3 شعله
78*48 CM
قیمت لیست : 10979635 ریال
قیمت : 10980000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G96-HE
مدل : G96-HE
نوع : توکار 5 شعله
78*48 CM
قیمت لیست : 14715590 ریال
قیمت : 14716000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G97-HE
مدل : G97-HE
نوع : توکار 3 شعله
73*43 CM
قیمت لیست : 10718945 ریال
قیمت : 10719000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G108-HE
مدل : G108-HE
نوع : توکار 4 شعله
97*43 CM
قیمت لیست : 13529484 ریال
قیمت : 13529000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G109-HE
مدل : G109-HE
نوع : توکار 3 شعله
86*43 CM
قیمت لیست : 10991136 ریال
قیمت : 10991000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G110-HE
مدل : G110-HE
نوع : توکار 3 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 10991136 ریال
قیمت : 10991000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G111
مدل : G111
نوع : توکار 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 14331038 ریال
قیمت : 14331000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای G114
مدل : G114
نوع : توکار 4 شعله
80*50 CM
قیمت لیست : 14715038 ریال
قیمت : 14715000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای OS-1
مدل : OS-1
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16634521 ریال
قیمت : 16635000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای OS-3
مدل : OS-3
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16875459 ریال
قیمت : 16875000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-4
مدل : GI-4
نوع : توکار 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 8761471 ریال
قیمت : 8761000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-6
مدل : GI-6
نوع : توکار 4 شعله
70*50 CM
قیمت لیست : 9157626 ریال
قیمت : 9158000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-23
مدل : GI-23
نوع : توکار 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 6084355 ریال
قیمت : 6084000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-24
مدل : GI-24
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 10809649 ریال
قیمت : 10810000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-24-S
مدل : GI-24-S
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 10809649 ریال
قیمت : 10810000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-35
مدل : GI-35
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 11290542 ریال
قیمت : 11291000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI 35-S
مدل : GI 35-S
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 11290542 ریال
قیمت : 11291000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-97
مدل : GI-97
نوع : توکار 3 شعله
73*43 CM
قیمت لیست : 8311129 ریال
قیمت : 8311000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-132
مدل : GI-132
نوع : توکار 5 شعله
88*51 CM
قیمت لیست : 11706530 ریال
قیمت : 11707000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-132-S
مدل : GI-132-S
نوع : توکار 5 شعله
88*51 CM
قیمت لیست : 11706530 ریال
قیمت : 11707000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-134
مدل : GI-134
نوع : توکار 4 شعله
92*43 CM
قیمت لیست : 8902100 ریال
قیمت : 8902000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-137
مدل : GI-137
نوع : توکار 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 11706530 ریال
قیمت : 11707000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-137-S
مدل : GI-137-S
نوع : توکار 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 1170653 ریال
قیمت : 1171000 ریال
اجاق گاز صفحه ای اخوان شیشه ای GI-142
مدل : GI-142
نوع : توکار 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 11555809 ریال
قیمت : 11556000 ریال

TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

محصولات اخوان جم

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2018 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد