عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت اجاق گاز رومیزی اخوان | سایت رسمی اخوان جم

فروش ویژه و مشاهده قيمت به روز شده::شنبه 18 شهریور 1402، گاز رومیزی با مشخصات کامل در وب سایت اخوان .
دانلود جدیدترین ليست قیمت گاز رومیزی مدل شیشه ای،استیل | سری ونوس V،اخوان G،اورانوس High Efficiency،گیتا GI و جم Z
دارای تعداد شعله:پنج شعله،چهار شعله،سه شعله،دو شعله

جهت مشاهده فیمت روز انواع مدل اجاق گاز صفحه ای شیشه ای و استیل با مشخصات کامل به لینک های زیر مراجعه فرمایید.
قیمت گاز صفحه ای شیشه ای مشکی و سفید
قیمت گاز رومیزی اخوان استیل
قیمت اجاق گاز صفحه شیشه ای و استیل
جدیدترین گاز رومیزی اخوان

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات6704800067048290موجوداستیلونوس V1اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات87300008730481موجوداستیلونوس V2اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7816000078159560موجوداستیلونوس V4اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7816000078159560موجوداستیلونوس V5اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7770000077700000نا موجودشیشه ای ونوس V7اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7770000077700000نا موجودشیشه ای ونوس V7Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9323600093236062موجودشیشه ای ونوس V8اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9322000093220237موجودشیشه ای ونوس V8Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7770000077700000نا موجودشیشه ای ونوس V9اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7210000072100000نا موجودشیشه و استیلونوس V10اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8579600085796488موجودشیشه ای ونوس V13اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8745900087459085موجودشیشه ای ونوس V14اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8579700085797426موجودشیشه ای ونوس V15اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8745900087459085موجودشیشه ای ونوس V16اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7210000072100000نا موجودشیشه و استیلونوس V17اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7288000072880000نا موجودشیشه ای ونوس V18اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7288000072880000نا موجودشیشه ای ونوس V19اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7288000072880000نا موجودشیشه ای ونوس V20اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7288000072880000نا موجودشیشه ای ونوس V20Bاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7744600077445677موجوداستیلونوس V21اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7744600077445677موجوداستیلونوس V22اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3665800036658128موجودشیشه ای G1HE اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5886500058865092نا موجودشیشه ای G3HE اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6166700061666702موجودشیشه ای G4HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7534300075343409موجوداستیلG13HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6867000068670000نا موجودشیشه و استیلG14HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6867200068672000نا موجودشیشه و استیلG14 اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5642000056419817موجوداستیلG15HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3778200037781932موجودشیشه ای G23HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8061600080616238موجودشیشه ای G24HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7534300075343409موجوداستیلG13S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8144600081446101موجودشیشه ای G24S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3363500033634933موجوداستیلG26HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8072000080720016نا موجوداستیلG28HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8764100087640699موجوداستیلG28S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8240700082406624موجودشیشه ای G35HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8240700082406624موجودشیشه ای G35S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7531200075312455موجوداستیلG51HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6867000068670000نا موجودشیشه و استیلG58اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5886100058861478موجوداستیلG83HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6718000067180000نا موجودشیشه ای G96HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4940800049407784موجودشیشه ای G97HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6488000064880000نا موجودشیشه و استیلG106اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6487000064870000نا موجودشیشه و استیلG106Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6783200067831789نا موجودشیشه ای G114اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7460500074604990نا موجوداستیلG133HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7460500074604990نا موجوداستیلG133S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7494200074942234موجوداستیلG135HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7494200074942234موجوداستیلG135S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4846300048462626موجودشیشه ای Gi4اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4937200049371816موجودشیشه ای Gi6اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6045500060454943موجوداستیلGi13اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6045500060454943موجوداستیلGi13-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6235600062356318نا موجودشیشه و استیلGi14-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5000600050005903موجوداستیلGi15NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3440000034400393موجودشیشه ای Gi23اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5785200057852030موجودشیشه ای Gi24اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5937300059372605موجودشیشه ای Gi24-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3221600032216000موجوداستیلGi26-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5795700057956947موجودشیشه ای Gi35اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5795700057956947موجودشیشه ای Gi35-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4266300042662939موجودشیشه ای Gi97اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6009200060092310نا موجودشیشه ای Gi132اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6009200060092310موجودشیشه ای Gi132-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4569700045696527نا موجودشیشه ای Gi134اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6009200060092310موجودشیشه ای Gi137اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6009200060092310موجودشیشه ای Gi137-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5931900059318627موجودشیشه ای Gi142اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8343000083430485موجودشیشه ای ونوس V24اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8343000083430485نا موجودشیشه ای ونوس V25اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5785200057852030موجودشیشه ای Gi24x-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5785200057852030موجودشیشه ای Gi24-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6273100062731110موجوداستیلGi135اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6273100062731110موجوداستیلGi135-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5162100051621346موجودشیشه ای Z4 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5162100051621346موجودشیشه ای Z5 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5162100051621346موجودشیشه ای Z6 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5162100051621346نا موجودشیشه ای Z7 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات1867300018672709نا موجودشیشه ای Z9 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6277000062770000نا موجودشیشه ای ونوس V6اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5150000051500000نا موجوداستیلونوس V11اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7529700075297043موجودشیشه ای ونوس V26اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6181900061818728نا موجوداستیلونوس V27اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6934300069342640نا موجودشیشه ای ونوس V28اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3941400039414228نا موجودشیشه ای ونوس V29اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3630300036302942نا موجودشیشه ای ونوس V30اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8040600080405671نا موجوداستیلونوس V3اجاق گاز رومیزی اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات67048000ونوس V1 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8730000ونوس V2 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات78160000ونوس V4 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات78160000ونوس V5 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات77700000ونوس V7 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات77700000ونوس V7S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات93236000ونوس V8 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات93220000ونوس V8S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات77700000ونوس V9 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات72100000ونوس V10 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات85796000ونوس V13 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات87459000ونوس V14 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات85797000ونوس V15 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات87459000ونوس V16 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات72100000ونوس V17 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات72880000ونوس V18 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات72880000ونوس V19 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات72880000ونوس V20 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات72880000ونوس V20B شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات77446000ونوس V21 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات77446000ونوس V22 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36658000G1HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات58865000G3HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات61667000G4HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات75343000G13HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات68670000G14HE شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات68672000G14 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات56420000G15HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37782000G23HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات80616000G24HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات75343000G13S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات81446000G24S-HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات33635000G26HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات80720000G28HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات87641000G28S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات82407000G35HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات82407000G35S-HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات75312000G51HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات68670000G58 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات58861000G83HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات67180000G96HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49408000G97HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات64880000G106 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات64870000G106S شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات67832000G114 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات74605000G133HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات74605000G133S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات74942000G135HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات74942000G135S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48463000Gi4 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49372000Gi6 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات60455000Gi13 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات60455000Gi13-S استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات62356000Gi14-NEW شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات50006000Gi15NEW استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات34400000Gi23 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات57852000Gi24 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات59373000Gi24-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32216000Gi26-NEW استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات57957000Gi35 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات57957000Gi35-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات42663000Gi97 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات60092000Gi132 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات60092000Gi132-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات45697000Gi134 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات60092000Gi137 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات60092000Gi137-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات59319000Gi142 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات83430000ونوس V24 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات83430000ونوس V25 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات57852000Gi24x-NEW شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات57852000Gi24-NEW شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات62731000Gi135 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات62731000Gi135-S استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51621000Z4 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51621000Z5 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51621000Z6 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51621000Z7 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات18673000Z9 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات62770000ونوس V6 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51500000ونوس V11 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات75297000ونوس V26 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات61819000ونوس V27 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات69343000ونوس V28 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39414000ونوس V29 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36303000ونوس V30 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات80406000ونوس V3 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان

لیست قیمت گاز اخوان (روز) + نمایندگی فروش رسمی با پرداخت در محل

یکی از پرطرفدارترین برندهای تولیدکننده گاز رومیزی اخوان است که متنوع‌ترین و باکیفیت‌ترین محصولات را در دسترس مشتریان قرار می‌دهد. امکان تهیه این لوازم آشپزخانه در نمایندگی فروش رسمی با بهترین شرایط فراهم شده است. می‌توانید لیست قیمت گاز اخوان را در ادامه مشاهده کرده و سپس برای خرید تصمیم بگیرید.

معرفی گاز اخوان

کارخانه اخوان مجموعه‌ای از مرغوب‌ترین و لوکس‌ترین گازهای رومیزی را با نرخ مناسب روانه بازار داخلی کشور کرده تا مصرف‌کنندگان بتوانند با بودجه‌ای نسبتاً پایین آشپزخانه خود را به این لوازم مدرن تجهیز کنند. کلیه اجاق گازهای عرضه شده توسط کارخانه اخوان دارای ۲۴ ماه گارانتی هستند که شروع آن پس از نصب و راه‌اندازی دستگاه درنظر گرفته می‌شود.
این محصولات به دلیل راندمان عالی و مصرف کم جزء پرفروش‌ترین انواع لوازم آشپزخانه در ایران محسوب می‌شوند. مناسب بودن قیمت گاز اخوان نیز مزید بر علت شده تا این محصولات در مقایسه با شرکت‌های رقیب فروش خوبی داشته باشند.

معرفی انواع گاز اخوان

در یک دسته‌بندی می‌توان اجاق گازهای اخوان را به دو نوع رومیزی و فردار تقسیم کرد. با توجه به کوچک شدن منازل امروزه بیشتر از افراد کمتر به سراغ گازهای فردار یا همان مبله می‌روند و ترجیح می‌دهند که انواع رومیزی را خریداری نمایند.
از نظر متریال به کار رفته در ساخت محصولات، اجاق گازهای رومیزی اخوان به انواع گاز صفحه ای شیشه ای ، گاز صفحه ای استیل یا تلفیقی از شیشه و استیل تقسیم می‌شوند. استیل به کار رفته در این دستگاه‌ها به مرور زمان خط‌وخش پیدا نکرده و همچنان ظاهر درخشان خود را حفظ می‌کند. ممکن است تصور کنید که اجاق گازهای شیشه‌ای اخوان مقاومت کمتری نسبت به نوع استیل دارند؛ در صورتی‌که این محصولات از شیشه‌های نشکن و بسیار مقاوم ساخته شده‌اند. جنس شیشه‌ها به گونه‌ای است که نه تنها در برابر ضربات استحکام فوق‌العاده‌ای دارند، بلکه با گذشت زمان هم روی آن‌ها خط نمی‌افتد.
در دسته سوم اجاق گازهای اخوان ترکیبی از شیشه و استیل به کار می‌رود که به دلیل سبک خاص طراحی خود طرفداران بسیاری دارند. این ادوات با توجه به نوع متریال مورد استفاده در ساخت آن‌ها از نظر قیمت با هم تفاوت دارند. می‌توانید لیست قیمت گاز اخوان را چک کرده و محصولی را برگزینید که با بودجه شما سازگار باشد.

مزایای گاز اخوان

گازهای اخوان در مقایسه با سایر برندهای داخلی کشور از مزایای بسیاری برخوردارند که در ادامه به تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
1) شرکت اخوان برای تولید اجاق گازهای خود متریالی به نام استنسیل استیل ۳۰۴ را به کار می‌برد که مقاوم، ضدزنگ و ضدخش است؛ همچنین ظاهری درخشان و زیبا دارد.
2) تنوع تعداد شعله‌ها در این محصولات بالا است به طوری‌که مشتریان می‌توانند با توجه به نیاز خود انواع دو، چهار، پنج یا شش شعله را خریداری نمایند.
3) قیمت مناسب، ضمانت پس از فروش طولانی مدت، استفاده از قطعات ایتالیایی و ظاهر لوکس از دیگر مزایای گازهای اخوان هستند. با بررسی لیست قیمت گاز اخوان قطعاً درخواهید یافت که نرخ این محصولات تا چه اندازه مناسب و مقرون‌به‌صرفه تعیین شده است.
TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/06/18). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد