عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت اجاق گاز رومیزی اخوان | سایت رسمی اخوان جم

فروش ویژه و مشاهده قيمت به روز شده::سه شنبه 4 اردیبهشت 1403، گاز رومیزی با مشخصات کامل در وب سایت اخوان .
دانلود جدیدترین ليست قیمت گاز رومیزی مدل شیشه ای،استیل | سری ونوس V،اخوان G،اورانوس High Efficiency،گیتا GI و جم Z
دارای تعداد شعله:پنج شعله،چهار شعله،سه شعله،دو شعله

جهت مشاهده فیمت روز انواع مدل اجاق گاز صفحه ای شیشه ای و استیل با مشخصات کامل به لینک های زیر مراجعه فرمایید.
قیمت گاز صفحه ای شیشه ای مشکی و سفید
قیمت گاز رومیزی اخوان استیل
قیمت اجاق گاز صفحه شیشه ای و استیل
جدیدترین گاز رومیزی اخوان

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات8106400085330000موجوداستیلونوس V1اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات105450000111000000موجوداستیلونوس V2اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9449700099470000موجوداستیلونوس V4اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9449700099470000موجوداستیلونوس V5اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه ای ونوس V7اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه ای ونوس V7Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات112718000118650000موجودشیشه ای ونوس V8اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات112708000118640000موجودشیشه ای ونوس V8Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه ای ونوس V9اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه و استیلونوس V10اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات103721000109180000موجودشیشه ای ونوس V13اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات105745000111310000موجودشیشه ای ونوس V14اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات103721000109180000موجودشیشه ای ونوس V15اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات105735000111300000موجودشیشه ای ونوس V16اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه و استیلونوس V17اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه ای ونوس V18اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه ای ونوس V19اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه ای ونوس V20اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه ای ونوس V20Bاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9363200098560000موجوداستیلونوس V21اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9363200098560000موجوداستیلونوس V22اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4665000046650000موجودشیشه ای G1HE اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7116500074910000نا موجودشیشه ای G3HE اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7455600078480000موجودشیشه ای G4HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9108600095880000موجوداستیلG13HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات99636000104880000نا موجودشیشه و استیلG14HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات99636000104880000نا موجودشیشه و استیلG14 اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6822000071810000موجوداستیلG15HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4808000048080000موجودشیشه ای G23HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات97461000102590000موجودشیشه ای G24HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9108600095880000موجوداستیلG13S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات98458000103640000موجودشیشه ای G24S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4281000042810000موجوداستیلG26HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات97594000102730000نا موجوداستیلG28HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات105954000111530000موجوداستیلG28S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات99627000104870000موجودشیشه ای G35HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات99627000104870000موجودشیشه ای G35S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9104800095840000موجوداستیلG51HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه و استیلG58اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7116500074910000موجوداستیلG83HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8000000080000000نا موجودشیشه ای G96HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6288000062880000موجودشیشه ای G97HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه و استیلG106اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0نا موجودشیشه و استیلG106Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8200400086320000نا موجودشیشه ای G114اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات095نا موجوداستیلG133HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9060200095370000نا موجوداستیلG133S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9060200095370000موجوداستیلG135HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9094400095730000موجوداستیلG135S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5655400059530000موجودشیشه ای Gi4اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5760800060640000موجودشیشه ای Gi6اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7054700074260000موجوداستیلGi13اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7054700074260000موجوداستیلGi13-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7276100076590000نا موجودشیشه و استیلGi14-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5835900061430000موجوداستیلGi15NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4226000042260000موجودشیشه ای Gi23اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6750700071060000موجودشیشه ای Gi24اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6928400072930000موجودشیشه ای Gi24-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3958000039580000موجوداستیلGi26-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6763100071190000موجودشیشه ای Gi35اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6763100071190000موجودشیشه ای Gi35-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5241000052410000موجودشیشه ای Gi97اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7012000073810000نا موجودشیشه ای Gi132اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7012000073810000موجودشیشه ای Gi132-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5332400056130000نا موجودشیشه ای Gi134اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7012000073810000موجودشیشه ای Gi137اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7012000073810000موجودشیشه ای Gi137-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6921700072860000موجودشیشه ای Gi142اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات100833000106140000موجودشیشه ای ونوس V24اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات100862000106170000نا موجودشیشه ای ونوس V25اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6750700071060000موجودشیشه ای Gi24x-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6750700071060000موجودشیشه ای Gi24-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7320700077060000موجوداستیلGi135اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7320700077060000موجوداستیلGi135-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6025900063430000موجودشیشه ای Z4 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6024000063410000موجودشیشه ای Z5 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6024000063410000موجودشیشه ای Z6 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6024000063410000نا موجودشیشه ای Z7 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات1867300018672709نا موجودشیشه ای Z9 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6277000062770000نا موجودشیشه ای ونوس V6اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5150000051500000نا موجوداستیلونوس V11اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات9582000095820000موجودشیشه ای ونوس V26اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات7868000078680000نا موجوداستیلونوس V27اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات8383800088250000نا موجودشیشه ای ونوس V28اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5016000050160000نا موجودشیشه ای ونوس V29اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4620000046200000نا موجودشیشه ای ونوس V30اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات97128000102240000نا موجوداستیلونوس V3اجاق گاز رومیزی اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات81064000ونوس V1 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات105450000ونوس V2 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات94497000ونوس V4 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات94497000ونوس V5 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0ونوس V7 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0ونوس V7S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات112718000ونوس V8 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات112708000ونوس V8S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0ونوس V9 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0ونوس V10 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات103721000ونوس V13 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات105745000ونوس V14 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات103721000ونوس V15 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات105735000ونوس V16 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0ونوس V17 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0ونوس V18 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0ونوس V19 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0ونوس V20 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0ونوس V20B شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات93632000ونوس V21 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات93632000ونوس V22 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات46650000G1HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات71165000G3HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات74556000G4HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات91086000G13HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات99636000G14HE شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات99636000G14 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات68220000G15HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48080000G23HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات97461000G24HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات91086000G13S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات98458000G24S-HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات42810000G26HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات97594000G28HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات105954000G28S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات99627000G35HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات99627000G35S-HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات91048000G51HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0G58 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات71165000G83HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات80000000G96HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات62880000G97HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0G106 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0G106S شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات82004000G114 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات0G133HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات90602000G133S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات90602000G135HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات90944000G135S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات56554000Gi4 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات57608000Gi6 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات70547000Gi13 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات70547000Gi13-S استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات72761000Gi14-NEW شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات58359000Gi15NEW استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات42260000Gi23 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات67507000Gi24 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات69284000Gi24-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39580000Gi26-NEW استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات67631000Gi35 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات67631000Gi35-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات52410000Gi97 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات70120000Gi132 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات70120000Gi132-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات53324000Gi134 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات70120000Gi137 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات70120000Gi137-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات69217000Gi142 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات100833000ونوس V24 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات100862000ونوس V25 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات67507000Gi24x-NEW شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات67507000Gi24-NEW شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات73207000Gi135 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات73207000Gi135-S استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات60259000Z4 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات60240000Z5 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات60240000Z6 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات60240000Z7 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات18673000Z9 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات62770000ونوس V6 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51500000ونوس V11 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات95820000ونوس V26 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات78680000ونوس V27 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات83838000ونوس V28 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات50160000ونوس V29 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات46200000ونوس V30 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات97128000ونوس V3 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان

لیست قیمت گاز اخوان (روز) + نمایندگی فروش رسمی با پرداخت در محل

یکی از پرطرفدارترین برندهای تولیدکننده گاز رومیزی اخوان است که متنوع‌ترین و باکیفیت‌ترین محصولات را در دسترس مشتریان قرار می‌دهد. امکان تهیه این لوازم آشپزخانه در نمایندگی فروش رسمی با بهترین شرایط فراهم شده است. می‌توانید لیست قیمت گاز اخوان را در ادامه مشاهده کرده و سپس برای خرید تصمیم بگیرید.

معرفی گاز اخوان

کارخانه اخوان مجموعه‌ای از مرغوب‌ترین و لوکس‌ترین گازهای رومیزی را با نرخ مناسب روانه بازار داخلی کشور کرده تا مصرف‌کنندگان بتوانند با بودجه‌ای نسبتاً پایین آشپزخانه خود را به این لوازم مدرن تجهیز کنند. کلیه اجاق گازهای عرضه شده توسط کارخانه اخوان دارای ۲۴ ماه گارانتی هستند که شروع آن پس از نصب و راه‌اندازی دستگاه درنظر گرفته می‌شود.
این محصولات به دلیل راندمان عالی و مصرف کم جزء پرفروش‌ترین انواع لوازم آشپزخانه در ایران محسوب می‌شوند. مناسب بودن قیمت گاز اخوان نیز مزید بر علت شده تا این محصولات در مقایسه با شرکت‌های رقیب فروش خوبی داشته باشند.

معرفی انواع گاز اخوان

در یک دسته‌بندی می‌توان اجاق گازهای اخوان را به دو نوع رومیزی و فردار تقسیم کرد. با توجه به کوچک شدن منازل امروزه بیشتر از افراد کمتر به سراغ گازهای فردار یا همان مبله می‌روند و ترجیح می‌دهند که انواع رومیزی را خریداری نمایند.
از نظر متریال به کار رفته در ساخت محصولات، اجاق گازهای رومیزی اخوان به انواع گاز صفحه ای شیشه ای ، گاز صفحه ای استیل یا تلفیقی از شیشه و استیل تقسیم می‌شوند. استیل به کار رفته در این دستگاه‌ها به مرور زمان خط‌وخش پیدا نکرده و همچنان ظاهر درخشان خود را حفظ می‌کند. ممکن است تصور کنید که اجاق گازهای شیشه‌ای اخوان مقاومت کمتری نسبت به نوع استیل دارند؛ در صورتی‌که این محصولات از شیشه‌های نشکن و بسیار مقاوم ساخته شده‌اند. جنس شیشه‌ها به گونه‌ای است که نه تنها در برابر ضربات استحکام فوق‌العاده‌ای دارند، بلکه با گذشت زمان هم روی آن‌ها خط نمی‌افتد.
در دسته سوم اجاق گازهای اخوان ترکیبی از شیشه و استیل به کار می‌رود که به دلیل سبک خاص طراحی خود طرفداران بسیاری دارند. این ادوات با توجه به نوع متریال مورد استفاده در ساخت آن‌ها از نظر قیمت با هم تفاوت دارند. می‌توانید لیست قیمت گاز اخوان را چک کرده و محصولی را برگزینید که با بودجه شما سازگار باشد.

مزایای گاز اخوان

گازهای اخوان در مقایسه با سایر برندهای داخلی کشور از مزایای بسیاری برخوردارند که در ادامه به تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
1) شرکت اخوان برای تولید اجاق گازهای خود متریالی به نام استنسیل استیل ۳۰۴ را به کار می‌برد که مقاوم، ضدزنگ و ضدخش است؛ همچنین ظاهری درخشان و زیبا دارد.
2) تنوع تعداد شعله‌ها در این محصولات بالا است به طوری‌که مشتریان می‌توانند با توجه به نیاز خود انواع دو، چهار، پنج یا شش شعله را خریداری نمایند.
3) قیمت مناسب، ضمانت پس از فروش طولانی مدت، استفاده از قطعات ایتالیایی و ظاهر لوکس از دیگر مزایای گازهای اخوان هستند. با بررسی لیست قیمت گاز اخوان قطعاً درخواهید یافت که نرخ این محصولات تا چه اندازه مناسب و مقرون‌به‌صرفه تعیین شده است.
TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش سه شنبه (03/02/4). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد