عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار

معرفی و بررسی سینک ظرفشویی دوقلو (دولگنه) مدل توکار،روکار سری باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،R25، ،R70 ،Rect ،300 ،R16 اخوان

سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم601S
مدل : 601S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 66600000 ریال
قیمت : 61272000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم601
مدل : 601
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 81610000 ریال
قیمت : 75081000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم501S
مدل : 501S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 44460000 ریال
قیمت : 40903000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم501
مدل : 501
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 52100000 ریال
قیمت : 47932000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم500S
مدل : 500S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 44950000 ریال
قیمت : 41354000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم500
مدل : 500
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 52580000 ریال
قیمت : 48374000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم385S
مدل : 385S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 30790000 ریال
قیمت : 30790000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم385
مدل : 385
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 36960000 ریال
قیمت : 36960000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم384S
مدل : 384S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 30790000 ریال
قیمت : 30790000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم384
مدل : 384
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 36960000 ریال
قیمت : 35112000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم368S
مدل : 368S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30790000 ریال
قیمت : 30790000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم368
مدل : 368
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 36960000 ریال
قیمت : 36960000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم360
مدل : 360
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 47150000 ریال
قیمت : 47150000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم354
مدل : 354
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 129340000 ریال
قیمت : 118993000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم346
مدل : 346
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 15578 ریال
قیمت : 15000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم332
مدل : 332
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 137940000 ریال
قیمت : 126905000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم328S
مدل : 328S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 44390000 ریال
قیمت : 44390000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم328
مدل : 328
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 51950000 ریال
قیمت : 47794000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم326S
مدل : 326S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 54540000 ریال
قیمت : 50177000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم326
مدل : 326
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 61680000 ریال
قیمت : 56746000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم324S
مدل : 324S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 58360000 ریال
قیمت : 53691000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم324
مدل : 324
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 65510000 ریال
قیمت : 60269000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم318S
مدل : 318S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 49290000 ریال
قیمت : 45347000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم318
مدل : 318
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 56850000 ریال
قیمت : 52302000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم304S
مدل : 304S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 54660000 ریال
قیمت : 50287000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم304
مدل : 304
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 62220000 ریال
قیمت : 57242000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم302S
مدل : 302S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 54660000 ریال
قیمت : 50287000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم302
مدل : 302
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 62220000 ریال
قیمت : 57242000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم300S
مدل : 300S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 54660000 ریال
قیمت : 50287000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم300
مدل : 300
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 62220000 ریال
قیمت : 57242000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم161SP
مدل : 161SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26080000 ریال
قیمت : 26080000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم161
مدل : 161
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24290000 ریال
قیمت : 24290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم160
مدل : 160
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39950000 ریال
قیمت : 37953000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم159NEW
مدل : 159NEW
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 45540000 ریال
قیمت : 43263000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم159
مدل : 159
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41470000 ریال
قیمت : 39397000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم147NEW
مدل : 147NEW
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 47280000 ریال
قیمت : 44916000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم147
مدل : 147
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41470000 ریال
قیمت : 39397000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم145
مدل : 145
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41470000 ریال
قیمت : 39397000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم141
مدل : 141
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 39710000 ریال
قیمت : 39710000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 27710000 ریال
قیمت : 27710000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم136
مدل : 136
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 26060000 ریال
قیمت : 26060000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم72
مدل : 72
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 39170000 ریال
قیمت : 39170000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم18
مدل : 18
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*44 CM
قیمت لیست : 37150000 ریال
قیمت : 37150000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم6
مدل : 6
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 41660000 ریال
قیمت : 41660000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم136CR
مدل : 136CR
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 27710000 ریال
قیمت : 27710000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم136SP
مدل : 136SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 27710000 ریال
قیمت : 27710000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم156
مدل : 156
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41470000 ریال
قیمت : 41470000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار | سایت رسمی اخوان جم503S
مدل : 503S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) توکار
120*60 CM
قیمت لیست : 46000000 ریال
قیمت : 43700000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش پنجشنبه (03/04/14). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد