سینک ظرفشویی اخوان جم
هود آشپزخانه اخوان جم
اجاق گاز رومیزی اخوان جم
فر توکار اخوان جم
شیر آلات بهداشتی اخوان جم
عضویت | ورود کاربران
لیست قیمت فروشگاه مرکزی اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جم جدید

جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13508833 ریال
قیمت : 10807000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH51-MF
مدل : H51-MF
نوع : مورب - موتور و حلزونی و پروانه فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 16047147 ریال
قیمت : 12838000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH-56
مدل : H-56
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 15191000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH57-MF
مدل : H57-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 21532446 ریال
قیمت : 17226000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH58-T
مدل : H58-T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 19045472 ریال
قیمت : 15236000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH61-T
مدل : H61-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13978881 ریال
قیمت : 11183000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH61-MF
مدل : H61-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16522933 ریال
قیمت : 13218000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH62-T
مدل : H62-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14733191 ریال
قیمت : 11787000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH63-T
مدل : H63-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13831473 ریال
قیمت : 11065000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH63-MF
مدل : H63-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16375057 ریال
قیمت : 13100000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH63-W
مدل : H63-W
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15694437 ریال
قیمت : 12556000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH64-T
مدل : H64-T
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 8364488 ریال
قیمت : 6692000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH64-TS
مدل : H64-TS
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 9565917 ریال
قیمت : 7653000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH64-TW
مدل : H64-TW
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 9864213 ریال
قیمت : 7891000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH64-TB
مدل : H64-TB
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 9339773 ریال
قیمت : 7472000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH64-TC
مدل : H64-TC
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 9701604 ریال
قیمت : 7761000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH65-T
مدل : H65-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14017409 ریال
قیمت : 11214000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH66-T
مدل : H66-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14464775 ریال
قیمت : 11572000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH66-MF
مدل : H66-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 17008262 ریال
قیمت : 13607000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH67-T
مدل : H67-T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 13199512 ریال
قیمت : 10560000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH69
مدل : H69
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 23745185 ریال
قیمت : 18996000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH72-T
مدل : H72-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14767244 ریال
قیمت : 11814000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH72-BT
مدل : H72-BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14360183 ریال
قیمت : 11488000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16904236 ریال
قیمت : 13523000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13817436 ریال
قیمت : 11054000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14382798 ریال
قیمت : 11506000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 15191000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH75-B
مدل : H75-B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 15191000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH78-A
مدل : H78-A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 20252575 ریال
قیمت : 16202000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15333180 ریال
قیمت : 12267000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان جم | فروشگاه مرکزی اخوانH81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15442447 ریال
قیمت : 12354000 ریال

TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد