عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جدید

جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 7000000 ریال
قیمت : 6650000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 13494000 ریال
قیمت : 12819000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 13494000 ریال
قیمت : 12819000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 17875000 ریال
قیمت : 17875000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 14782000 ریال
قیمت : 14043000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 15135000 ریال
قیمت : 14378000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 136NEW CR SP
مدل : 136NEW CR SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 10402000 ریال
قیمت : 9882000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16622000 ریال
قیمت : 15791000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 17887000 ریال
قیمت : 16993000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16622000 ریال
قیمت : 15791000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18954000 ریال
قیمت : 18006000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 17889000 ریال
قیمت : 16995000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16622000 ریال
قیمت : 15791000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18256000 ریال
قیمت : 17343000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16014000 ریال
قیمت : 15213000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 9118000 ریال
قیمت : 8662000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 17887000 ریال
قیمت : 16993000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24941000 ریال
قیمت : 23694000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21908000 ریال
قیمت : 20813000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24941000 ریال
قیمت : 23694000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21908000 ریال
قیمت : 20813000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23101000 ریال
قیمت : 23101000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20068000 ریال
قیمت : 20068000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23101000 ریال
قیمت : 23101000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20068000 ریال
قیمت : 20068000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 23101000 ریال
قیمت : 21946000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20068000 ریال
قیمت : 19065000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 312
مدل : 312
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 16171000 ریال
قیمت : 16171000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 16171000 ریال
قیمت : 15362000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 318
مدل : 318
نوع : توکار
120*52CM
قیمت لیست : 22791000 ریال
قیمت : 21651000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 19758000 ریال
قیمت : 18770000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24202000 ریال
قیمت : 22992000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21169000 ریال
قیمت : 20111000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 21786000 ریال
قیمت : 20697000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 26259000 ریال
قیمت : 24946000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23393000 ریال
قیمت : 22223000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24728000 ریال
قیمت : 23492000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 21862000 ریال
قیمت : 20769000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 37329000 ریال
قیمت : 35463000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41610000 ریال
قیمت : 39530000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 28274000 ریال
قیمت : 26860000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 22718000 ریال
قیمت : 21582000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 338
مدل : 338
نوع : توکار باکس Rect
65*50 CM
قیمت لیست : 21910000 ریال
قیمت : 20815000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 19017000 ریال
قیمت : 18066000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 14774000 ریال
قیمت : 14035000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 13935000 ریال
قیمت : 13238000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 45466000 ریال
قیمت : 43193000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31691000 ریال
قیمت : 30106000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 25072000 ریال
قیمت : 23818000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 39773000 ریال
قیمت : 37784000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 18904000 ریال
قیمت : 18904000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20131000 ریال
قیمت : 20131000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 13529000 ریال
قیمت : 13529000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 11059000 ریال
قیمت : 11059000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 380S
مدل : 380S
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 20531000 ریال
قیمت : 20531000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 13072000 ریال
قیمت : 13072000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 14947000 ریال
قیمت : 14200000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 19287000 ریال
قیمت : 18323000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 17840000 ریال
قیمت : 16948000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 10729000 ریال
قیمت : 10193000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 9183000 ریال
قیمت : 8724000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 13212000 ریال
قیمت : 12551000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 12334000 ریال
قیمت : 11717000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 10432000 ریال
قیمت : 9910000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 8929000 ریال
قیمت : 8483000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 25361000 ریال
قیمت : 24093000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 16701000 ریال
قیمت : 15866000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 9785000 ریال
قیمت : 9296000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 17887000 ریال
قیمت : 17887000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16622000 ریال
قیمت : 16622000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24941000 ریال
قیمت : 24941000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21908000 ریال
قیمت : 21908000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی اخوان جم 314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 16171000 ریال
قیمت : 16171000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد